PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
September 2021- Van de kerkenraad September 2021- Van de kerkenraad
Van de kerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 6 juli 2021:

De opening wordt verzorgd door Erwin Kooistra. Hij leest Mattheüs 6 vers 25-30, ‘Maak je geen zorgen voor de dag van morgen.’
Het thema voor het nieuwe kerkseizoen is: Van U is de toekomst.
Verder waren er nog verschillende bespreekpunten:
Spreekuur voor Inge en Erwin: de enige dominee die hiermee begon was Anne Verbaan in de kleine pastorie. Is hier weer behoefte aan, laat het ons weten!!
Het in memoriam van Akkie Nicolai is per abuis niet geplaatst in het Tsjerkefinster van juli/augustus en komt daarom in deze editie.
Op 2 juni is er overleg geweest met de wijkdames, de naam wordt gewijzigd in bezoekmedewerkers.
Verschillende activiteiten worden vanaf september weer opgestart, w.o. een bijbelgespreksgroep, de woensdagmiddag activiteit en eventueel koffie drinken na de kerkdienst.
Collectemunten kunt u elke zondag na de dienst meenemen.
De jeugd heeft een erg positief kampeerweekend gehad in Kootstertille.
Er is nog geen nieuwe diaken gevonden, hier wordt aan gewerkt.
Op de oproep om kerkdienst gemist met beeld aan te schaffen is helaas geen reactie geweest. De aanschaf van een camera gaat dan ook niet door. Mocht er in de toekomst wel belangstelling voor zijn dan kunnen we dit weer oppakken.
Na overleg met fanfare De bazuin zullen nog enkele platen tegen de gevel geplaatst worden om de akoestiek in het gebouw te verbeteren.
De verroeste lantaarn bij de ingang van de kerk is volledig gerestaureerd door onze kerkmeester Kees van der Kooi.
De kerkdiensten zijn tijdens de vakantieperiode redelijk bezocht, mede dankzij vakantiegangers. Hierbij nodigen wij jullie uit om een dienst bij te wonen en weer mee te zingen wat nu weer mogelijk is. Graag tot ziens!!
Namens de kerkenraad, Pieter Nicolai
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-10-2021 om 9.30
Doopdienstmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Dat betekent dat er weer mag worden gezongen tijdens de kerkdiensten!! Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.