PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 

zondag 26 juni 2022 om 9.30

Augustinitsjerke
Voorganger(s): Ds. Inge Landman
Organist: Marianna

Lied voor de dienst: Vaste rots van mijn behoud ELB 189a: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Intochtslied: 971: 1,2,3 Zing een nieuw lied voor God de Here
Stil gebed
Votum&groet

Lied 275: 1,2,5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Inleiding
Kyriëgebed
Glorialied ELB 218: 1 en 2 Samen in de naam van Jezus
Gebed bij openen van de Bijbel
Schriftlezing OT: 1 Kon 19: 19 t/m 21 (NBV21) (door Nellie)
Schriftlezing NT: Lucas 9: 57 tm 62 (NBV21) (door Sietie)
Lied: Lied 362 1,2,3 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
Verkondiging
Lied: Wil je opstaan en mij volgen – Iona alle coupletten (zie bijlage) Bundel: Hemelhoog 386
Afscheid ambtsdragers
Lied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk
Dank-en voorbeden afgesloten met gesproken Onze Vader (samen met Annie)
Slotlied 1005: 1,2,5 (NLse tekst) Zoekend naar licht
Zegen
Gezongen Amen



 

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9.30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte




  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.