PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 

zondag 7 augustus 2022 om 9.30

Augustinitsjerke
Voorganger(s): Dhr. B.Smedes

Lied voor de dienst;  Lied 242 vs 1 en 2 en 3 Evangelische liedb op de melodie van Ps 119
Zo vriendelijk en  veilig als het licht.
Welkom en Mededelingen .
Intochtslied Ps 122 vs 1 N lb Hoe sprong mijn hart hoog op in mij.
Stilgebed ,Bemoediging en Groet .
Zingen lied 195 N Lb Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Verootmoedigingsgebed met Genade Verkondiging.
Leefregels.
Zingen lied 838 vs 2 N Lb Maak ons volbrengers van dat woord.
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
1ste Schriftlezing Numeri 20 vs 2 t/m 13.
Zingen Ps 105 vs 16 N Lb  God laafde hen in dorre streken.
2de Schriftlezing 1 Korinthiers 10 vs 1 t/m 5 .
Zingen ps 81 vs 8 en 9 N Lb Ik ben Hij die is:
Verkondiging Thema;;;Geloof en Gevoel.
zingen lied 302 vs 1 en 2 N Lb God in de hoog alleen zij eer.
Dankgebed met Onze Vader.
Collecte bij de uitgang.
Slotlied lied 416 vs 1 en 2 N Lb Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen met 3 X Amen

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.