PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
zo 9 dec 2018  om 9:30
Voorganger: Ds. B. de Ruiter, Drachten
Augustinitsjerke
Organist: De Bazuin

Beamer: Sietie Dijkstra

Collecte: Diaconie en Kerk
ZDS: Janet Veenstra
Bloemen: Inloggen
Lied voor de dienst: Lied 442 vers 1 en 2, Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Welkom tijdens deze dienst                   
Als men de machtigen om een gunst vraagt, oefenen zij op hun beurt
druk op je uit (Augustinus 354-430).

Orde van dienst
Lied voor de dienst
Welkom, lied 435
Bemoediging en groet
Aansteken kaars
Lied 461
Kyriegebed
Lied 463 : 1, 2, 6, 7 en 8
Gebed
Jesaja 35 : 1 – 7
Lied 437 : 1 t/m 5
Johannes 1 : 19 – 28
Lied 456b : 1 t/m 4
Overdenking
Lied 456b : 5 t/m 8
Gebeden
Collecte
Lied 444
Zegen

Actie Kerkbalans in december
De kerk kost geld, de diensten, de activiteiten, verwarming, verlichting, personeelskosten, pastoraal werk, het zijn kosten die gemaakt worden om  de kerkdeur open te houden en u en jou welkom te heten, daarom is er de actie Kerkbalans
Wij brengen in de maand december de enveloppen rond met daarin een brief waarin uw en jouw bijdrage kan worden vermeld, deze  wordt dan vervolgens weer opgehaald
De kerkrentmeesters


Kerstfeest Diaconie
Op 14 december zal het kerstfeest van de diaconie plaats vinden. Om 16.30 start het kerstfeest, vanaf 16.00 uur is de inloop in het Tsjerkegebouw. Iedereen die het gezellig vindt om hierbij aanwezig te zijn is van harte welkom. We zullen gezamenlijk wat drinken, luisteren naar een kerstverhaal, kerstliederen zingen en natuurlijk met z’n allen de (brood)maaltijd gebruiken. We hopen op een grote opkomst en een heel gezellig samenzijn.
Graag horen we, voor 10 december, wie hierbij aanwezig zou willen zijn. Dit kan via de leden van de diaconie:
Nellie de Hartogh
Hieke Brandsma
Wanneer vervoer voor u een probleem is kunt u dat aangeven. Ook wanneer u een speciaal dieet volgt houden we daar graag rekening mee. Laat u het ons dan weten?
Uw diaconie


Komende dienst:
Zondag 16 december, mevr. G. van der Meer, Wirdum, na afloop drinken we samen koffie en nemen afscheid van onze pastoraal medewerkster.

Een goede zondag toegewenst
 

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 18-08-2019 om 9:30 uur

Voorganger: dhr. A.W. Kampen, Buitenpost
Koster: Jan Spoelstra

 meer details

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


      06-53527281
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
Besloten gedeelte
  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.