PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
zo 9 feb 2020  om 9.30
Voorganger: Ds. Thijs Oomens Burum
Augustinitsjerke
Organist: A. Mook

5e zondag na Epifanie
Augustinitsjerke Augustinusga.
                                                   
Lied vooraf: 534  (geheel)
 
OM TE BEGINNEN:
-welkom en mededelingen
-aanvangslied: psalm 93 (geheel)
-groet en bemoediging
-gebed om ontferming
-glorialied: 305
 
DIENST VAN HET WOORD:
-gebed
-‘We gaan voor even uit elkaar’, kinderen naar nevendienst
-schriftlezing: Mattheus 4, 12-22
-zingen: lied 835 vers 1 en 4
-preek
 
DIENST VAN DE TAFEL:
-tafellied:391
-voorbereidingen en nodiging
 
-tafelgebed:
Laten wij zingen met engelen en machten,
mensen van toen, mensen van hier,
een leger van licht, een koor van getrouwen,
de mensen vanouds,
zij die gegaan zijn en wij die nu leven,
laten we zingen: …… lied 405 vers 1 en 4
 
+Wij danken U, heilige Vader, omwille van Jezus,
die U geroepen en gezonden hebt,
om ons te dienen en te verlichten,
om ons te zetten op de 'weg van het nieuwe leven.
Uw Geest was in Hem als een vuur in zijn mond,
een kracht, die Hem dreef naar ons hart;
Uw Geest heeft Hem ertoe bewogen
te delen ons leven en ook onze dood.
 
Zijn volk zijn wij, dat hier bidt tot U,
verbonden met alle gelovigen,
opdat wij ons geven aan alle mensen,
zoals Hij ons heeft voorgedaan.
 
Die in de nacht van zijn lijden en dood,
brood heeft genomen en gebroken,
U dankte en het deelde met de woorden:
"Neem en eet, mijn lichaam gebroken voor u."
 
Die na de maaltijd de beker heeft genomen,
hem ons aanreikte met deze woorden:
"Dit is mijn bloed van het Nieuwe Verbond,
vergoten tot vergeving van uw zonden."
 
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt,
in kracht van zijn Heilige Geest.
 
U die door Jezus uw Geest hebt willen schenken,
toen Hij ons niet als wezen achterliet,
zend opnieuw uw Geest, dan wordt alles herschapen
en wordt onze wereld een rijk van liefde.
 
Maak uw Heilige Geest over ons vaardig,
dat wij op deze, uw Zoon, gelijken mogen;
opdat wij doen wat Hij gedaan heeft,
opdat wij nieuwe mensen worden.
 
Dat wij door Hem en met Hem en in Hem
tot U mogen gaan, en met U spreken, God,.
zoals een man spreekt met zijn vriend. Amen
 
-gebed des Heren: ‘Onze Vader’
 
-de vrede van Christus
 
-breken van het brood en zingen: lied 409  (drie maal)
 
-gemeenschap van brood en wijn:
  het brood dat wij breken……………….
 de wijn die wordt vergoten………….....
 
-dankgebed
 
-slotlied:531
 
GEZEGEND VERDER.
 
 

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30
meer details

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


       0512-352425
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
Besloten gedeelte
  meer
 
Belangrijk nieuws ivm Corona

Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar de website van de PKN 

 

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.