PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 

zondag 5 december 2021 om 9.30

Augustinitsjerke
Voorganger(s): Ds. Guda Borger Surhuizum
Organist: M. Postma

Thema: Wachten …

Voorzang: Lied 444 : 1, 2 en 3 Nu daagt het in het oosten

Welkom en afkondigingen

Uitleg liturgische schikking
Zingen: Taizé lied - Jezus u bent het licht in ons leven
Aansteken tweede Adventskaars

Openingstekst: Psalm 5 : 4
In de morgen, HEER, hoort U mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot U en wacht.

Aanvangslied: Lied 461 : 1, 2 en 4 Wij wachten op de koning

Stil gebed - bemoediging - groet

Zingen: ELB 8 - Als een hert dat verlangt naar water

Introductie op het thema: Wachten …

Gebed

Genadeverkondiging

Leefregel: Jacobus 5 : 7 - 11

Zingen: Psalm 25 : 3 en 6 Denk aan ’t vaderlijk meedogen

Eerste Schriftlezing: Lucas 1 : 5 - 17

Zingen: Lied 439 : 1 en 2 Verwacht de komst des Heren

Tweede Schriftlezing: Lucas 1 : 18 - 25

Zingen: Lied 464 : 1 en 2 Een engel spreekt een priester aan

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 440 : 1, 2 en 3 Ga, stillen in den lande
Dankzegging en voorbeden

Zingen: Lied 442 : 1 en 2 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Zegen
Zingen: Amen, amen, amen
 

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.