PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 

zondag 19 december 2021 om 9.30

Augustinitsjerke
Voorganger(s): Ds. Thijs Oomens Burum
Organist: A. Mook

Orde van dienst voor de 4e adventszondag,
19 december 2021 Augustinusga

Lied vooraf:  437 vers 1 tot  en met 4  ‘Kom tot ons, scheur de heem’len, Heer’.

OM TE BEGINNEN:
-welkom en mededelingen

-aanvangslied: psalm 24 vers 4 ‘Gij poorten, hef uw hoofd omhoog’

-groet, bemoediging en drempelgebed:
    Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer.
    
Onze hulp is in de naam van de Heer
      die hemel en aarde gemaakt heeft.

Dauw, hemel, van omhoog;
    laat dalen gerechtigheid uit de wolken
    Toon ons, Heer, uw barmhartigheid,
en schenk ons uw heil. Amen.

-vervolg van de psalm: 24 vers 5. ‘Gij poorten hef uw hoofd omhoog’.

-gebed om ontferming, afgesloten met lied:
                                          437 vers 4, 5 en 6   Kom tot ons, scheur de heem’len, Heer

DIENST VAN HET WOORD:
-gebed

-lezing: Openbaring 12, 1-10

-zingen: lied 550  ‘Verheug u, gij dochter van Sion’

-evangelielezing: Lucas 1, 26-38

-zingen: 443  ‘De engel Gabriël komt aangesneld’

-preek

-belijdenislied: 440 vers 1, 2 en 3  Ga, stillen in den lande

DIENST VAN ONS ANTWOORD:
-dankgebed, voorbeden en ‘Onze Vader’

-slotlied: 466 vers5, 6 en 7

-zegen en zending.
  AMEN

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.