PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 

zondag 6 februari 2022 om 9.30 en 10:45

Augustinitsjerke
Voorganger(s): Ds. Inge Landman
Organist: Bert

Avondmaal 9:30
Lied voor de dienst – 216: 1 en 3 Dit is een morgen als ooit de eerste
Welkom& mededelingen
Intochtslied – 287: 1,4,5 – Rond het licht dat leven doet
Votum&Groet
Kyriëgebed
Glorialied – 150a: 2 en 4 – Geprezen zij God
Gebed om de Geest
Schriftlezing: Luc. 5: 1 t/m 11
Lied: 139: 1, 2, 14 – Heer die mij ziet zoals ik ben
Verkondiging
Lied: Wil je opstaan en mij volgen - vers 1,2,5 Hemelhoog 386


Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

MAALTIJD VAN DE HEER
Geloofsbelijdenis (allen staan, uitgesproken door voorganger)
Voorbede
Luisterlied 388 – Voor ieder van ons een plaats aan de tafel https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk

 Tafelgebed – afgesloten met gesproken Onze Vader
Tijdens het tafelgebed zingen we Lied 405 1,3,4 ‘Heilig heilig heilig’
Vervolgens klinken de instellingswoorden en spreken we met elkaar hardop uit:

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

We sluiten af met het gesproken Onze Vader.

Vredegroet
De vrede van de Heer zij altijd met U
Allen: En met uw geest

We wensen elkaar vrede.

Nodiging

Delen brood en wijn (ondertussen klinkt Jesus Christ, bread of live) https://www.youtube.com/watch?v=mPRtfFg9aFA

(NB. Tekst in beeld!)
Jesus Christ, bread of life,
Those who come to you will not hunger
Jesus Christ, risen Lord,
Those who trust in you will not thirst

Vertaling:
Jezus Christus, brood des levens,
Wie tot U komt zal geen honger hebben
Jezus Christus, opgestane Heer,
Wie op U vertrouwt zal geen dorst hebben.

(NB. 1x helemaal laten draaien. Wanneer het lopen nog niet klaar is opnieuw starten en langzaam uitdraaien als iedereen weer zit.)

Dankgebed
Slotlied 838: 1,2,4 – O grote God die liefde zijt
Zegen
Amen 3x

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liturgie voor de korte viering heilig avondmaal -
6 februari 2022 - 10.45u Augustinusga

Voorbereiding
Vóór de dienst is er orgelspel

Welkom, onze hulp en groet
Zingen : lied 653 U kennen, uit en tot U leven : 1,2,5,7
 

1.U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.


2.Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

5.Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

7.O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
Uw kerk die in de wereld is.

Gebed om de Heilige Geest
Het Woord
Evangelielezing
Zingen lied 836: 1,2 – O Heer die onze Vader zijt
 
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij Uw nodend woord,
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

Korte meditatie
Luisteren naar orgelspel
Dankgebed en voorbeden
Zingen lied 377 : 1, 2, 4 en 5 Zoals ik ben, kom ik nabij
 
1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom.

 
Viering van de Maaltijd van de Heer

Aanhef :
v. De Heer zij met u!
a. Zijn vrede ook met u
v. Verhef jullie harten tot God!
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a. Hij is onze dankbaarheid waardig


Kort tafelgebed
Onze Vader (gesproken)
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied 415: 1 en 2
Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.


Zegen - beantwoord met lied 415: 3


Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Korte avondmaal viering 10:45
 

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.