PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 

zondag 1 mei 2022 om 9.30

Augustinitsjerke
Voorganger(s): Dhr. B. Smedes
Organist: Marianna

Lichtinged voor de dienst lied 452 vs 1 en 2 Evangel-Liedb Jezus is de goede Herder. ,als dat niet kan dan Ps 23 C vs 1 ,3 en 5 liedb Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij.
Welkom en Mededelingen.
intochtslied Ps 139 vs 1 en 2 Heer, die mij ziet zoals ik ben.
Stilgebed.
Bemoediging en Groet
Zingen lied 195 klein Gloria  Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Verootmoedigingsgebed  met Genadeverkondiging.
Leefregels.
Zingen lied 838 vs2 Liedb Maak ons volbrengers van dat woord.
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest.
1ste Schrftlezing Johannes 21 vs 15 t/m 18 Lector Mevr Rommie Miedema .
zingen lied 313 vs 1 en 5 liedb Een rijke schat aan wijsheid.
2de Schrftlezing Johannes 10 vs 11 t/m 17 LLector Mevr Rommie Miedema ..
Zingen lied 23 B vs 5 Liedb  De Heer is mijn Herder.
Verkondiging Thema; Waar uw hart is, zal ook uw schat zijn.
zingen lied 283 vs 1, 4 en 5 Liedb In de veelheid van geluiden.
Dankgebed met onze Vader.
Slotlied lied 416 vs 1 en 4 Liedb Ga met God en Hij zal met u zijn.
Zegen met 3 x Amen .
Na de zegen zingen we Lied 708 vs 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe.

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9.30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.