PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 

zondag 12 juni 2022 om 9.30

Augustinitsjerke
Voorganger(s): Ds. B.P.de Boer
Organist: Marianna

Lied voor de dienst 275.
Welkom en mededelingen


Lied van intocht: Psalm 93.


Groet: genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus,


Bemoediging: Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat varen de werken van zijn handen.


Lied om ontferming: Lied 1003.
Gebed: Drempel – Ontferming – Schrift.


Woord van vertrouwen: Psalm 8: 2, 4 en 5.
Loflied: Lied 304.


Lezing Oude Testament Job 38: 1 – 13a
Lied: Lied 326: 1 en 2.


Lezing Oude Testament Job 42: 1 – 6.
Lied: Lied 326: 3 en 4.


Lezing Nieuwe Testament Johannes 2: 23 – 3: 16.
Lied: Lied 326: 5 en 6.


Verkondiging.
Lied: Lied 850.


DIENST VAN TAFEL


Gereedmaken van de tafel – zingen Lied 378 (NLB).
Gebeden: voorbeden – stil gebed – Tafelgebed
Nodiging – maaltijd van brood en wijn
Dankgebed afgesloten met het Onze Vader.


Inzameling van de gaven.


Slotlied: Lied 700.


Zegen:
De Heer zegene en behoede ons
De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.


Zegenlied Lied 425.
 

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9.30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.