PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 

zondag 17 september 2023 om 9.30

Augustinitsjerke
Voorganger(s): Dhr. A.W. Kampen

 • Lied voor de dienst
  1. NLB 435: 1, 2 en 4 – Heft op uw hoofden, poorten wijd!
 • Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
  1. NLB 84: 1, 3 en 6 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
 • Welkom
 • Votum en Groet
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat Zijn hand begonnen is. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen.
 • Zingen: Klein Gloria
 • Intochtslied
  1. NLB 23B – De Heer is mijn Herder Verootmoedigingsgebed:
 • Zingen:
  1. ELB 466 – Onze Vader
 • Schriftlezing – 2 Samuël 24 (NBV21)
 • Zingen:
  1. NLB 909: 1, 2 en 3 – Wat God doet, dat is welgedaan Preek: “De dorsvloer van de Jebusiet Arauna” - PowerPoint
 • Zingen:
  1. NLB 442: 1 en 2 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
 • Dankgebed:
 • Collecte:
 • Slotlied:
  1. NLB 415: 1, 2 en 3 – Zegen ons Algoede Zegen:
De Here zegene ons en Hij behoede ons. De Here doet zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig. De Here verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons Zijn vrede. (Gezongen: Amen).
 

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-09-2023 om 9.30
Avondmaalmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.