PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Contactadressen Contactadressen

Postadres: Protestantse gemeente Augustinusga, Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost

Adres Augustinitsjerke: Geawei 15, 9284 TA Augustinusga

Adres 't Gebou: Abrahamsplein 7, 9284 TD Augustinusga

 

Predikant

Ds. J. Droogsma

Mailadres:
Telefoon: 0511-701402
 

Pastoraal kerkelijk medewerker

Mevr. G. van der Meer

Mailadres:
Telefoon: 06-42623575


Voorzitter

Dhr. J. Elzinga, Efterwei 4, Augustinusga, 0512-352972

 

Scriba

Mevr. A. Zwart-Hoeksema, Reaskuorre 1, Augustinusga, 0512-351517

Mailadres:

 

Moderamen

Voorzitter: dhr. J. Elzinga, Efterwei 4, 0512-352972 

Scriba: mevr. A. Zwart-Hoeksema, Reaskuorre 1, 0512-351517

Mevr. M. Broos-Dijkman, Feartswal 19, 0512-352483

Mevr. J. den Hartogh-Hoogsteen, Heawei 1, 0512-351830

Mevr. K. Vietmeijer, Homear 17, Harkema, 0512-352601

 

College van diakenen

Voorzitter mevr. H.N. Brandsma-Hansma, Reaskuorre 17, 06-23335938

Mevr. K. Vietmeyer-Luimstra, Homear 17, Harkema, 0512-352601

Mevr. N. den Hartogh, Boskkamp 15, 0512-351545

Rekeningnummer diaconie:NL40RABO0113970552. 

Link naar diaconie

 

College van ouderling kerkrentmeesters

Voorzitter: Mevr. B. Idema, Boskkamp 76, 0512-352756


Contactpersoon: dhr. J. Broos en mevr. M. Broos-Dijkman, Feartswal 19, 0512-352483


Kerkrentmeesters

Dhr. W. Ytsma, Skoalikkers 68

Dhr. P.S. Nicolai, It West 42, 0512-352353

Dhr. K. van der Kooi, It West 27, 06-53998830

Dhr. W. Elzinga, Blauforlaat 28, 0512-351914

Link naar kerkrentmeesters 

 

College van ouderlingen

Wijk 1: mevr. J. den Hartogh-Hoogsteen, Heawei 1, 0512-351830

Wijk 2: vacant

Wijk 3: dhr. J. Elzinga en R. Elzinga-van der Laan, Efterwei 4, 0512-352972

Link naar pastoraat

 

Jeugdouderling

Mevr. S. Kamminga-Veenstra, It West 35, 0512-351756

Mevr. N. Woudstra-Fijma, De Opslach 7,  0512-350519

Link naar jeugd


 

Beamteam

Dhr. D.K. Miedema, De Ring 40, Buitenpost, 0511-543102

Mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, 0512-351889

Mevr. A. Lijklema, Hoendiep 12, Gerkesklooster, 0512-350702

Mevr. S. Dijkstra, Skoalikkers 27, 0512-352595

Mevr. N. Stam, Ymkershof 26, Kollumerzwaag.

Mailadres:

 

Begraafplaats Augustinitsjerke

Dhr. A. van der Merk, Langelaan 27B,Surhuisterveen, 0512-351795

Meer info.

 

Boekhouder

Mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, Augustinusga, 0512-351889

Rekeningnummer: NL91RABO0304250848

Mailadres:

 

Evangelisatie commissie
Contactpersoon: mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, 0512-351889


Kerkgroet

Kopij inleveren op vrijdag bij mevr. B. Idema ( Boskkamp 76, Augustinusga, 0512•352756 of dhr. D.K. Miedema ( De Ring 40, Buitenpost

 

Kinderkerkenwerk (KKW)

Zondagsschool en kindernevendienst
Contactpersoon 1 van de jeugdouderlingen of .

Link naar KKW

 

Kosters

Dhr. J. en mevr. D. Spoelstra, Skoalikkers 21A, 0512-352205

Dhr. K.A. Luimstra, It Oost 10, 0512-350609

Mevr. T. Atsma, Skoalikkers 24, 0512-351889

Dhr. K. van der Kooi, It West, 06-53998830

Dhr. W. Ytsma, Skoalikkers 68

Dhr. W. van Wieren, Boskkamp 73, 0512-352704

 

Ledenadministratie

Dhr. E. Sijens, Boskkamp 6, Augustinusga, 0512-352701

 

Liturgie commissie

Contactpersoon: mevr. A. IJlstra-Jepma, Boskkamp 51, 0512-352356.


Liturgisch bloemschikken

Contactpersoon: mevr. M Broos-Dijkman, Feartswâl 19, 0512-351401

Link naar liturgisch bloemschikken

 

Organisten

Mevr. M.Postma-van der Meulen, Blauforleat 30, Augustinusga, 0512-351401

Dhr. B. Spijkerman, van Eysingalaan 2a, Kollum, 0511-453804

Dhr. A. Brouwer, De Kim 11, Surhuisterveen, 0512-778998

Dhr. A. Bosma, Klinkerbelsweg 3, Deventer, 0570-615225

 

Preekvoorziening

Dhr. R. Boonstra, Heawei 3, Augustinusga, 0512•351912
Mailadres:

 

Tsjerkefinster

Kopij inleveren voor de 19de van de maand tenzij anders vermeld in Tsjerkefinster bij mevr. P. de Bruin, Geawei 33b, Augustinusga, 0512-352065

Mailadres:

 

Verjaardagsfonds

Contactpersonen:

Mevr. T. Elzinga- van der Veen, W.B. van der Kooiwei 46, 0512-352408

Dhr. R. Elzinga, W.B. van der Kooiwei 46, 0512-352408

 

Website augustinusga.protestantsekerk.net

Als u aanvullende gegevens of suggesties voor verbetering hebt dan kunt u mailen naar

De website beheerder is dhr. D.K. Miedema, De Ring 40, Buitenpost, 0511-543102
 

Wijkcontacten en bezoekdames 75+ 

Link naar wijkcontacten en bezoekdames 75+

terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 18-02-2018 om 9:30
Eerste zondag 40-dagentijd
Da. A. Toornstra, Bedum

 meer details

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


      06-53527281
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
Besloten gedeelte
  meer
 
Sitemap
    meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.