PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
VAN HARTE WELKOM OP ONZE WEBPAGINA

Augustinitsjerke 1723
VAN HARTE WELKOM OP ONZE WEBPAGINA

Wij zijn de protestantse gemeente in Augustinusga en heten u en jou van harte welkom op onze site. Een plek om rond te struinen, informatie en/of inspiratie op te doen. Een plek om te ontdekken waar wij voor staan en hoe we proberen vorm te geven aan ons geloof. Een plek die uitnodigt om mee te doen, mee te werken en zo samen onderweg te zijn naar de toekomst van God.

Na jaren van voorbereiding zijn de Hervormde en de Gereformeerde Gemeenten van Augustinusga gefuseerd op 1 januari 2010.

Voor opmerkingen en ideeën enz. kunt u een email sturen naar

augustinusga.protestantsekerk@upcmail.nl

Op deze site kunt u rechtstreeks en gemiste diensten in de Augustinitsjerke beluisteren via de link: Kerkdiensten uitgezonden.

Privacy.
Op deze website ziet u veel namen, adressen en telefoonnummers. Wij hebben ons beperkt tot openbare informatie. Dat wil zeggen, informatie die voor iedereen toegankelijk is in telefoonboeken etc. Mocht u desondanks toch niet op deze website vermeld willen worden, laat het even weten, dan wordt het aangepast.

Laatst bijgewerkt 20-11-2020

        
 
 

Tsjerkefinster november
 
Nu de maatregelen rond het covid19 virus weer enigszins versoepeld worden hebben we als kerkenraad besloten om de kerkdeuren vanaf zondag 5 juli weer te openen zodat we weer diensten kunnen houden.
Met het protocol van de landelijke PKN als leidraad hebben de kerkrentmeesters ook alle maatregelen getroffen voor een Augustinitsjerke die voldoet aan de covid19 eisen die daarin zijn gesteld. Het in de kerk aanwezige gebruiksplan is toegesneden op onze Augustinitsjerke en alles is gereed gemaakt om op een veilige manier weer diensten te kunnen organiseren in onze kerk. Hieronder vindt u puntsgewijs de voorwaarden waaraan wij en ook u moet voldoen als u de diensten wilt bijwonen, wij rekenen daarbij op uw welwillende medewerking.
· U hoeft niet meer vooraf te reserveren
· Hebt u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, dan vragen we u de dienst niet bij te wonen.
· Bij de ingang wordt u ontvangen door twee coördinatoren, u dient hun aanwijzingen op te volgen.
· Respecteer overal de 1,5 meter afstand.
· Bij de ingang van kerk kunt u uw handen desinfecteren.
· Wilt u zo weinig mogelijk gebruik maken van garderobe en toilet?
· De coördinator geeft aan waar u in de kerk kunt zitten, houdt u aan zijn/haar aanwijzingen.
· Tijdens deze dienst wordt niet gezongen, er is geen organist. De liederen worden via de beamer voor ons gezongen en geprojecteerd.
Berekeningen van de kerkrentmeesters met behulp van een door de PKN gegeven ‘rekenprogramma', geven aan dat het ontbreken van mechanische ventilatie in onze Augustinitsjerke leidt tot een verhoogd risico op besmetting als er tijdens de dienst door de kerkgangers wordt gezongen.
Daarom heeft de kerkenraad besloten dat er voorlopig nog niet wordt gezongen door kerkgangers tijdens de dienst.
Mochten er binnenkort andere richtlijnen of inzichten komen over het zingen in de kerk, zullen we als kerkenraad ons voorlopig besluit uiteraard heroverwegen.
· De collecte wordt gehouden bij het verlaten van de kerk, bij de uitgang staan schalen waarin u uw gift kunt doen. Er kan daar ook via de telefoon met de app van GIVT geld worden overgemaakt.
· Wilt u bij het verlaten van de kerk hiervoor ook de aanwijzingen van de coördinator opvolgen en afstand houden?
· Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de kerkenraadsleden.
Hieke Brandsma-Hansma, 06-23335938
Nellie den Hartogh, 0512-351545
Annie IJlstra, 0512-352356
Nyncke Woudstra-Fijma, 0512-350519
Sietie Dijkstra,  0512-352595
Pieter Nicolai, 0512-352353
Begrijpelijk dat u de wenkbrauwen fronst bij het lezen van bovenstaande maatregelen, toch hopen wij als kerkenraad dat het u niet weerhoudt om de diensten in onze mooie Augustinitsjerke weer bij te wonen.  Voel u van harte uitgenodigd.
 
 
 
   
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
1e adventmeer details

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


       0512-352425
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
Besloten gedeelte
  meer
 
Belangrijk nieuws ivm Corona

Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar de website van de PKN 

 

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.