PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juli Augustus 2020 Overdenking Juli Augustus 2020 Overdenking
lees meer »
 
Juli Augustus 2020 Kinderkerkewerk Juli Augustus 2020 Kinderkerkewerk
lees meer »
 
Juli Augustus 2020 Gedicht Juli Augustus 2020 Gedicht
lees meer »
 
Juli Augustus 2020 We gaan weer naar de kerk Juli Augustus 2020 We gaan weer naar de kerk
lees meer »
 
Juli Augustus 2020 Even bijpraten Juli Augustus 2020 Even bijpraten
lees meer »
 
juli Augustus 2020 Kerk juli Augustus 2020 Kerk
lees meer »
 
juli Augustus 2020 Jeugdwerk juli Augustus 2020 Jeugdwerk
lees meer »
 
Juli Augustus 2020 Vrijwillige bijdrage Tsjerkefinster Juli Augustus 2020 Vrijwillige bijdrage Tsjerkefinster
lees meer »
 
Juli Augustus 2020 Oproep collectegeld Juli Augustus 2020 Oproep collectegeld
lees meer »
 
Juni 2020 Overdenking Juni 2020 Overdenking
lees meer »
 
Juni 2020 Nog geen kerkdiensten in juni Juni 2020 Nog geen kerkdiensten in juni
lees meer »
 
Juni 2020 Opstart kinderkerk Juni 2020 Opstart kinderkerk
lees meer »
 
Juni 2020 Gedicht Juni 2020 Gedicht
lees meer »
 
Juni 2020 Er is niets nieuws onder de zon Juni 2020 Er is niets nieuws onder de zon
lees meer »
 
Juni 2020 Pastoraat Juni 2020 Pastoraat
lees meer »
 
Juni 2020 Even bijpraten Juni 2020 Even bijpraten
lees meer »
 
Juni 2020 Wachten Juni 2020 Wachten
lees meer »
 
Mei 2020 - Overdenking Mei 2020 - Overdenking
lees meer »
 
Mei 2020 - Hear, wes mei ús oant’t in oare kear Mei 2020 - Hear, wes mei ús oant’t in oare kear
lees meer »
 
Mei 2020 - Bijbelvereniging Mei 2020 - Bijbelvereniging
lees meer »
 
Mei 2020 - Steun aan arme gezinnen in Gambia Mei 2020 - Steun aan arme gezinnen in Gambia
lees meer »
 
Mei 2020 - Hoogmoed komt voor de val Mei 2020 - Hoogmoed komt voor de val
lees meer »
 
Mei 2020 - Van de kerkenraad Mei 2020 - Van de kerkenraad
lees meer »
 
Mei 2020 - Even voorstellen - Inge Landman Mei 2020 - Even voorstellen - Inge Landman
lees meer »
 
Mei 2020 - Even voorstellen - Erwin Kooistra Mei 2020 - Even voorstellen - Erwin Kooistra
lees meer »
 
Mei 2020 - Bedankje van dhr. M Luimstra Mei 2020 - Bedankje van dhr. M Luimstra
lees meer »
 
April 2020 - Overdenking April 2020 - Overdenking
lees meer »
 
April 2020 - Gevolgen van de maatregelen i.v.m. het corona-virus April 2020 - Gevolgen van de maatregelen i.v.m. het corona-virus
lees meer »
 
April 2020 - Opstanding April 2020 - Opstanding
lees meer »
 
April 2020 - Over de Ring Bûwekleaster: 'het samenwerkingsverband van elf PKN-kerken in onze regio' April 2020 - Over de Ring Bûwekleaster: 'het samenwerkingsverband van elf PKN-kerken in onze regio'
lees meer »
 
April 2020 - Let een beetje op elkaar April 2020 - Let een beetje op elkaar
lees meer »
 
April 2020 - De deur, de naaste en de monnik April 2020 - De deur, de naaste en de monnik
lees meer »
 
April 2020 - Dagelijkse Henkie Show April 2020 - Dagelijkse Henkie Show
lees meer »
 
April 2020 - Bij de diensten ? April 2020 - Bij de diensten ?
lees meer »
 
April 2020 - Verheugende mededelingen April 2020 - Verheugende mededelingen
lees meer »
 
April 2020 - Voor u gelezen April 2020 - Voor u gelezen
lees meer »
 
April 2020 - Oproep luiden kerkklokken April 2020 - Oproep luiden kerkklokken
lees meer »
 
April 2020 - Gemeenteavond PG Augustinusga 11 maart 2020 April 2020 - Gemeenteavond PG Augustinusga 11 maart 2020
lees meer »
 
April 2020 - Het digitale ponkje April 2020 - Het digitale ponkje
lees meer »
 
April 2020 - Oproep van de kerkrentmeesters PKN Augustinitsjerke April 2020 - Oproep van de kerkrentmeesters PKN Augustinitsjerke
lees meer »
 
April 2020 - Vrijwillige bijdrage April 2020 - Vrijwillige bijdrage
lees meer »
 
Maart 2020 - Overdenking Maart 2020 - Overdenking
lees meer »
 
Maart 2020 - Van de kerkenraad Maart 2020 - Van de kerkenraad
lees meer »
 
Maart 2020 - Bij de diensten Maart 2020 - Bij de diensten
lees meer »
 
Maart 2020 - Ofskiedsstjinst Hindrik van der Meer Maart 2020 - Ofskiedsstjinst Hindrik van der Meer
lees meer »
 
Maart 2020 - Sjammasj brengt ‘Lopen op het water’ Maart 2020 - Sjammasj brengt ‘Lopen op het water’
lees meer »
 
Maart 2020 - Gemeerteavond Maart 2020 - Gemeerteavond
lees meer »
 
Maart 2020 - Een goed verhaal Maart 2020 - Een goed verhaal
lees meer »
 
Maart 2020 - Activiteiten Maart 2020 - Activiteiten
lees meer »
 
Maart 2020 - Stampottenmaaltijd op 25 maart Maart 2020 - Stampottenmaaltijd op 25 maart
lees meer »
 
Maart 2020 - Gezellige middag diaconie Maart 2020 - Gezellige middag diaconie
lees meer »
 
Maart 2020 - Terugblik op diensten en activiteiten Maart 2020 - Terugblik op diensten en activiteiten
lees meer »
 
Februari 2020 - Overdenking Februari 2020 - Overdenking
lees meer »
 
Februari 2020 - De computer is mijn herder Februari 2020 - De computer is mijn herder
lees meer »
 
Februari 2020 - Werkgroep Kerken & Landbouw Februari 2020 - Werkgroep Kerken & Landbouw
lees meer »
 
Februari 2020 - Studieavond met ds. Kees Kant in Surhuisterveen over Februari 2020 - Studieavond met ds. Kees Kant in Surhuisterveen over
lees meer »
 
Februari 2020 - Rouwgroep Noord Nederland, voorheen rouwgroep Doezum Februari 2020 - Rouwgroep Noord Nederland, voorheen rouwgroep Doezum
lees meer »
 
Februari 2020 - Door het oog van de naald Februari 2020 - Door het oog van de naald
lees meer »
 
Februari 2020 - Beroepingswerk Februari 2020 - Beroepingswerk
lees meer »
 
Februari 2020 - Ambtsdragerverkiezingen Februari 2020 - Ambtsdragerverkiezingen
lees meer »
 
Februari 2020 - Activiteiten: Kleasterkuier in Jorwert Februari 2020 - Activiteiten: Kleasterkuier in Jorwert
lees meer »
 
Februari 2020 - In sjongbondel foar Hindrik van der Meer Februari 2020 - In sjongbondel foar Hindrik van der Meer
lees meer »
 
Februari 2020 - In memoriam: Jan Postma Februari 2020 - In memoriam: Jan Postma
lees meer »
 
Februari 2020 -Collecten en giften van de diaconie Februari 2020 -Collecten en giften van de diaconie
lees meer »
 
Februari 2020 - Nieuws van het kinderkerkenwerk Februari 2020 - Nieuws van het kinderkerkenwerk
lees meer »
 
Februari 2020 - Bij de diensten Februari 2020 - Bij de diensten
lees meer »
 
Februari 2020 - Ontmoetingsmiddag in Het Gebouw met een etentje Februari 2020 - Ontmoetingsmiddag in Het Gebouw met een etentje
lees meer »
 
Februari 2020 - Por todo el mundo - nieuwbrief 53 - december 2019 Februari 2020 - Por todo el mundo - nieuwbrief 53 - december 2019
lees meer »
 
Januari 2020 - Overdenking Januari 2020 - Overdenking
lees meer »
 
Januari 2020 - Het enige houvast Januari 2020 - Het enige houvast
lees meer »
 
Januari 2020 - Bij de diensten Januari 2020 - Bij de diensten
lees meer »
 
Januari 2020 - Beroepingswerk Januari 2020 - Beroepingswerk
lees meer »
 
Januari 2020 - Ontmoetings middagen 'Foar Eltsenien' Januari 2020 - Ontmoetings middagen 'Foar Eltsenien'
lees meer »
 
Januari 2020 - Project kerkmaatjes Januari 2020 - Project kerkmaatjes
lees meer »
 
Januari 2020 - Over rouw van zin maken naar zingeving Januari 2020 - Over rouw van zin maken naar zingeving
lees meer »
 
December 2019 - Overdenking December 2019 - Overdenking
lees meer »
 
December 2019 - gedicht Kerstmis December 2019 - gedicht Kerstmis
lees meer »
 
December 2019 - Verhalen van mensen en hun kerk December 2019 - Verhalen van mensen en hun kerk
lees meer »
 
December 2019 - Bij de diensten December 2019 - Bij de diensten
lees meer »
 
December 2019 - Adventskalender December 2019 - Adventskalender
lees meer »
 
December 2019 - Beroepingswerk December 2019 - Beroepingswerk
lees meer »
 
December 2019 - Activiteiten December 2019 - Activiteiten
lees meer »
 
December 2019 - Gemeenteavond December 2019 - Gemeenteavond
lees meer »
 
December 2019 - Actie Kerkbalans December 2019 - Actie Kerkbalans
lees meer »
 
December 2019 - Uitnodiging kerstfeest diaconie December 2019 - Uitnodiging kerstfeest diaconie
lees meer »
 
November 2019 - Overdenking Eeuwigheidszondag 2019 November 2019 - Overdenking Eeuwigheidszondag 2019
lees meer »
 
November 2019 - Gedicht Loslaten November 2019 - Gedicht Loslaten
lees meer »
 
November 2019 - Bij de diensten November 2019 - Bij de diensten
lees meer »
 
November 2019 - Dankstond voor gewas en arbeid November 2019 - Dankstond voor gewas en arbeid
lees meer »
 
November 2019 - Beroepingswerk November 2019 - Beroepingswerk
lees meer »
 
November 2019 - Beleidsplan November 2019 - Beleidsplan
lees meer »
 
November 2019 - Gemeenteavond op 6 november November 2019 - Gemeenteavond op 6 november
lees meer »
 
November 2019 - Zondagavondgesprek op zondag 17 november November 2019 - Zondagavondgesprek op zondag 17 november
lees meer »
 
November 2019 - Ontmoetingsmiddagen November 2019 - Ontmoetingsmiddagen
lees meer »
 
November 2019 - Ouderenmiddag april 2019 November 2019 - Ouderenmiddag april 2019
lees meer »
 
November - 2019 - Mutaties November - 2019 - Mutaties
inloggen
 
Meer gemeente nieuws Meer gemeente nieuws

Inloggen   /  Aanmelden  besloten gedeelte

Kopij voor oktober 2019 uiterlijk 19 oktober inleveren bij mevr. P. de Bruin en sturen naar tsjerkefinster@gmail.com

 
Oktober 2019 - Overdenking Oktober 2019 - Overdenking
lees meer »
 
Oktober 2019 - Bij de diensten Oktober 2019 - Bij de diensten
lees meer »
 
Oktober 2019 - Beroepingswerk Oktober 2019 - Beroepingswerk
lees meer »
 
Oktober 2019 - Startzondag en Kerkmaatjes Oktober 2019 - Startzondag en Kerkmaatjes
lees meer »
 
Oktober 2019 - Een goed gesprek op 29 oktober Oktober 2019 - Een goed gesprek op 29 oktober
lees meer »
 
Oktober 2019 - Ontmoetingsmiddag voor alle inwoners van Augustinusga Oktober 2019 - Ontmoetingsmiddag voor alle inwoners van Augustinusga
lees meer »
 
Oktober 2019 - Bijzondere jeugddienst 13 oktober Oktober 2019 - Bijzondere jeugddienst 13 oktober
lees meer »
 
Oktober 2019 - Por todo el mundo, nieuwsbrief 51 September 2019 Oktober 2019 - Por todo el mundo, nieuwsbrief 51 September 2019
lees meer »
 
Oktober 2019 - Arum Oktober 2019 - Arum
lees meer »
 
Oktober 2019 - Mutaties Oktober 2019 - Mutaties
inloggen
 
Oktober 2019 - Lief en leed Oktober 2019 - Lief en leed
Inloggen
 
September 2019 - Overdenking September 2019 - Overdenking
lees meer »
 
September 2019 - Activiteiten September 2019 - Activiteiten
lees meer »
 
September 2019 - Beroepingswerk September 2019 - Beroepingswerk
lees meer »
 
September 2019 - Bij de diensten September 2019 - Bij de diensten
lees meer »
 
September 2019 - Cursus Theologische Vorming en Verdieping September 2019 - Cursus Theologische Vorming en Verdieping
lees meer »
 
September 2019 - Diaconie September 2019 - Diaconie
lees meer »
 
September 2019 - Lief en leed September 2019 - Lief en leed
Inloggen
 
September 2019 - Ontmoetingsmiddagen op de woensdag in Augustinusga! September 2019 - Ontmoetingsmiddagen op de woensdag in Augustinusga!
lees meer »
 
Juli/Augustus 2019 - Voorwoord Juli/Augustus 2019 - Voorwoord
lees meer »
 
Juli/Augustus 2019 - Activiteiten, vakantie Juli/Augustus 2019 - Activiteiten, vakantie
lees meer »
 
Juli/Augustus 2019 - Ambtsdragers Juli/Augustus 2019 - Ambtsdragers
lees meer »
 
Juli/Augustus 2019 - Bij de diensten Juli/Augustus 2019 - Bij de diensten
lees meer »
 
Juli/Augustus 2019 - Handen Juli/Augustus 2019 - Handen
lees meer »
 
Juli/Augustus 2019 - Lief en Leed Juli/Augustus 2019 - Lief en Leed
Inloggen
 
Juli/Augustus 2019 - Mutaties Juli/Augustus 2019 - Mutaties
Inloggen
 
Juli/Augustus 2019 - Op zoek naar een voorganger Juli/Augustus 2019 - Op zoek naar een voorganger
lees meer »
 
Juli/Augustuss 2019 - Por todo el mundo - Nieuwsbrief juni 2019 Juli/Augustuss 2019 - Por todo el mundo - Nieuwsbrief juni 2019
lees meer »
 
Mei 2019 - Lief en leed    Mei 2019 - Lief en leed   
Inloggen
 
Mei 2019 - Mutaties Mei 2019 - Mutaties
Inloggen
 
April 2019 - Lief en leed April 2019 - Lief en leed
Inloggen
 
April 2019 - Mutaties April 2019 - Mutaties
Inloggen
 
April 2019 - Uit de kerkenraad April 2019 - Uit de kerkenraad
lees meer »
 
April 2019 - Verslag gemeenteavond April 2019 - Verslag gemeenteavond
 
Januari 2019 - In Memoriam: Hidde Huizenga Januari 2019 - In Memoriam: Hidde Huizenga
Inloggen
 
Oktober 2018 - Uit de kerkenraad Oktober 2018 - Uit de kerkenraad
lees meer »
 
Juli 2018 - Wet op de privacy Juli 2018 - Wet op de privacy
lees meer »
 
Juni 2018 - Nieuwsbrief Trinke Miedema Juni 2018 - Nieuwsbrief Trinke Miedema
www.portodoelmundo.com
 
lees meer »
 
Juni 2018 - Ouderling Coördinator Pastoraat Juni 2018 - Ouderling Coördinator Pastoraat
Inloggen
 
Juni 2018 - Veranderingen m.b.t. de classis Juni 2018 - Veranderingen m.b.t. de classis
lees meer »
 
Juni 2018 - Zieken(t)huis Juni 2018 - Zieken(t)huis
Inloggen
 
Mei 2018 - Mutaties Mei 2018 - Mutaties
Inloggen
 
Maart 2018 - Zieken(t)huis Maart 2018 - Zieken(t)huis
Inloggen
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 05-07-2020 om 9.30
U bent van harte welkom bij deze dienst. Vanwege de Corona-maatregelen is aanmelden noodzakelijk. U doet dit door via deze link het reserveringsformulier in te vullen. meer details

 
Belangrijk nieuws ivm Corona

Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar de website van de PKN 

 

meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


       0512-352425
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
Besloten gedeelte
  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.