PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juli en augustus 2022 - Tsjerkefinster Juli en augustus 2022 - Tsjerkefinster
lees meer »
 
Juni 2022 - Tsjerkefinster Juni 2022 - Tsjerkefinster
lees meer »
 
Mei 2022 - Tsjerkefinster Mei 2022 - Tsjerkefinster
lees meer »
 
April 2022 - Tsjerkefinster April 2022 - Tsjerkefinster
lees meer »
 
Maart 2022 - Tsjerkefinster Maart 2022 - Tsjerkefinster
lees meer »
 
Februari 2022 - Tsjerkefinster Februari 2022 - Tsjerkefinster
lees meer »
 
Januari 2022 - Tsjerkefinster Januari 2022 - Tsjerkefinster
lees meer »
 
December 2021 - Overdenking December 2021 - Overdenking
lees meer »
 
December 2021 - Groet van de redactie December 2021 - Groet van de redactie
lees meer »
 
December 2021 - Gedicht December 2021 - Gedicht
lees meer »
 
December 2021 - Fan de dumny December 2021 - Fan de dumny
lees meer »
 
December 2021 - Oogst van de gemeenteavond December 2021 - Oogst van de gemeenteavond
lees meer »
 
December 2021 - Bloemengroet December 2021 - Bloemengroet
lees meer »
 
December 2021 - Bijbelgespreksgroep December 2021 - Bijbelgespreksgroep
lees meer »
 
December 2021 - Jeugdwerk Augustinusga December 2021 - Jeugdwerk Augustinusga
lees meer »
 
December 2021 - Kerkenraadsvergadering 21 november 2021 December 2021 - Kerkenraadsvergadering 21 november 2021
lees meer »
 
December 2021 - Kinderkerkewerk December 2021 - Kinderkerkewerk
lees meer »
 
December 2021 - Jaarlijkse vrijwillige bijdrage December 2021 - Jaarlijkse vrijwillige bijdrage
lees meer »
 
November 2021 - Overdenking November 2021 - Overdenking
lees meer »
 
November_2021 - Gedicht November_2021 - Gedicht
lees meer »
 
November_2021 - Open repetitie gospelkoor Wonderful Grace November_2021 - Open repetitie gospelkoor Wonderful Grace
lees meer »
 
November 2021 - Fan de Dûmny November 2021 - Fan de Dûmny
lees meer »
 
November_2021 - Rouwen in de tijd November_2021 - Rouwen in de tijd
lees meer »
 
November_2021 - Van de kerkenraad November_2021 - Van de kerkenraad
lees meer »
 
November_2021 - Uitnodiging en agenda gemeenteavond November_2021 - Uitnodiging en agenda gemeenteavond
lees meer »
 
November_2021 - Bijbelgespreksgroep November_2021 - Bijbelgespreksgroep
lees meer »
 
November_2021 - Jeugdwerk November_2021 - Jeugdwerk
lees meer »
 
November_2021 - Kleasterkuier November_2021 - Kleasterkuier
lees meer »
 
November_2021 - Tsjerkepaad November_2021 - Tsjerkepaad
lees meer »
 
November 2021 - Adoptiekind Arum November 2021 - Adoptiekind Arum
lees meer »
 
November 2021 - Oproep overmaken collectegeld November 2021 - Oproep overmaken collectegeld
lees meer »
 
Oktober 2021 - De start van een droom Oktober 2021 - De start van een droom
lees meer »
 
Oktober 2021 - Friese kerkendag Oktober 2021 - Friese kerkendag
lees meer »
 
Oktober 2021 - Fan de dumny Oktober 2021 - Fan de dumny
lees meer »
 
Oktober 2021 - Kleastermoarn voor onze gemeente - Nijkleaster in Jorwert Oktober 2021 - Kleastermoarn voor onze gemeente - Nijkleaster in Jorwert
lees meer »
 
Oktober 2021 - Rouwen in de tijd Oktober 2021 - Rouwen in de tijd
lees meer »
 
Oktober 2021 - Startzondag Oktober 2021 - Startzondag
lees meer »
 
Oktober 2021 - Van de kerkenraad Oktober 2021 - Van de kerkenraad
lees meer »
 
oktober 2021 - Jeugdwerk Augustinusga oktober 2021 - Jeugdwerk Augustinusga
lees meer »
 
Oktober 2021 - Voor de kinderen Oktober 2021 - Voor de kinderen
lees meer »
 
Oktober 2021 - Jeugddienst met het thema: Muziek! Oktober 2021 - Jeugddienst met het thema: Muziek!
lees meer »
 
Oktober 2021 - Collectegeld Oktober 2021 - Collectegeld
lees meer »
 
Oktober 2021 - Collecten en giften van de diaconie Oktober 2021 - Collecten en giften van de diaconie
lees meer »
 
Oktober 2021 - Por Todo El Mundo Oktober 2021 - Por Todo El Mundo
lees meer »
 
September 2021 Van U is de toekomst September 2021 Van U is de toekomst
lees meer »
 
September 2021 Van U is de toekomst September 2021 Van U is de toekomst
lees meer »
 
September 2021 - Algemeen September 2021 - Algemeen
lees meer »
 
September 2021 - Bij de diensten September 2021 - Bij de diensten
lees meer »
 
September 2021 - Fan de dumny September 2021 - Fan de dumny
lees meer »
 
September 2021- Van de kerkenraad September 2021- Van de kerkenraad
lees meer »
 
September 2021 - Bijbelgespreksgroep September 2021 - Bijbelgespreksgroep
lees meer »
 
September 2021 - Ontmoetingsmiddag " Mei inoar ien " September 2021 - Ontmoetingsmiddag " Mei inoar ien "
lees meer »
 
September 2021 - Jeugdwerk Augustinusga September 2021 - Jeugdwerk Augustinusga
lees meer »
 
September 2021 - Tienerwerk en Club 7-8 September 2021 - Tienerwerk en Club 7-8
lees meer »
 
September 2021 - Voor de kinderen September 2021 - Voor de kinderen
lees meer »
 
September 2021 - Collectegeld September 2021 - Collectegeld
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Overdenking Juli/Augustus 2021 - Overdenking
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Noot van de redactie Juli/Augustus 2021 - Noot van de redactie
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Gedicht Juli/Augustus 2021 - Gedicht
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Fan de dumny Juli/Augustus 2021 - Fan de dumny
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Fan de dumny Juli/Augustus 2021 - Fan de dumny
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Versoepelingen coronanieuws Juli/Augustus 2021 - Versoepelingen coronanieuws
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Van de kerkenraad Juli/Augustus 2021 - Van de kerkenraad
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Vakantiebijbelgids Juli/Augustus 2021 - Vakantiebijbelgids
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Collectegeld Juli/Augustus 2021 - Collectegeld
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Omdat iedereen vakantie verdient Juli/Augustus 2021 - Omdat iedereen vakantie verdient
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Jeugdwerk Augustinusga Juli/Augustus 2021 - Jeugdwerk Augustinusga
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 -De examens zitter er op Juli/Augustus 2021 -De examens zitter er op
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Voor de kinderen Juli/Augustus 2021 - Voor de kinderen
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Vakantie Juli/Augustus 2021 - Vakantie
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Tsjerkepaad yn Fryslan Juli/Augustus 2021 - Tsjerkepaad yn Fryslan
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Uitzending gemist Juli/Augustus 2021 - Uitzending gemist
lees meer »
 
Juli/Augustus 2021 - Bedankt Juli/Augustus 2021 - Bedankt
lees meer »
 
Juni 2021 - Jeugdwerk Juni 2021 - Jeugdwerk
lees meer »
 
Mei 2021 - Kerkrentmeesters Mei 2021 - Kerkrentmeesters
lees meer »
 
Januari 2021 - Alpha Januari 2021 - Alpha
lees meer »
 
Januari 2021 - Vrijwilligersformulier Januari 2021 - Vrijwilligersformulier
lees meer »
 
December 2020 - Diaconale collecte kerstdiensten December 2020 - Diaconale collecte kerstdiensten
lees meer »
 
November 2020 - Gebedsgroep: samen (leren) bidden! November 2020 - Gebedsgroep: samen (leren) bidden!
lees meer »
 
Juli Augustus 2020 Overdenking Juli Augustus 2020 Overdenking
lees meer »
 
Juni 2020 Even bijpraten Juni 2020 Even bijpraten
lees meer »
 
April 2020 - Gevolgen van de maatregelen i.v.m. het corona-virus April 2020 - Gevolgen van de maatregelen i.v.m. het corona-virus
lees meer »
 
April 2020 - Over de Ring Bûwekleaster: 'het samenwerkingsverband van elf PKN-kerken in onze regio' April 2020 - Over de Ring Bûwekleaster: 'het samenwerkingsverband van elf PKN-kerken in onze regio'
lees meer »
 
April 2020 - Let een beetje op elkaar April 2020 - Let een beetje op elkaar
lees meer »
 
April 2020 - Dagelijkse Henkie Show April 2020 - Dagelijkse Henkie Show
lees meer »
 
April 2020 - Oproep van de kerkrentmeesters PKN Augustinitsjerke April 2020 - Oproep van de kerkrentmeesters PKN Augustinitsjerke
lees meer »
 
Maart 2020 - Activiteiten Maart 2020 - Activiteiten
lees meer »
 
Maart 2020 - Stampottenmaaltijd op 25 maart Maart 2020 - Stampottenmaaltijd op 25 maart
lees meer »
 
Maart 2020 - Terugblik op diensten en activiteiten Maart 2020 - Terugblik op diensten en activiteiten
lees meer »
 
November 2019 - Overdenking Eeuwigheidszondag 2019 November 2019 - Overdenking Eeuwigheidszondag 2019
lees meer »
 
November 2019 - Dankstond voor gewas en arbeid November 2019 - Dankstond voor gewas en arbeid
lees meer »
 
Meer gemeente nieuws Meer gemeente nieuws

Inloggen   /  Aanmelden  besloten gedeelte

Kopij voor oktober 2019 uiterlijk 19 oktober inleveren bij mevr. P. de Bruin en sturen naar tsjerkefinster@gmail.com

 
Mei 2019 - Lief en leed    Mei 2019 - Lief en leed   
Inloggen
 
Mei 2019 - Mutaties Mei 2019 - Mutaties
Inloggen
 
April 2019 - Lief en leed April 2019 - Lief en leed
Inloggen
 
April 2019 - Mutaties April 2019 - Mutaties
Inloggen
 
April 2019 - Uit de kerkenraad April 2019 - Uit de kerkenraad
lees meer »
 
April 2019 - Verslag gemeenteavond April 2019 - Verslag gemeenteavond
 
Januari 2019 - In Memoriam: Hidde Huizenga Januari 2019 - In Memoriam: Hidde Huizenga
Inloggen
 
Oktober 2018 - Uit de kerkenraad Oktober 2018 - Uit de kerkenraad
lees meer »
 
Juli 2018 - Wet op de privacy Juli 2018 - Wet op de privacy
lees meer »
 
Juni 2018 - Nieuwsbrief Trinke Miedema Juni 2018 - Nieuwsbrief Trinke Miedema
www.portodoelmundo.com
 
lees meer »
 
Juni 2018 - Ouderling Coördinator Pastoraat Juni 2018 - Ouderling Coördinator Pastoraat
Inloggen
 
Juni 2018 - Veranderingen m.b.t. de classis Juni 2018 - Veranderingen m.b.t. de classis
lees meer »
 
Juni 2018 - Zieken(t)huis Juni 2018 - Zieken(t)huis
Inloggen
 
Mei 2018 - Mutaties Mei 2018 - Mutaties
Inloggen
 
Maart 2018 - Zieken(t)huis Maart 2018 - Zieken(t)huis
Inloggen
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.