PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
April 2021 - Overdenking April 2021 - Overdenking
Ik ben er voor jou!

Ik ben er voor jou.’ Het thema van Pasen dit jaar. Allen die gebruik hebben gemaakt van de 40dagenkalender zijn inmiddels met dit thema bekend. Elke woensdagavond tijdens de online ontmoetingen zijn we hiermee ook aan de slag geweest. ‘Ik ben er voor jou’, woorden die iedereen wel eens wil horen. Velen hebben zich wel eens eenzaam of onbegrepen gevoeld. In het bijzonder kan dit zo worden ervaren op het moment dat je iemand verliest die je dierbaar is. Waar is dan de hoop en wie is er dan nog voor jou?

Bij dit thema moet ik denken aan Petrus. Misschien wel dé persoon in de Bijbel met wie ik mij het meest verbonden voel. Veel mensen in ons dorp en land kennen Jezus niet en hebben geen relatie met Hem. Zij volgen Jezus dus ook niet en kennen Gods wil niet. Dit alles in tegenstelling tot Petrus. Petrus kent Jezus goed. Al zo’n drie jaar lang zijn hij en Jezus onafscheidelijk: échte vrienden. Petrus weet dat Jezus voor hem klaarstaat en laat Jezus weten dat dat voor hem net zo goed geldt: “Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!”(Mattheüs 26:33). Petrus heeft een diepe overtuiging dat hij volledig aan Jezus toegewijd is. Jezus haalt Petrus al snel uit zijn droom: “Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.”(:34) Maar Petrus blijft overtuigd van zijn toewijding: “Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.”

Herkent u dit? De sterke overtuiging van je keuze om toegewijd te zijn aan God? Op bepaalde momenten kan dit zo voelen en gezegd worden, maar zodra je situatie verandert door problemen of lijden kan dit zomaar weer omkeren. Bij Petrus was dit ook het geval: zodra het lastig werd, keerde Petrus om als een blad aan een boom en verloochent Jezus. “Ik ken die man niet! En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had . . . Hij ging naar buiten en huilde bitter.”(26:74-75). Zodra het moeilijk wordt in onze levens kunnen we ons soms alleen voelen, moedeloos en

zonder kracht. We vergeten dan even dat we ons heil bij God moeten zoeken en laten ons afleiden door onze pijn. We vallen. En dan, achteraf, herinneren wij dat we ons hebben laten afleiden en we God moeten zoeken. Uit schuldgevoel huilen we bitter: mogen we nog terugkeren tot God? Op het moment dat Jezus sterft en in het graf ligt moet het gevoel van schuld nog wel veel meer zijn geweest. Een dierbare, een beste vriend is gestorven… Pijn en bitterheid vervult het hart van Petrus.

En dan komt het nieuws, het goede nieuws! Jezus is opgestaan uit de dood! Hij leeft. De dood heeft niet het laatste woord, maar het Leven! De vrouwen hebben Hem gezien en vertellen het de broeders. Jezus verschijnt zelfs in hun midden “Ik wens jullie vrede!” (Johannes 20:21). Een blijde boodschap. Alle pijn en het lijden van Jezus is niet voor niets geweest. God heeft Jezus uit de dood doen opstaan, het offer is aangenomen, onze zonden zijn vergeven! Halleluja!

Nog steeds heeft Petrus zich schuldig moeten voelen. Pijn in zijn hart en een dubbel gevoel: ‘Hij leeft en dat is mooi, maar ik heb Hem verloochend! Ik was er niet voor Hem toen het erop aankwam. Wil Hij er nog wel voor mij zijn?’ Jezus verscheen bij het Meer van Tiberias en sprak met Petrus. Jezus vroeg aan Petrus: “Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief?” “Ja heer U weet dat ik van u houd.” “Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?” “Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.” Voor de derde keer vroeg Jezus: “‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.’” (Johannes 21:17)

Petrus is tot en met zijn dood leerling, volgeling en apostel geweest van Jezus Christus, in de kracht van de Heilige Geest. Ondanks zijn verloochening en de fouten die hij later ook nog maakte, bleef Jezus zeggen: ‘Ik ben er voor jou’. Daardoor mogen wij weten dat wat wij ook zeggen, gedaan hebben of beloofd hebben, hoe ernstig de dingen zijn die wij hebben gedaan.. God vergeeft ons, dankzij het offer van Jezus

Christus. Jezus leeft! En Jezus zegt tegen jou en mij:

Wat je ook gedaan hebt. En in welke situatie jij je ook bevindt: Ik ben er voor jou en dat blijft zo’

Erwin Kooistra

 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.