PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
April 2019 - Uit de kerkenraad April 2019 - Uit de kerkenraad
Uit de kerkenraad

Ook nu weer willen we u als gemeente graag informeren over zaken die in de kerkenraad aan de orde zijn en zijn geweest.

Samenwerkingsverband
Zoals al eerder is vermeld zijn een aantal vacante gemeenten binnen de ring Buwekleaster met elkaar in overleg over samenwerking bij het beroepen en in dienst nemen van een of meer predikanten.
Het betreft de gemeenten van Drogeham, Harkema, Rottevalle, Augustinusga en Kootstertille/Twijzel.
Nu er op de gemeenteavond van 13 maart jl. groen licht is gegeven om deze samenwerking verder uit te werken, kunnen we, als ook de andere gemeenten groen licht hebben gegeven, wellicht spoedig verdere stappen zetten om deze samenwerking verder vorm te geven.
Doel is uiteindelijk om weer de mogelijkheid te creëren dat ook de kleinere gemeenten binnen de Ring Buwekleaster een predikant kunnen beroepen, zij het in deeltijd. De samenwerking kan ook leiden tot een efficiëntere inzet van predikanten binnen de Ring, waarbij ook beter gebruik kan worden gemaakt van de verschillende ‘deskundigheden’ van de predikanten binnen het ‘samenwerkingsverband’.
Op dinsdag 2 april is er weer een overleg, we houden u op de hoogte.

Beleidsplan
Iedere gemeente hoort een beleidsplan te hebben waarin wordt omschreven wat het beleid is van de gemeente voor de komende vier jaar en hoe dat wordt georganiseerd en ook geëvalueerd.  Het beleidsplan van onze gemeente loopt dit jaar af en dus moet er een nieuw plan worden geschreven voor de periode 2019 – 2023.
Op de gemeenteavond is hier uitvoerig over gesproken. De heer Sytse Wijbenga uit Kootstertille, hij gaat hier ook regelmatig voor, is missionair werker. Hij zal met zijn deskundigheid samen met een aantal gemeenteleden die hiervoor zijn of worden benaderd, proberen het beleid voor de komende jaren op papier te zetten. Dit wordt dan voorgelegd aan de kerkenraad en het plan is om op de gemeenteavond na de dienst van Dankstond op woensdag 6 november a.s. het conceptbeleidsplan te presenteren.

Ambtsdragerverkiezingen
Tijdens de gemeenteavond hebben we ook gesproken over de ambtsdragerverkiezingen. De traditionele werkwijze waarbij de gemeente namen kan doorgeven van gemeenteleden die zij geschikt achten voor het ambt van ouderling, diaken of kerkrentmeester, blijkt niet meer te werken. Afgelopen jaren bleek het benaderen van door de gemeente aangedragen personen vaak op een teleurstelling uit te lopen.
Omdat het nodig is versterking te zoeken voor de kerkenraad, zal dit gebeuren door gericht mensen te benaderen voor een
functie. We hopen, nee, we rekenen er op dat er binnen onze gemeente heus wel een aantal mensen samen met ons de schouders er onder willen zetten.

Ruurd Boonstra
 
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.