PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
April 2020 - Overdenking April 2020 - Overdenking
Voorbereiding op Pasen in tijden van corona

In het vorige nummer van het Tsjerkefinster ging het over veertig dagen om stil te staan en op te staan. In het artikel uit het 40dagentijdmagazine van Kerk in Actie werd genoemd: stil staan - als een pas op de plaats - om te bezinnen op ons leven, op onze relatie met God en op onze roeping in de wereld. Wat gebeurt er in de samenleving? … Zoek niet direct naar een oplossing, maar neem de tijd om tot je door te laten dringen wat gebrokenheid betekent voor jouw leven, jouw geloof en jullie kerkzijn. Want zonder die bezinning en kritische blik op onze werkelijkheid verliezen we focus en verliest ons werk relevantie.

Hoe actueel dit zou worden, was bij het voorbereiden van de 40 dagentijd niet bekend. Inmiddels legt het corona-virus niet alleen wereldwijd het maatschappelijk leven voor een groot deel stil, maar heeft het ook grote invloed op het dagelijkse leven van ongelooflijk veel mensen. Sommigen maken talloze overuren om de crisis het hoofd te bieden in de sector waarvoor zij verantwoordelijk zijn, anderen zijn letterlijk gedwongen om ‘achter de geraniums’ te zitten. En wat is dan in zo’n tijd: pas op de plaats? Er is zoveel onrust, zo’n stroom aan informatie, zoveel onzekerheid en angst, hoe vind je dan rust om je te bezinnen?
Ik moest denken aan Jezus. In Marcus 1 wordt beschreven dat Hij het ontzettend druk krijgt, wanneer Hij eenmaal is begonnen met het verkondigen van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Tot ’s avonds laat werden mensen naar Jezus toegebracht in de hoop dat Hij hen zou genezen. En vervolgens staat er dan (v. 35): Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Jezus op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Ondanks alle drukte neemt Jezus tijd ‘voor zichzelf’. Niet uit egoïsme, maar om zich te laven aan de bron van het leven. Ook Jezus zoekt - in zijn tijd op aarde - het contact met zijn Vader in de hemel. Zelfs Hij doet zijn werken NIET op ‘eigen’ kracht! Hoeveel te meer is dat dan van belang voor ons, juist in deze tijd.

We kunnen ons helemaal gek laten maken door wat er om ons heen gebeurt. We kunnen ook proberen juist nu een verschil te maken. Door net als Maria, de zuster van Martha, de tijd te nemen om bij Jezus te gaan zitten en te luisteren naar zijn woorden (Lucas 10:38). Niet in paniek het een na het ander verzinnen, maar te vragen: Heer, wat wilt U dat ik deze dag zal doen? Zoals we in het Onze Vader bidden om heden ons dagelijks brood te mogen ontvangen, is het genoeg om voor vandaag te vragen om licht op ons pad. En vervolgens op te staan en te doen wat de Geest van God ons ingeeft. Omdat het Pasen is geweest en weer zal worden.
Hoe er dit jaar op 12 april Pasen gevierd zal worden, is nu nog niet te zeggen. Zolang de Heer niet is teruggekomen, zullen er mogelijkheden zijn om invulling te geven aan deze grootste feestdag van de christenen. Misschien volstrekt anders dan in voorgaande jaren, maar ook dan is er reden tot feest! Want Jezus, die bereid was om zijn leven te geven als een losprijs voor velen, is door zijn Vader in de hemel opgewekt!
Als de Levende is hij verschenen, lijfelijk en met herkenbare wonden. Tomas mocht het zien en met zijn hand voelen en riep tot Jezus: Mijn Heer, mijn God! De evangelist Johannes heeft dat opgeschreven, opdat u gelooft dat ​Jezus​ de ​Messias​ is, de ​Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. (Joh. 20:31)
Leven door en in de Naam van Jezus. Dat betekent niet dat je niet meer bang zult zijn en zeker niet dat jou niets kan overkomen. Denk maar aan het lijden van Jezus en aan zijn angst in de hof van Getsemane. Maar ook al wist Hij dat zelfs zijn leerlingen hem in de steek zouden laten, toch durfde Hij zeggen: Ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie ​vrede​ vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16:32v) Laten we vanuit deze aansporing en bemoediging onze weg vervolgen richting Pasen.
Want Christus onze Heer is opgestaan! Halleluja!

Laten wij bidden

Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij toch, naar lijf en ziel.
uit het Liedboek (1973) - Gezang 430:6

ds. Guda Borger


 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9.30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.