PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
April 2022 - Tsjerkefinster April 2022 - Tsjerkefinster

Soms zegt een afbeelding meer dan woorden. Daarom deze keer, midden in de 40dagentijd een afbeelding van een kunstwerk. Het is van de Oekraïense beeldhouwer Alexander Milov en draagt de titel ‘Love’, liefde (2015). Een reusachtig metalen werk. Twee volwassen mensen met de rug tegen elkaar, hun positie symboliseert een conflict. Maar van binnen zijn er twee innerlijke kinderen, die naarmate het buiten donkerder wordt meer licht gaan geven. Ze zijn naar elkaar toegewend, raken elkaar aan door de tralies heen. Hun licht staat voor de puurheid en oprechtheid die mensen verbindt en kansen geeft op verzoening wanneer donkere tijden aanbreken.

Een krachtig en hoopvol beeld. Misschien ook confronterend. Het doet me denken aan verschillende verzen in de Bijbel waar de volgelingen van Jezus ‘kinderen van het licht’ genoemd worden (o.a. in 1 Tess. 5 en Efeze 5).

In deze 40dagentijd van bezinning en inkeer, in een tijd in de wereld waarin het voor zoveel mensen donker is, mogen we stilstaan bij dit beeld en deze gedachten.

Wat betekent het voor ons dat we als volgelingen van Christus ‘kinderen van het licht’ genoemd worden? Geeft het hoop, uitzicht misschien? Geeft het verantwoordelijkheid in onze omgang met elkaar en met een medemens in nood?

Denkend aan dit kunstwerk hoop ik dat het ons oproept tot mildheid, vergevingsgezindheid, toenadering, verbinding en verzoening. We kunnen een oorlog ver weg niet stoppen, maar we kunnen de vrede dichtbij wel voeden en voorleven aan onze kinderen en ieder die we ontmoeten.

Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. (Ef.5: 8,9)

Ds. Inge Landman
 

 

Algemeen


 

Gemeentenieuws - Augustinusga


Fan de dûmny…
De toekomst (2)
Vorige keer begon ik met schrijven over ‘de toekomst’ en ging het met name over onze gemeente. Natuurlijk blijft dat een thema en hebben we bij het verschijnen van deze Tsjerkefinster net onze extra gemeenteavond hierover gehad.
Maar een maand geleden hadden we niet kunnen bedenken hoe anders de wereld er nu uit zou zien, met de oorlog in Oekraïne. Het houdt ons op allerlei manieren bezig. Er is somberheid, onrust, angst. Maar ook gebed, actie, persoonlijke betrokkenheid.

We blijven bidden om vrede en ons inzetten waar mogelijk. Ongetwijfeld zullen er hulpvragen op ons pad komen als gemeente en hopelijk kunnen we dan steeds weer handen en voeten geven aan ons geloof.

De eindjes (niet meer) aan elkaar
Ook in onze eigen levens merken we de effecten van de oorlog. Naast zorgen en angst om wat er nog staat te gebeuren, merken we het op dit moment vooral financieel. Stijgende prijzen, onbetaalbare brandstof... Voor de één een tegenvaller en even wat beter op de uitgaven letten. Voor de ander een reden voor echte zorg en slapeloze nachten. En wat heeft dat dan veel impact op hoe je je voelt en hoe je de dag door komt.
Als gemeente van Christus willen we delen van wat ons gegeven is. En dat betekent dat we waar mogelijk ook willen helpen als er financiële zorgen zijn. Soms kan een steun in de rug zoveel erger voorkomen. Ieder die dit aangaat wil ik van harte oproepen om aan de bel te trekken. Bij mij, bij de diaconie, bij iemand anders van de kerkenraad. We hebben als ambtsdragers ons ambtsgeheim en zullen heel zorgvuldig omgaan met uw/jouw verhaal en situatie.
Laten we als gemeente met aandacht naar elkaar omzien en proberen om ook over deze thema’s met elkaar in gesprek te gaan en zowel vertrouwen als openheid te creëren om zorgen te delen.

Rouwen in de tijd
31 maart – met Marinus van den Berg
It Gebou – inloop 19.30 u, start 19.45 u
Ieder van harte welkom op deze avond over rouw met pastor Marinus van den Berg. Hij werkte 40 jaar in de zorg, schreef vele boeken over rouw en kan boeiend vertellen.
Er zijn vele soorten verlies en rouw is een normale reactie op verlies van iets of iemand waaraan je gehecht was. Ieder gaat er op een eigen manier mee om. Aan de hand van verhalen zal Marinus van den Berg vertellen wat hij van mensen in de rouw heeft geleerd en mogen wij weer van hem leren. Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor over en weer.

Graag opgeven bij ds. Inge, maar mocht u/jij op het laatste moment willen aanhaken schroom niet.

Met een hartelijke groet vanaf de pleats in Aldeboarn,
Ds. Inge

dsingelandman@gmail.com
0648829885

Paasknutselen voor groep 1 tot 6
Zondag 17 april vieren we Pasen. In de aanloop naar Pasen organiseren we een leuke knutselactiviteit voor de kinderen van de basisschool.
Wanneer?
Deze knutselactiviteit is op:
- Zondag 20 maart
- Zondag 27 maart
- Zondag 3 april
- Zondag 10 april

Waar?
Het is telkens van 13.30 - 14.30 uur in de kantine van SV ASC ’75 (It Oast 1a).
We werken deze 4 zondagen aan een mooie Palmpasenstok. Maar... waar staat zo'n Palmpasenstok nou eigenlijk voor?
Palmpasenstok
De stok is versierd en vrolijk, maar hij heeft de vorm van een kruis. De mensen heten Jezus hartelijk welkom in de stad, zijn vrolijk bij Zijn komst, maar enkele dagen later roepen mensen: "Weg met Jezus". Hij sterft aan het kruis.
Groene takjes verwijzen naar de palmtakken waar de mensen mee zwaaien als Jezus de stad op een ezel binnenrijdt. Welkom!
30 rozijnen staan voor de 30 zilverstukken die Judas krijgt. Hij verklikt Jezus door te vertellen waar Jezus is en hoe zijn tegenstanders Hem het beste kunnen pakken: midden in de nacht, bijna niemand die het dan ziet.
Aan de stok is een broodhaantje geprikt. Dat haantje kraait als een andere vriend van Jezus, Simon Petrus, drie keert zegt dat hij Jezus niet kent. Hij is Jezus gevolgd en vlakbij de plaats waar Hij gevangen wordt gehouden. Hij is bang dat hij ook wordt gepakt. Als mensen zeggen: "Jij hoort toch bij Jezus", zegt hij drie keer "Nee". Dan kraait er een haan.
Er hangt ook iets zuurs aan de stok. Als Jezus dorst krijgt aan het kruis, in de hete zon, is er iemand die Jezus zure wijn te drinken geeft. Hij steekt een spons op een lange stok en houdt die omhoog bij Jezus´ mond.
Het papier wikkelt zich omhoog langs de stok. Dat laat zien dat Jezus is opgestaan. God heeft Hem opgewekt uit de dood. Hij leeft. Een bloem of een papieren zonnetje in het midden van de palmpasenstok vertelt hetzelfde: Jezus is opgestaan, Zijn licht is opgegaan, als de zon.
Fijn om zo door samen te knutselen het Paasverhaal nog beter te leren kennen.
Mee knutselen?
Ook mee knutselen? Kom gezellig langs. Opgeven is niet nodig en meedoen is gratis. Kun je een keertje niet komen? Jammer, maar geen enkel probleem!

Namens het Kinderkerkenwerk


van de kerkenraad


van de kerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 1 maart 2022. Na de opening gaat Inge ons voor in gebed en haalt specifiek de ontstane oorlogssituatie in Oekraïne aan.
Door de raad van kerken in Nederland is bedacht om op woensdag 2 maart de kerkklokken te luiden van kwart over vijf tot half zes. Wij zullen ook hieraan meedoen.
Een aantal gemeenteleden vindt het spijtig dat de diensten in de stille week op donderdag en zaterdag zijn geschrapt. Dit is gedaan omdat er volgens de kerkenraad te weinig animo voor was.
Het dorpsfeest1000jarigebestaan wordt verschoven naar volgend jaar. Voorstel om op 22 mei een gezinsdienst te houden in plaats van een tentdienst.
Naar aanleiding van de kerkenraad dag heeft Inge enkele punten op papier gezet, deze worden behandeld op de extra gemeente avond op 23 maart evenals de veranderingen op het beleidsplan en het opstellen van een plaatselijke regeling.
Collecten voor de diaconie gaan naar camping Appie Wijma te Opende. Daarna naar Giro 555 ten bate van de Oekraïne.
College van kerkrentmeesters stelt voor 1 keer per maand de eerste dienst te houden in het gebouw met koffie, dit om energie (gas) te besparen. Het blijkt dat met de huidige gasprijzen er meer dan 100m3 gas nodig is voor het verwarmen van de kerk op zondag. Wij zullen dit ook voorstellen op de gemeente avond.
Wilco den Hartogh is bereid gevonden de taak als diaken op zich te nemen. Een eventuele bevestigingsdienst zou gepland kunnen worden op 26 juni omdat Inge dan voorgaat. Tevens kunnen we dan afscheid nemen van de vertrekkende ambtsdragers.
De gezinsdienst werd ondanks de corona goed bezocht, was geslaagd. Helaas kon dit niet teruggeluisterd worden omdat dit niet ging zoals voorgesteld. Er wordt nu een kastje geplaatst in het gebouw zodat dit de volgende keer wel mogelijk is.
Bij de rondvraag had Erwin nog een blij bericht, hij heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd en zij heeft ja gezegd. Er wordt op termijn getrouwd.
Wij willen u tot slot uitnodigen om de volgende diensten weer bij te wonen om samen te zingen en te luisteren naar de verschillende voorgangers.
Namens de kerkenraad
Pieter Nicolai


Jeugdwerk Augustinusga


Tienerclub en Club 7/8
De afgelopen bijeenkomsten waren heel erg leuk en we zien ernaar uit jullie ook deze maand weer te ontmoeten. Met de tieners hebben we de laatste tijd delen gezien van ‘The Bible Series’. We kunnen de Bijbel samen lezen, maar we kunnen het zo ook zíen. Wonderlijk om zo de context en de reacties te kunnen zien van de mensen die beschreven zijn in de evangeliën. Dat moet heel wonderlijk geweest zijn! Op 18 maart was er een dropping in Drogeham. Met de tienerclub zijn we daarbij aangesloten. ‘It wie machtig moai’.
Ook met de groep 7 en 8’ers hebben we fragmenten gezien van Jezus bediening. Onder andere van Jezus’ doop door Johannes en de genezing van een verlamde man. Verder hebben we natuurlijk weer veel liederen gezongen en muziek gemaakt. Tijdens het prachtige weer van de laatste tijd is het natuurlijk zonde om binnen te blijven zitten. ASC is dan ‘the place to be’ waar we fanatiek gevoetbald hebben.
Zit je in groep 7 of 8? Dan ben je van harte welkom bij Club 7/8 in het jeugdhonk. Hieronder staan de datums en tijd. Wanneer je op het voortgezet onderwijs zit ben je van harte welkom bij de Tienerclub! Dit doen we in het Tsjerkegebou.
Elke twee weken in het winterseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken! Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen of opmerkingen? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Ik hoor het graag!

De volgende bijeenkomsten zijn op:
3 april 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
5 april 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)
ma. 11 april 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
19 april 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)
1 mei 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
3 mei 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)

Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker

Paasproject Kinderkerkenwerk / groep 1-6
Op naar Pasen! We staan stil bij de lijdensweg van de Here Jezus als voorbereiding op Pasen. Speciaal voor alle kinderen van groep 1-6 zijn 4 zondagen georganiseerd om hierbij stil te staan met een verhaal, een lied en een knutselproject waaraan je elke week verder knutselt. Wanneer het Tsjerkefinster uitkomt zijn de eerste bijeenkomsten al geweest en we hopen op een mooie en leuke knutseltijd met z’n allen!

Team Kinderkerkenwerk

Deze maand vieren we het Paasfeest! Een wonderlijke geschiedenis: onze Heer Jezus is gestorven aan het kruis, maar ook weer opgestaan! Onze zonden zijn vergeven en Jezus heeft weg tot God vrijgemaakt. Wat een mooie feest! Vier jij dit met ons mee? 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.