PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
December 2019 - Gemeenteavond December 2019 - Gemeenteavond
Gemeenteavond


Kort verslag van de gehouden gemeenteavond van de PG Augustinusga op 6 november 2019 jl. in It Gebou van de Augustinitsjerke.

Er waren 26 gemeenteleden naar deze, toch wel bijzondere gemeenteavond, gekomen. Want er lag een interessante agenda op tafel.
Nadat voorzitter Ruurd Boonstra, de bijeenkomst opent en de notulen van 13 maart worden vastgesteld, wordt er vanuit de kerkenraad kort uitgelegd op welke wijze de Ring Buwekleaster samenwerkt en functioneert.
De ring Buwekleaster bestaat uit: de navolgende PKN-gemeenten: Augustinusga, Drogeham, Eastermar, Harkema, Jistrum, Kootstertille, Rottevalle, Surhuizum, Surhuisterveen, Twijzel De Oerdracht en Twijzel Petruskerk. Vanuit de ring Buwekleaster is er in oktober jl. een zogenaamde “Kloosterdag” gehouden in Kootstertille; dit is als zeer positief ervaren en van iedere gemeente waren kerkenraadsleden present; Er zal een vervolg in oktober 2020 komen, want een dergelijk contact voorziet duidelijk in een behoefte.
Vervolgens werden we geïnformeerd over het beroepingswerk waarbij de PG. van Augustinusga, Drogeham, Harkema, Kootstertille en Twijzel (De Oerdracht) samenwerken bij het beroepen van een predikant.
Er zijn intussen gesprekken gevoerd, en er zullen nog meer volgen.
De percentages waarvoor de predikant zal worden beroepen zijn als volgt: Drogeham 70% en Harkema en Augustinusga ieder 20%.Een

predikant voor 20% betekent concreet een predikant voor 8 uren per week. Er zullen dus prioriteiten moeten worden gesteld.
De kerkenraad is van mening dat de prioriteit vooral zal moeten liggen bij het pastoraat maar ook bij de gemeenteopbouw. Daarna denken we na over hoe de 8 uren van de predikant het beste in te zetten
De voortgang zal, zodra er aanleiding, is worden gecommuniceerd met de kerkenraad en vervolgens naar de gemeente.
Hierna wordt stilgestaan bij het overlijden van Deka Miedema: de schrik hierom en intussen het gemis. Hij deed veel vrijwilligerswerk, vooral achter de schermen voor onze gemeente. Intussen is Jaap Elzinga bereid gevonden om de website te doen. De Kerkgroet wordt verzorgd door het Beamteam en Tine Atsma. Ook aangaande andere taken zoeken we nu gemeenteleden die de activiteiten van Deka kunnen en willen voortzetten.

Dan worden we uitgebreid bijgepraat over het Beleidsplan 2020-2024 dat in samenwerking met een aantal gemeenteleden en Sytze Wijbenga is gerealiseerd. Intussen is het concept voorgelegd aan de kerkenraad. De voorzitter licht alle onderwerpen van het Beleidsplan kort toe:
Daarna praten we in groepjes aan de hand van stellingen over de toekomst van onze gemeente en de te nemen besluiten.

Bij het punt rondvraag vragen de Kerkrentmeesters aandacht voor het meedoen aan een pilot waarbij via een app op de mobiele telefoon collectegeld kan worden betaald. De reacties hierop zullen worden meegewogen voordat er een besluit zal worden genomen om hieraan mee te doen.
Ook was er nog aandacht voor de toestemming tot automatische betaling van de jaarlijkse vrijwillige bijdragen.
Nadat fruitmanden, verzameld en klaargemaakt in de Dankdienst, nog worden verdeeld onder de aanwezigen om bij gemeenteleden te bezorgen, zingen we Lied 350 uit het Liedboek voor de Kerken en dankt de voorzitter een ieder voor zijn aanwezigheid en en wenst ons wel thuis.

Sietie Dijkstra
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.