PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
December 2019 - Overdenking December 2019 - Overdenking
Overdenking
Wat kwam Jezus eigenlijk ‘doen’?
Het alomvattende, eeuwige en scheppende Woord, waarin leven is en licht, heeft de moeite genomen om zich te hullen in de gedaante van een mens (Joh. 1:1-3 en 14)! Dat is de geweldige boodschap die we met Kerst mogen horen en verkondigen. Maar wat kwam Hij eigenlijk ‘doen’? God had toch al van zich doen spreken door Mozes en de profeten en het is toch duidelijk dat wij hebben te leven naar zijn aanwijzingen en regels? Met welk doel heeft God zich dan in de mens Jezus onder de mensen van zijn tijd gemengd en is Hij onder ons komen wonen? Dat is de vraag die zich met name op het Krystfeest, op het Christus-feest aan ons opdringt. Tegelijkertijd is het de vraag die elke dag ons leven zou moeten bepalen: wat heeft de komst van God in het ‘vlees’, wat heeft de menswording van het Woord van doen met ons, met mijn leven?

In de eerste brief van Johannes staat: En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat wij door Hem zouden leven (1 Joh. 4:9). In het volgende vers lezen we waarom de Zoon ten diepste is gezonden, namelijk om verzoening te brengen voor onze zonden. Verzoening is nodig om een verbroken relatie te herstellen. Bij verzoening met God gaat het om het oplossen van het probleem van de zonden die tussen de ‘goede’ God en ons - zondige mensen - in staan. Die zonden blokkeren de toegang tot de door God bedoelde toekomst, tot het LEVEN dat voortduurt tot over de grens van de dood. Maar nu de Zoon gekomen is, heeft God ons - ja, zelfs de wereld - met zichzelf verzoend (2 Kor. 5:18v). In heel zijn aardse leven heeft Jezus laten zien en horen hoe God het leven heeft bedoeld. Ook Hij had te maken met verzoekingen en verleidingen. Maar Hij bleef op het rechte pad en heeft veel liefde betoond aan de mensen om Hem heen. Ondanks alle tegenstand bleef Hij trouw in de dienst aan zijn Vader in de hemel. Dat is door de diepte heen gegaan, het heeft Jezus zijn ‘aardse’ leven gekost. ‘Voor ons’ heeft Hij dat gedaan, uit liefde! Dat kwam Hij doen: voorleven wat het betekent om lief te hebben - lief te hebben tot het einde!

Het volk Israël vroeg Mozes om spreekbuis te zijn tussen God en henzelf, in de hoop dat zij zo het aardse leven zouden behouden (Ex. 20:19v). Maar voor het LEVEN, zoals God dat ons door zijn Zoon wil schenken, is méér nodig. In dat leven gaat het niet om het op afstand houden van God, maar juist om zo dicht bij Hem te durven zijn, dat Hij je
mag aansturen en corrigeren wanneer dat nodig is. Paulus schrijft in zijn brief niet voor niets: Namens Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen (2 Kor. 5:20). Want dan kun jij je koesteren in zijn liefde en vervolgens zelf weer liefde geven aan de mensen die Hij op je pad brengt.

Liefde geven is veel meer dan aardig zijn voor de mensen die je wel goed liggen. Werkelijk liefhebben is hard werken. Dat is ook omgaan met tegenspraak, met negatieve behandeling en met conflicten. Denk maar aan Jezus, denk maar aan God! Hoe zeer heeft Hij zich moeten inspannen - al vanaf de intrede van de zonde - om ons voor het LEVEN te behouden. Het geheim van onze redding ligt in de onderlinge liefde tussen de Vader en het mens-geworden Woord. Wat kwam Jezus ‘doen’? Hij, de enige Zoon, heeft ons de Vader laten zien tot ín zijn liefdevolle hart. Laten wij dan binnentreden in die kring van liefde en zelf vanuit die liefde leven - in het hier en nu!

ds. Guda Borger 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.