PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
December 2020 - Overdenking December 2020 - Overdenking

De belofte: de Koning komt


De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen: laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.”
Openbaring 22:17


De adventstijd is aangebroken en we leven richting Kerst. Het is een maand waar velen elk jaar weer naar uitkijken. Eerst het sinterklaasfeest en daarna zijn alle ogen gericht op Kerstmis en meteen daarna op oud en nieuw.
Dit jaar zullen de feestdagen allemaal soberder worden gevierd dan andere jaren. Geen grote familiefeesten of met veel vrienden samenkomen. Dat is inderdaad anders dan we zijn gewend.
Van origine sluit de adventstijd daar mooi bij aan. Het Latijnse woord adventus betekent komst. We verwachten de komst van Jezus Christus. Wie zich bezighoudt met liturgische kleuren zal weten dat tijdens advent de liturgische kleur paars gebruikt wordt. Dit is de kleur van boete en bezinning, van inkeer en daarmee ook van voorbereiding. Een zekere mate van soberheid dus. Voorbereiding op wie komen gaat: Christus.
Wekenlang wordt toegeleefd naar de geboorte van Jezus. Jezus is dé Messias van wie al aan het begin van het Oude Testament is beloofd dat Hij komen zou. God Zelf spreekt over het nageslacht van de mens die de kop van de slang zal verbrijzelen (Genesis 3:15). De geschiedenis van Abraham en Isaak met de woorden “God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen” (Genesis 22:8). En van Jozef die onterecht door iedereen werd veracht en in de gevangenis kwam, maar uiteindelijk de hoogste positie in het land kreeg waardoor hij zijn broers redding kon bieden (Genesis 50:20). Deze geschiedenis en zoveel meer zijn allemaal voorafbeeldingen van Jezus die komen zou.
Naast de vele gebeurtenissen zijn ook veel profetieën uitgesproken. Tot koning David is gezegd: “Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen” (2 Samuel 7:16). Ook in verschillende Psalmen wordt over Jezus gesproken.
Maar de bekendste profetieën zijn waarschijnlijk die van Jezus geboorte in Jesaja 9:5-6 “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
En die van Jezus lijden in Jesaja 53:5 “Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.” En verder.
Het blijft bijzonder om te beseffen dat heel het Oude Testament spreekt over de komst van Jezus Christus. Mijn gebed is dat deze woorden uw geloof versterken. De adventstijd gaat niet alleen over het vol verwachting stilstaan en uitkijken naar Jezus geboorte, dat heeft immers 2000 jaar geleden al plaatsgevonden, maar stilstaan en vol verwachting uitkijken naar Jezus’ Wederkomst!
Halleluja! Jezus ís gekomen, heeft ons bevrijd, genezen en verlossing gebracht, wij zíjn gered! Laten wij er samen vol verwachting naar uitkijken dat Jezus terugkomt, de hemel en aarde vernieuwd en voor eens en altijd het Koninkrijk van God bevestigd op aarde.


Gebed:
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja. Ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!”
Openbaring 22:20

Erwin Kooistra
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-10-2021 om 9.30
Doopdienstmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Dat betekent dat er weer mag worden gezongen tijdens de kerkdiensten!! Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.