PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juni 2018 - Veranderingen m.b.t. de classis Juni 2018 - Veranderingen m.b.t. de classis
Veranderingen m.b.t. de classis
Vorig jaar is de landelijke kerk begonnen met het invoeren van een nieuwe kerkstructuur en het is goed om ook in het kerkblad hiervan melding te maken.
De PKN is een kerkgenootschap, wat bestaat uit meerdere plaatselijke gemeenten. Die gemeenten vormen samen een kerkverband. Dat kerkverband wordt bestuurd door de synode. In de synode hebben allerlei ambtsdragers uit de plaatselijke kerken zitting en in overleg met elkaar bepalen zijn het beleid en de besluiten die daarbij horen.
De kerk staat enorm onder druk, oude vormen lijken niet meer te passen bij deze tijd en daarvoor wordt er nieuw beleid gemaakt maar dat betekent ook dat de bestuursstructuur van de kerk moet veranderen om slagvaardig het werk te kunnen blijven doen.
Voor de landelijke fusie van 2004 hadden de kerken een landelijk, een provinciaal en een regionaal bestuursorgaan. Na de fusie is het provinciale orgaan (PKV en Provinciale of Particuliere synode) geschrapt en bleven de synode en de classis (regionaal) als bestuursorgaan functioneren. Dit betekende een zware taak voor de classis, juist omdat er niet meer een tussenlaag is. De laatste twee jaren is men bezig om dat te veranderen want de afstand tussen synode en classis was te groot en de thema’s die de classis moest behandelen waren moeilijke materie voor de afgevaardigden van de classis waardoor het ook niet echt leefde bij de plaatselijke gemeenten. De regionale Classis wordt nu een provinciale classis, zo is de provinciale bestuurslaag teruggebracht en is de regionale bestuurslaag verdwenen.
Toch is het belangrijk dat de plaatselijke kerken ook regionaal bij elkaar komen voor uitwisseling en ondersteuning van elkaar en daarvoor heeft men nu de ring in leven geroepen.
In de regio van de oude classis Buitenpost zullen een aantal ringen ontstaan. De ring waar onze gemeente deel van uit zal maken noemen we de ring Bouwekleaster en bestaat in ieder geval uit de PKN gemeenten van Twizel, Kootstertille, Jistrum, Rottevalle, Harkema, Surhuisterveen, Surhuizum, Augustinusga en Drogeham.
Eigenlijk functioneerden we al in een soort van verkennend samenwerkingsverband en is dit een logisch vervolg daarop. Het zou maar zo kunnen dat de samenwerking tussen de gemeenten in deze ring ook verder geïntensiveerd zal gaan worden.
In de ring worden geen besluiten meer genomen maar wel zijn er afgevaardigden van de ringen die zitting hebben in de Provinciale Classis en zo praten we toch mee in de besluitvorming. Elke provinciale Classis krijgt ook een classispredikant, die zorg draagt voor het reilen en zeilen in de gemeenten en in de ringen.
Per 1 mei is dit officieel in werking getreden maar hoe het verder uit zal werken moeten we afwachten. Wel merken we dat de afgevaardigden naar de ring Bouwekleaster een goed gevoel hebben bij de samenwerking.
We hopen dat deze ontwikkeling positief bij mag dragen aan het kerk-zijn van de toekomst.
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.