PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Oktober 2018 - Uit de kerkenraad Oktober 2018 - Uit de kerkenraad
Uit de kerkenraad
Afscheid
Op zondag 2 september hebben we in een mooie gezamenlijke dienst in de Jakobskerk in Drogeham afscheid genomen van ds. Jouke Droogsma. Een week later is hij bevestigd in zijn nieuwe gemeente in Gapinge/Veere.
Direct werk aan de winkel voor de kerkenraad. Gelukkig vonden we in de persoon van ds. Els Roosenboom een predikant die tijdens de vacante periode het pastoraat voor de ernstig zieken op zich wil nemen. Nu eind dit jaar er ook een eind komt aan het dienstverband met onze kerkelijk werker Geertje van der Meer, bezinnen we ons ook op de invulling van de werkzaamheden die zij tot eind december op zich neemt.
 
Samenwerking
In een goed gezamenlijk overleg met Drogeham op 20 september jl. hebben we uitgesproken in principe het samenwerkingsverband voort te zetten op dezelfde wijze. Dat zou betekenen dat we samen op zoek willen gaan naar een predikant en mogelijk een kerkelijk werker voor zowel Augustinusga als Drogeham. Uiteraard willen we de gemeente hierover verder horen voordat er definitief stappen worden gezet.
De gemeenteavond op woensdag 7 november, aansluitend aan de Dankstond, is hiervoor een mooi moment.
 
Visitatie
Op 18 september hebben we als kerkenraad een goed overleg gehad met de visitatoren, de heren Jasper Elzinga en Henk Siegers. Zij willen in de eerste weken van oktober graag in gesprek gaan met de gemeente. Een aantal avonden zullen ze het gesprek aangaan met individuele gemeenteleden die daarvoor zijn benaderd. Hoe kunnen we, lerend van  het verleden, een visie ontwikkelen voor de toekomst van onze gemeente midden in het dorp. Voor gemeenteleden die niet individueel zijn uitgenodigd is er de gelegenheid ook in gesprek te gaan met de visitatoren. Dat kan op donderdag 18 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur. De visitatoren zitten dan in het Gebou en willen daar graag met u in gesprek gaan. Zij, maar ook wij als kerkenraad, stellen uw inbreng erg op prijs. Eind oktober komen we dan als visitatoren en kerkenraad weer bij elkaar om hun bevindingen en ideeën uit te wisselen.
We hopen dan als kerkenraad helder te krijgen hoe we de betrokkenheid binnen de gemeente kunnen verbeteren en een visie kunnen ontwikkelen over hoe we midden in ons dorp een ‘toekomstbestendige’ levende kerkelijke gemeente kunnen zijn. Mogen we op uw medewerking rekenen? 
 
Ruurd Boonstra

 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.