PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
September 2021 - Algemeen September 2021 - Algemeen
Lieve broers en zussen,
Van januari t/m mei mochten we weer een Alpha geven waarin we samen met 10 deelnemers een traject zijn ingegaan om iets te ontdekken van de blijde boodschap.
Surhuisterveen
Deze keer was het online. Dat heeft zijn beperking, maar geeft ook mogelijkheden. Als je kinderen hebt, hoef je geen oppas. Je bent meer anoniem. De andere kant is dat je niet samen eet, elkaar minder goed leert kennen en bij emotie niet even een hand om iemands schouder kunt leggen.
We hebben gemerkt dat Gods Geest ook online werkt. Gods Geest leert je dat er een relatie met Jezus kan zijn en zo met God de Vader. Hij leert je zien wie Jezus (voor jou) is en hoe je hem leert kennen. Dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. We hebben prachtige uren met elkaar beleefd en veel met elkaar gedeeld.


In september hopen we weer een fysieke en online Alpha te starten (hybride).
Als God het wil, is er op 7 september een informatieavond in het verenigingsgebouw De Bining, Gedempte Vaart 10, Surhuisterveen.


Wat houdt de Alpha in?
De Alpha bestaat uit 10 avonden en een weekend. Iedereen is van harte welkom.
De fysieke avonden beginnen met samen eten. Zo leer je elkaar op een ontspannen manier kennen.
Daarna wordt er iets verteld over het onderwerp van de avond. Onderwerpen zoals: wie is Jezus, waarom stierf Hij, waarom en hoe bijbellezen en bidden, wie is de Heilige Geest, hoe word ik vervuld van de Heilige Geest?
Na het ‘praatje’ zit je in een klein groepje en spreek je door over het onderwerp en/of over de vragen waar jij mee zit.
Datgene wat er besproken wordt, blijft binnen de groep.

Graag willen we jullie als gemeente daarbij inschakelen. Hoe denk je misschien.
Dat kan op verschillende manieren.
  • Heb je een vriend, vriendin, buurman/vrouw of een familielid die je op een gemakkelijke manier iets wilt vertellen over wie Jezus (voor jou) is? Neem haar/hem mee naar de informatie avond.
  • Misschien zit je zelf met heel veel vragen? Dan is het een geschikt moment om aan de Alpha deel te nemen.
  • Maar ook als je je geloof eens op wilt frissen, is de Alpha voor jou.
.


""Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Ga naar:https://alpha-cursus.nl/vind-een-cursus/Surhuisterveen/,

Of mail naar: alpha-surhuisterveen@outlook.com of bel/app: 06 53 89 21 17 (Tjamme Vis).


Wanneer en waar?
Informatie avond: dinsdag 7 september 2021
Aanvang: 19:30u
Start Alpha: Dinsdag 14 september 2021
Aanvang: 18:30u (we beginnen met een maaltijd) (voor online deelnemers ± 19:30)
Plaats: Verenigingsgebouw De Bining , Gedempte Vaart 10, Surhuisterveen


Heb je vragen? Mail, bel of App ons dan gerust.

Hartelijke groet, Alpha team,

Berber Brouwer, Joke Quarré, Willem Jongsma, Gerda en Tjamme Vis.


Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober in Joure.

""

De Raad van Kerken in Fryslân wil de oecumenische dialoog bevorderen. Een oecumene die kan bijdragen aan 'een bewoonbare wereld'. Sinds Simmer 2000 wordt eens in de vier jaar aan een plaatselijke Raad van Kerken gevraagd om een provinciale Friese Kerkendag te organiseren.
Een dag waar rondom een thema activiteiten georganiseerd worden die mensen tot nadenken wil brengen.
Vorig jaar is reeds de keuze op Joure gevallen. De plannen moesten een jaar worden uitgesteld in verband met corona.
De Friese Kerkendag 2021 wordt gehouden op 24 oktober 2021 in de kerken van de Protestantse Gemeente, de Heilige Christoffelparochie en de Doopsgezinde Gemeente te Joure en in twee scholen.
Een keur aan bekende sprekers belicht een aantal onderwerpen, waaronder ‘Groen Geloven’, ‘De kerk van morgen’ en ‘Kerkbeheer’. Het centrale thema is TIJD. Ook is er een programma voor jongeren.
Het programma en inhoudelijke informatie vindt u op onze website: www.friesekerkendag.nl.
Telefonische informatie via contactpersoon Ben Hogeterp, 06 5788 2997.


THEOLOGIE VOOR GEMEENTELEDEN
Nadat de TVG-cursus in Buitenpost (Kruiskerk) maanden door corona heeft stilgelegen, willen we op 14 september 2021 weer gaan starten met het cursusjaar 2021-2022.
De cursus gaat uit van de provinciale PKN en kent als vakken OT en NT, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek/geloofsvragen, Jodendom; Liturgiek, Bijbelse theologie. Er zijn geen vooropleidingseisen en de voertaal is Nederlands.
De cursus wordt in het najaar 10 dinsdagmiddagen en ook in het voorjaar weer 10 dinsdagmiddagen gegeven. Voor iedereen met  een serieuze belangstelling voor geloof en kerk van harte aanbevolen. 
Inlichtingen bij de coordinator Roel Ruben 06-28124828 en/of r.ruben@upcmail.nl
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-09-2023 om 9.30
Avondmaalmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.