PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
September 2021 Van U is de toekomst September 2021 Van U is de toekomst
Het is niet moeilijk deze tijd om verstrikt te raken in zorgen en angst. Om met een gevoel van onmacht te denken aan alles wat er gebeurt in de samenleving, met de schepping, in de politiek dichtbij en ver weg én in de kerk.
Hoe kunnen we te midden van al die bewegingen gaan in het spoor van Jezus? Hoe blijven we dichtbij God, bij elkaar en bij onze naaste? Hoe laten we het evangelie klinken?
De wereld is in beweging en ook voor de kerk geldt dat. Ook in de kerk ervaren we de onzekerheid, de stress en soms zelfs de polarisatie die we in de samenleving tegenkomen. Daarbij merken we dat ondanks dat mensen volop bezig zijn met zingeving, ze het in de kerk lang niet altijd meer kunnen vinden. ‘Veel gemeenten zijn bevangen door kramp vanwege krimp.’ Zo staat het in de visienota van de Protestantse Kerk Nederland die vorig jaar uitgegeven werd en de betekenisvolle titel draagt die ook boven dit stuk staat ‘Van U is de toekomst’. En die titel, die zin, is tevens ook gekozen als landelijk jaarthema voor het nieuwe seizoen 2021-2022.
Met de visienota wil de Protestantse Kerk richting geven en perspectief bieden voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse samenleving. Eenvoudiger gezegd: het zijn gedachten die kunnen helpen om dichtbij onze roeping als kerk in de wereld te blijven.
Heel mooi aan het stuk vind ik de nadruk op leven van genade. Genade is zo’n typisch christelijk woord waar van iedereen voelt dat het vol betekenis is, maar tegelijk is het niet zo makkelijk in één zin te vatten wat we er mee bedoelen. Een uitdaging om de komende tijd met elkaar over in gesprek te gaan en verder uit te diepen. Wat betekent genade voor ons? Hoe wordt leven van genade concreet in ons persoonlijk leven en in de manier waarop we kerk zijn? Aan welke Bijbelverhalen denken we als het over genade gaat?
In ieder geval kunnen we stellen dat de liefde en genade van God ons worden aangezegd. Ze zijn een geschenk voor ons leven en vertellen ons dat we bij God altijd weer opnieuw mogen beginnen. In het sterven en opstaan van Jezus zien we de diepte van Gods genade voor mensen
.


In de visienota worden vijf aspecten van genade genoemd en toegelicht:
Genade bevrijdt
Geen situatie is zo uitzichtloos of God weet er raad mee. Hij kent ons falen, ons vastlopen en onze uitzichtloosheid. ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is’, zegt de God van Israël (Exodus 3:7). In Jezus Christus komt zijn ontferming tot een climax. In kruis en opstanding zien we de diepte van genade. De vergeving regeert. Dit staat haaks op onze natuurlijke neiging tot wraak en vergelding.
Genade corrigeert
Door genade zijn we wie we zijn, zegt Paulus; het is ‘een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan’ (Efeziërs 2:8). Elke gedachte aan zelfredzaamheid
of zelfgenoegzaamheid staat daarmee onder kritiek. Heeft de coronacrisis ons niet bepaald bij onze kwetsbaarheid en onze afhankelijkheid?
Genade volstaat
Je hebt niet meer dan mijn genade nodig’, krijgt Paulus als antwoord op zijn gebeden over de ‘doorn in zijn vlees’ (2 Kor. 12:9). Genade neemt de moeiten in je leven niet altijd weg. Ze zijn God niet onbekend. Genade confronteert en geeft perspectief om ermee om te gaan.
Genade motiveert
Genade zet je in beweging, geeft vaart aan je leven. Genade schenkt vrijheid en vreugde om te leven van wat je ontvangen hebt. ‘Maak mij een mens die van genade weet’ (ds. Barend Wallet).
Genade ontspant
Genade breekt verkrampte handen open. We mogen ontspannen leven, niet uit onverschilligheid maar in geloofsvertrouwen. ‘Heer, het is uw kerk, ik ga nu slapen’, zei paus Johannes XXIII in zijn avondgebed.

Met lege handen, maar vol vertrouwen op God mogen we dit nieuwe seizoen met elkaar beginnen. Met de vraag in ons hart ‘waartoe worden wij als gemeente op onze plek/ in onze situatie toe geroepen?’ Laten we danken voor alle zegeningen die we ontvangen en elkaar steeds weer herinneren aan Gods genade. Van Hem is de toekomst, we mogen ontspannen en verwachtingsvol bouwen aan Zijn koninkrijk.

Ds. Inge Landman

PS. Wie verder wil lezen: de hele visie nota is te downloaden en/of te bestellen via www.pkn.nl/visienota.


 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-09-2023 om 9.30
Avondmaalmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.