PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Profiel gemeente PKN Drogeham Profiel gemeente PKN Drogeham
Visie/missie
 
We willen in afhankelijkheid van de Here God gestalte geven aan Zijn roep tot bekering Hem na te volgen, welke in Israël begonnen,  zich uit in gelovig leven met en tot eer van Hem en vasthoudt aan Zijn belofte dat Gods koninkrijk eens ten volle werkelijkheid zal worden in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 
Als gemeente zien we de Bijbel, Gods woord als richtsnoer, hierin zien we de liefde van God gestalte krijgen in het leven, lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus, Gods zoon. Hem willen we gehoorzaam volgen, naar Zijn voorbeeld willen we geleid door de Heilige Geest uitdrukking geven aan ons geloof, daarbij gebruik makend van onze gaven en talenten om als gemeenschap liefdevol, uitnodigend, gastvrij, dienend en getuigend aanwezig te zijn. We zien het als onze roeping het evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij gemeenteleden en andere belangstellenden en hen bij te staan op weg van het geloof, om zo de onderlinge gemeenschap te bevorderen.
 
Beleid
 
Ons beleid is er op gericht om ook in de toekomst kerk te kunnen blijven, ons steeds weer af te vragen waar kerk zijn voor dient, hoe God haar heeft bedoeld en wat de kern is van haar bestaan. Daarin zullen we open moeten staan voor veranderingen en nieuwe ontwikkelingen die het wezen; Gods roep van de mens, van kerk zijn uitdrukken en vertalen op wijze zoals Hij heeft bedoeld, zodat die ook door anderen in de wereld van gebrokenheid kan worden verstaan.
 
Speerpunt is te proberen de betrokkenheid van ‘jonge gezinnen’ te vergroten,  door hen actief te betrekken bij het kerkenwerk. We denken hierbij aan de leeftijd van 30-45 jaar. Ook andere leeftijdscategorieën zullen we proberen actiever te betrekken.
 
Huidige gemeente
 
De gemeente telde eind 2015 834 leden, 318 doopleden(38%), 333 belijdende leden(40%) en 183 niet gedoopte en meegeregistreerde leden (22%)
 
Naar leeftijd;
0-15 jaar: 150, 16-30 jaar:135, 31-45 jaar:135, 46-60 jaar:180, 61-75:150, 75+: 60 leden.
 
Organisatie
 
De gemeente is opgedeeld in 5 secties, 1 ouderensectie waarin alle gemeenteleden van 77 jaar en ouder vallen en 1 jongerensectie waarin alle gemeenteleden van 23-30 jaar zijn ingedeeld.
De kerkenraad bestaat uit predikant, voorzitter, scriba, ouderling BVT, 5 sectieouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 jongerenouderling, 2 ouderling kerkrentmeesters, 4 ouderen ouderlingen en 5 diakenen.
 
Website:http://www.pkndrogeham.nl

 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.