PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Geschiedenis kerken Geschiedenis kerken

                          

De toren van de Hervormde kerk dateert uit de 13e eeuw en werd tot 1895 door een zadeldak afgedekt. De toren heeft aan de westzijde een roosvenster. Bij de restauratie werd een gotisch venster ontdekt, eveneens aan de westzijde. Dat de kerk later bij de toren aangebouwd is, blijkt uit o.a. de aansluiting van het dak bij de toren; de nok komt in het galmgat uit. De kerk dateert waarschijnlijk uit de 15 de eeuw. Het is een Gotisch gebouw met spitsboogramen en steunberen. De klok (1617) is vervaardigd door de bekende klokkengieter Falck van Neurenberg te Leeuwarden. Het orgel werd in 1883 gebouwd door de Fa. Leicel in Dusseldorf. Het koor is recht gesloten en de koorgevel is versierd met blindnissen, het geen duidt op oosterse invloeden, want in Groningen treft men verschillende kerken met dit grondplan aan. Het interieur is overdekt door kruisribgewelven, waarop bij de restauratie (1954 -1957) schilderijen werden aangetroffen. Hiervan bleven twee engelenkopjes op het tweede gewelf uit het zijn de contouren van een Christofferfiguur te westen bewaard. Op de noordmuur van dezelfde travee zijn de contouren van een Christofferfiguur te zien, terwijl op de westmuur een wapenschild met bouwgereedschap te voorschijn kwam. De mooie 17 de eeuwse preekstoel bezit wapens op het voorpaneel en een koperen lezenaar uit 1778. De herenbank is versierd met gesneden en geschilderde wapens in het achterschot (Harckama-Coyters en Haersma-Scheltinga, ca. 1650). Het koor is op aantrekkelijke wijze als liturgisch centrum ingericht. Door de gewelven heeft dit interieur een intiem karakter.

Meer info ► Augustinitsjerke

                    

De Gereformeerde Gemeente van Augustinusga is opgericht op 5 maart 1887. De Gereformeerde Gemeente van Surhuizum ontstond een week later namelijk op 11 maart 1887. Op 15 augustus 1887 is de samenwerking tussen beide gemeenten begonnen. Hiermee was de eerste (en waarschijnlijk de enige) “dubbel gemeente” ontstaan in Nederland. Dat wil zeggen: de beide gemeenten (van Augustinusga en Surhuizum) gebruikten samen één kerkgebouw, één predikant en één kerkenraad, maar bleven formeel toch twee afzonderlijke gemeenten. De eerste predikant was ds. Maan, die uit de Nederlandse Gemeente van Augustinusga trad. De kerk is gebouwd bij de “Pije”, een waterkering tussen de twee dorpen. Zij is daarom in de volksmond de “Pypketsjerke” gaan heten en deze naam vindt u dan ook terug op de voorgevel. In 1971 is het kerkgebouw ingrijpend verbouwd en heeft het haar huidige vorm gekregen. In 1980 is het jeugdhonk (‘t Pypkehonk) gebouwd.

terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.