PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Januari 2019 - Voorwoord Januari 2019 - Voorwoord
Overdenking

Heil en zegen
'Veel heil en zegen': een „oude‟ nieuwjaarswens. En naar mijn beleving echt iets anders dan bijvoorbeeld „gezondheid‟ of „geluk‟. Deze wens raakt het hart, is een soort gebed. Wij beschikken niet zelf over heil en zegen. Daar gaat GOD over. Met deze wens geven we aan dat we geloven dat God de bron is waaruit het goede opwelt, en dat die bron er ook zal zijn in het nieuwe jaar. ‘Heil en zegen’ - het is geen Bijbeltekst. Maar wel een wens met twee voluit Bijbelse woorden. Het woord „heil‟ lijkt te verdwijnen uit ons taalgebruik, in tegenstelling tot het woord „onheil‟. Kwam het woord „heil‟ in de Bijbelvertaling van 1951 nog 119 keer voor, in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 maar 8 keer en in de Bijbel in Gewone Taal van 2014 helemaal niet meer. Toch is het van belang om opnieuw stil te staan bij de betekenis van het woord „heil‟. Want „heil‟ heeft alles te maken met onze „Heiland‟, met onze Redder, met Jezus Christus. ‘Heil’ is verbonden met de woorden bevrijding, redding en verlossing. 'Heil', daarin zit hetzelfde woord dat ook de naam Jezus vult: Redder, Zaligmaker. God redt ons mensen door Hem. Jezus is de man van het heil. Hij is heel die moeilijke weg gegaan om ons bij de Vader te brengen. Uit onszelf zouden wij nooit bij de Vader komen. Wan t net als het volk Israël dat uit Egypte werd bevrijd, zouden ook wij mopperend door de woestijn van het leven lopen. Ons hart zou niet voor ons uitgaan richting het beloofde land, richting Kanaän. Ook ons hart zou terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Want ook al was het leven daar hard, je wist waar je aan toe was. Een nieuw jaar binnentreden heeft iets van onzekerheid. We weten niet wat het nieuwe jaar ons zal brengen. De „toekomst‟ is als een mengsel van kansen en bedreigingen.
Velen zien de toekomst vooral als bedreiging. Als het gaat om het persoonlijk leven. Als het gaat om het grote wereldgebeuren. Als het gaat om oorlog en geweld, of om het milieu en de vluchtelingenstromen. Juist in deze tijd van onzekerheid is het van belang om iemand „heil‟ toe te wensen. Dat wil zeggen, je wenst iemand toe dat hij of zij Gods reddende hulp mag ervaren. En dat niet alleen in geestelijke zaken, maar ook in zijn sociale en maatschappelijke omstandigheden. Het woord ‘zegen’ is ons vertrouwder! In kerkelijk verband wordt nog wel eens gezegd: zullen we vragen om Gods zegen? En dan wordt bedoeld: zullen we vragen om het goede van God voor ons mensen. De zegen wordt „opgelegd‟ voor het weggaan uit de tempel of de kerk. Zoals Aäron en zijn zonen woorden mochten spreken over de gunstige nabijheid van God bij het volk (Num. 6:24-26), zo doet de voorganger dat aan het einde van de kerkdienst. Als het ware op de drempel van de kerk, want leven doen we „buiten‟! Onder Gods zegen, tenminste als we dat willen. Wanneer je je afwendt van God, je eigen gang wilt gaan en je eigen prioriteiten stelt, dan kies je voor een leven zonder Gods bescherming en nabijheid. In de Bijbel wordt dan gesproken over vloek in plaats van zegen. Maar zo heeft God het LEVEN niet bedoeld! Al vanaf de schepping maakt Hij duidelijk dat Hij nabij wil zijn en ons leefruimte wil geven. Maar Hij geeft ons de keuze! Als wij ons heil zoeken bij Hem en hopen op het goede uit Zijn hand, dan zál Hij ons zegenen, ons vrijmaken van al wat ons leven dreigt te overwoekeren. De gebrokenheid van het leven is op allerlei terreinen zichtbaar: huwelijken die op de klippen lopen, verhoudingen in gezinnen en families die niet goed zijn, verslavingen waarmee jongeren en ouderen te maken hebben, psychische problemen, angst voor de dood, gebrek aan zingeving en noem verder maar op.
Maar het is Kerst geweest en we gaan weer op weg naar het Paasfeest om te gedenken en te vieren dat Jezus als Heiland, als Heelmeester is gekomen. Zijn Naam is Immanuël, God met ons, gekomen om te bevrijden van alles wat scheiding brengt tussen de mens en God. Alleen in Zijn Naam kunnen we anderen oprecht ‘heil en zegen’ toewensen aan het begin van het nieuwe jaar. Je gunt de ander Gods reddende hulp en goedgunstige nabijheid i n het leven van elke dag, op grond van het heil dat in Christus Jezus is gekomen. Laten we elkaar zo bemoedigen en aansporen in het geloof, om zo - als door God gezegende mensen - anderen tot zegen te zijn! ds. Guda Borger
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.