PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Januari 2021 - Overdenking Januari 2021 - Overdenking
Een nieuw begin

In het kerkelijk jaar volgt op de Kerstperiode de tijd van Epifanie, ook wel genoemd het Oosterse Kerstfeest. Epifanie verwijst naar het verschijnen van Jezus Christus op aarde. In Hem heeft God zich aan de mensen ‘openbaar’ oftewel zichtbaar gemaakt. De Zoon van God is mens geworden en midden in de aardse werkelijkheid gekomen. Paulus schrijft daarover in zijn tweede brief aan Timoteüs: De genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen (2 Tim. 1 : 9v).
In de Oosters-orthodoxe kerken en in de Rooms-Katholieke kerk staat Epifanie liturgisch in rang boven het feest van de geboorte van Jezus Christus. Dit omdat er aan de bijzondere geboorte van het Kind drie tekenen worden toegevoegd die allen verwijzen naar zijn goddelijke herkomst. Het eerste teken is het licht van de ster waardoor wijzen uit het Oosten op zoek gingen naar het Koningskind (Matt. 2:1-12). Het tweede en meest bijzondere teken is de doop van Jezus. Die wordt door alle vier de evangelisten beschreven. Bij de doop klonk er een stem uit de hemel die Jezus aansprak als zijn geliefde Zoon en daalde de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif (Mt. 3:13-17; Mc. 1:9-13; Lc. 3:21-22; Joh. 1:32-34). Het derde teken is het tonen van zijn goddelijke macht, toen Jezus tijdens een bruiloft te Kana water in wijn veranderde (Joh. 2: 1 -11).

De genoemde tekenen zijn voor de meesten van ons ‘vertrouwde verhalen’. Maar helpen ze ons nog om het bijzondere van de komst van Jezus Christus tot ons door te laten dringen? Wat hebben wij, wat heeft u of heb jij als lezer van dit Tsjerkefinster nodig, om met goede moed een nieuw kalenderjaar in te gaan?
2020 was voor velen een moeilijk jaar. Vanwege verdriet om mensen die stierven of ernstig beperkt zijn geraakt door de gevolgen van corona. Vanwege het zware werk in de zorg of vanwege de grote financiële onzekerheid door de coronamaatregelen. Vanwege de enorme beperking in de onderlinge contacten en in de mogelijkheden om samen met anderen dingen te ondernemen en festiviteiten te vieren. Ook het niet of nauwelijks bij elkaar kunnen komen als kerkelijke gemeente, op zondag en voor door-de-weekse-activiteiten, viel en valt ons zwaar.
Wanneer we blijven staren naar alles wat er in ons land en verderop in de wereld aan de hand is, is er weinig reden om met vertrouwen en hoop het nieuwe jaar binnen te gaan. We worden er steeds meer bij bepaald dat er niet alleen ‘verder weg’ onrecht wordt begaan, maar dat dit ook in ons eigen bureaucratisch georganiseerd landje vaker voorkomt dan ons lief is. Dat vraagt enerzijds om een kritische houding naar wat er om ons heen gebeurt, en ook ten opzichte van de overheid die boven ons is gesteld. Maar anderzijds vraagt dat ook een actieve houding van onszelf, die er op gericht is om mee te werken en bij te dragen aan dat wat recht doet aan mensen en hen ondersteuning geeft. Daarbij kan het bewust stilstaan bij de verschijning van Jezus Christus zeker behulpzaam zijn. Immers, ondanks alle moeite en ellende in zijn tijd, bleef Jezus gericht op de mensen om zich heen. In plaats van zich te verliezen in somberheid en klagen over het lot van anderen en zichzelf, sprak Hij mensen aan en nodigde hen uit om te veranderen. Om een nieuw begin te maken in hun leven, vanuit het geloof dat onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
Dat geloof heeft alles van doen met het vertrouwen dat GOD alle ‘touwtjes’ in handen heeft, zelfs in een tijd als de onze. We mogen er zeker van zijn dat Hij niet loslaat wat zijn hand is begonnen, zelfs niet in de donkerste en dreigendste tijd. Laten wij dan bidden tot Hem, om kracht en moed voor onszelf om ook in het nieuw te beginnen jaar in vertrouwen achter Hem aan te gaan en te doen wat Hij van ons verwacht.

Nieuwjaarsgedicht


Wat staat ons in het nieuwe jaar
aan lief en leed te wachten
We weten ’t niet. We mogen Hem
die spoedig komt, verwachten.
Al is het donker om ons heen
en dreigen er gevaren,
Eén is er Die ons altijd trouw
in liefde zal bewaren.

We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal treffen.
God geve dat wij elke dag
ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons steeds
met liefde en trouw omringen.
Heer, geef ons toch een dankbaar hart
voor al Uw zegeningen.

We weten niet wat hier op aard’
de toekomst zal onthullen.
We weten wél dat U aan ons
volkomen zult vervullen
wat U beloofd hebt in Uw Woord.
O, laat ons daarop bouwen,
opdat wij in dit nieuwe jaar
alléén op U vertrouwen. (auteur niet bekend)

ds Guda Borger


 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.