PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juli 2018 - Voorwoord Juli 2018 - Voorwoord
Een zomernummer van Tsjerkefinster. Want in de maanden juli en augustus liggen veel activiteiten stil. Voor de één is dat een prettiger vooruitzicht dan voor de ander. Want het kan zo stil zijn als de één na de ander op vakantie gaat en er daardoor minder mensen op bezoek komen. Voor de ander is het broodnodig om even afstand te kunnen nemen van alle hectiek in het dagelijks leven. Maar zal de vakantietijd brengen wat we hopen? Vullen we de zomerperiode zo in dat we echt tot bezinning komen en ‘rust’ kunnen vinden? Zodat we met nieuwe moed en energie een volgend seizoen ingaan, ieder weer klaar en toegerust voor de taken in kleine of grotere kring?
 
Zou de bekende uitspraak van de apostel Paulus: wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken (Rom. 12:2a NBG ’51) ons hierbij kunnen helpen? Deze tekst is vaak aangehaald om te onderstrepen dat er in de kerk telkens weer vernieuwing nodig is om ‘zuiver’ te blijven in leer en leven. In het Latijn luidt de spreuk: Ecclesia Reformata Semper Reformanda, wat betekent: de kerk die ge-réformeerd is, moet steeds weer ge-réformeerd, dat wil zeggen ‘vernieuwd’ worden. Het huidige project van de Protestantse Kerk genaamd: Kerk 2025, Waar een Woord is, is een weg, is ook zo’n poging tot vernieuwing. In dit geval niet door allerlei nieuwe dingen te bedenken, maar door terug te gaan naar de basis van het kerk-zijn. Waar ging en gaat het ook al weer om in de kerk? De kerk is een verzameling van mensen die zich aangesproken weet door het Evangelie, door de blijde boodschap van God die zijn liefde en genade aan ons bekend heeft gemaakt  - bij uitstek door het leven en werk van Jezus Christus. Deze God is het die ons wil laten zien hoe Hij het leven en samenleven heeft bedoeld, met ruimte en zorg voor iedereen en in het bijzonder voor de zwakken en kwetsbaren.
 
In de Nieuwe Bijbelvertaling luidt Rom. 12:2a: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen … Paulus waarschuwt hier mijns inziens voor het grote gevaar dat we ons als christenen laten meeslepen in dat wat ‘in de wereld’ vanzelfsprekend is. Natuurlijk hebben ook wij te maken met de veranderingen in de wereld, want wij zijn onderdeel van deze wereld. Maar de grote vraag is - HOE sta jij in deze wereld?? Laat je jouw keuzes in besteding van tijd en geld bepalen door ‘de waan van de dag’, dat wil zeggen door de informatie die via de media en de reclame tot ons komt? Of laat jij jouw doen en laten bepalen door wat Paulus elders noemt: ‘de gezindheid van Christus Jezus’ (Fil. 2:5)?
 
Tijdens de dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers hebben we stil gestaan bij Rom. 12. In dit hoofdstuk maakt Paulus heel concreet waarom hij ons oproept om onze gezindheid te vernieuwen. Het gaat erom dat wij ontdekken wat God van ons wil en om daarnaar dan ook te leven – te midden van deze wereld vol kwaad en ellende! Voordat we ons straks weer storten in de activiteiten van een nieuw seizoen, zouden we de zomerperiode kunnen gebruiken om ons af te vragen wat God van ons wil - van ieder persoonlijk, maar ook van ons als gemeente van Christus.
Willen wij onze gaven en talenten zó inzetten, dat wij doen wat goed, volmaakt en God welgevallig is (v. 2b)? Het gaat er daarbij niet om dat wij onszelf onder druk zetten om zoveel mogelijk te presteren, maar dat wij ons laten aanvuren door de Geest van God (v. 11). We hoeven niet allemaal ‘hetzelfde’ of ‘evenveel’ te doen, het gaat om onze ‘gezindheid’! Anders geformuleerd: laten we ons aansturen door de oproep van Paulus: stel uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst (v. 1)?! Als je zo in het leven staat, dan hoef je jezelf niet meer te bewijzen met flink zijn, prestatie, carrière of wat dan ook. Werkend in de wijngaard van God kun je je voluit richten op het doen van het goede voor alle mensen (v. 17b).
 
Een inspirerende en gezegende zomer toegewenst.
 
ds. Guda Borger
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.