PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juli Augustus 2020 Overdenking Juli Augustus 2020 Overdenking
Overdenking
De Vader kennen
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus”

Johannes 17:3

Waar velen binnen de kerkelijke gemeenten verlangen, soms zelfs smachten naar het ‘eeuwige leven’ is er nog weleens verwarring over wat dit eeuwige leven precies is. “Straks, als we in de hemel zijn en het eeuwige leven hebben ontvangen, dán zal alles goed zijn en zullen we gelukkig zijn.” Wordt er wel eens gezegd of gedacht. Maar is dat wat Jezus ons leert? Wanneer we kijken naar de woorden hierboven die Jezus tot de Vader bidt, komen we dichter bij de betekenis van het eeuwige leven. “Dat is dat zij u kennen, de enige ware God.” Betekent dat niet dat het eeuwige leven niet alleen iets is voor straks, als we sterven (of wanneer Jezus terugkomt), maar juist ook iets is voor het hier en nu? Eigenlijk is dat best bijzonder als je erover nadenkt. Jezus is niet gestorven, opgestaan en naar de hemel teruggegaan om ons een kaartje naar de hemel te kunnen geven, maar een relatie met onze hemelse Vader. Iemand zei het zo: “Jezus is niet gekomen om ons naar de hemel te brengen, maar de hemel ín jou te brengen.”
De hemel in ons? Dat klinkt vreemd. De hemel in ons… hebben wij de hemel in ons ontvangen? Wat wordt daarmee bedoeld? Jezus heeft zijn leerlingen, en ons, beloofd ons niet alleen te laten. “Ik laat jullie niet als wezen achter.” (Johannes 14:18) Jezus heeft het over de Heilige Geest in ons. Voor velen is de Heilige Geest een ‘vaag’ en daarom soms ook ‘spannend’ onderwerp. Een geest, in jou. Wat voor geest is dat dan? De Bijbel leert ons dat de Vader, de Zoon én de Heilige Geest één zijn. Om Gods karakter te leren kennen, kunnen we het beste naar Jezus kijken zoals hij zich in de Bijbel openbaart. Hij is vol goedheid en vergeving, brengt herstel en genezing, vindt wat verloren was en bevrijdt ons van zonde. In 1 Johannes 4 staat: “God is liefde.” Zullen wij daarop vertrouwen wanneer wij worden uitgenodigd de Heilige Geest te ontvangen en ons door Hem te laten vervullen met Liefde en Kracht, zoals dat met Pinksteren wordt gevierd?
De Heilige Geest verandert ons, brengt ons tot Leven in overvloed en plaatst ons terug in onze oorspronkelijke bestemming: in relatie met God. Wat wij door de zondeval verloren, heeft Jezus ons teruggegeven. Als wij de Heilige Geest ontvangen, is de relatie tussen God en mensen volledig hersteld. Waar wij dit in de fysieke wereld niet altijd zien, mogen wij weten dat dit in de geestelijke wereld volledig waarheid is geworden. Is dat niet fantastisch? Jezus zegt: “Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen.” (Johannes 14:7) Laten wij groeien in deze relatie. Jezus beter leren kennen, zodat wij de Vader kennen én zodat wij weten wat wij precies ontvangen hebben door de Heilige Geest. Wij hebben nu al meer ontvangen dan wij ons vaak beseffen. Paulus schrijft het zo:
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen [de geestelijke wereld om ons heen], in Christus, met alle geestelijke zegeningen heeft gezegend.”
Efeziërs 1:3

Wat houdt het in dat wij ‘alle geestelijke zegeningen’ hebben ontvangen? Dit is een vraag die mij persoonlijk de laatste tijd vaak bezighoudt. Hebben wij door de Heilige Geest de volmaaktheid van Christus ontvangen? Zijn Liefde en Zijn Kracht? Zíjn wij in de geestelijke wereld al genezen, en welke invloed heeft dit op het fysieke?
Om weer terug te komen waarmee de overdenking begon: De Vader te kennen. Daar is het ons allemaal om te doen. Onze relatie met Hem verdiepen, zodat wij Hem steeds beter leren kennen. ’s Morgens, ’s middags, ’s avonds. Elk moment van de dag, en zelfs in de nacht mogen wij onze God vinden. Niet om als mensen te leven met een religie, maar als mensen met een relatie. Een relatie met onze Vader, die ons gemaakt heeft. Een waardevol gegeven én een mooie uitdaging om ons deze zomer verder in te verdiepen.

Erwin Kooistra
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.