PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juli en augustus 2022 - Tsjerkefinster Juli en augustus 2022 - Tsjerkefinster
Overdenking
Ontspanning

Een zomernummer van het Tsjerkefinster. Want in de maanden juli en augustus liggen veel activiteiten stil. Zo zijn we dat gewend, maar na de coronatijd voelt dat minder vanzelfsprekend. We zijn eigenlijk pas een paar maanden van start met de dingen uit het winterseizoen. Nu het weer kan, zijn we geneigd om de programma’s iets langer te laten doorlopen dan anders. En toch werkt dat niet. Ook al hadden we de afgelopen twee jaar ‘vreemde’ seizoenen, met het lengen van de dagen neemt de animo af om naar club of een gespreksgroep te gaan. Er is behoefte aan ontspanning. We willen weer leuke dingen doen, vooral die tijdens de lock-downs nauwelijks of niet mogelijk waren. Feesten, festivals, vakanties, verre reizen en noem maar op.


Ontspanning, dat wil zeggen de spanning loslaten die je opbouwt tijdens actief bezig zijn. Op zich is er niets mis met het opbouwen van spanning, sterker nog - zonder een bepaalde mate van spanning kom je niet tot actie. Voor mijzelf betekent dit, dat er een bepaalde spanning moet zijn om in het openbaar te kunnen spreken. Anders lukt het me niet.
Tegenwoordig spreken we vaak over stress, het Engelse woord voor spanning. Stress staat in een negatief daglicht omdat er bijna altijd mee wordt bedoeld dat iemand teveel spanning heeft opgebouwd. En dat is slecht voor lichaam en geest. We kennen allemaal wel iemand die burn-out is geraakt, ‘opgebrand’ door een overmaat aan spanning in zijn of haar leven. Misschien is het jouzelf overkomen of zit je er nog midden in. ‘Ervaringsdeskundigen’ kunnen vertellen hoe ingrijpend het is om de controle, de regie over je leven kwijt te raken doordat je geen energie meer hebt. Zelfs niet voor de meest simpele dingen, die je eerder deed zonder er bij na te denken.


De ene mens kan meer spanning incasseren dan de ander. Maar je moet niet denken dat als je veel aan kunt, dat jij dan geen risico loopt op een burn-out. Integendeel. Wanneer je jezelf hebt aangeleerd om de lat van presteren steeds hoger te leggen, loop je de kans te vergeten dat er een grens is aan het menselijk kunnen. Ook bij jou. So wie so is het voor ons allen van belang dat we ons realiseren dat we beperkt zijn in onze mogelijkheden. Dat geldt niet alleen voor mensen met een geestelijke of lichamelijk beperking of met een zwakke gesteldheid, maar voor ons allemaal!
In de participatiemaatschappij wordt veel nadruk gelegd op de inbreng die van elk mens verwacht wordt. Dat is ten koste gegaan van zorg voor mensen die zichzelf minder goed kunnen redden. Maar onze huidige samenleving die sterk op prestatie gericht is, maakt ook onder de ‘sterkeren’ veel slachtoffers. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je moet presteren en dat je alles uit het leven moet halen wat er in zit, dat we steeds minder gemakkelijk tevreden zijn met ‘genoeg’. Die mindset zorgt voor stress en voor schrikbarend lange wachtlijsten voor mentale ondersteuning bij de geestelijke gezondheidszorg.


En dan nu twee maanden ‘zomerstop’, ook in de kerk. Gaat het lukken om te ontspannen? Zet je gewoon de knop om - even een tijdje niet nadenken, niet piekeren, niet de zoveelste strategie bedenken om je hoofd boven water te houden? Na de vakantie zien we wel weer! Of mag deze periode een kantelmoment worden in jouw leven? Een tijd waarin je je niet ‘groot’ probeert te houden, maar juist het gesprek aangaat - met jezelf en zo mogelijk met anderen - over wat jou bezighoudt en misschien wel moeite geeft. We zijn zo gewend om ieder onze ‘eigen’ boontjes te doppen, dat het lijkt of dat zo hoort.
Zelf vind ik het opmerkelijk dat al in het tweede hoofdstuk van de Bijbel staat: God, de Heer zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.’ (Genesis 2:19). Daarna wordt beschreven dat God wilde dieren, vee en vogels maakte, maar dat waren niet de helpers die pasten bij de mens. Dat werd de vrouw die God maakte uit een rib van de mens. Hoe je ook aankijkt tegen de ‘schepping’ door God, in de praktijk van het leven blijkt dat mensen elkaar tot grote steun kunnen zijn. Helaas geldt ook dat mensen elkaar verschrikkelijke dingen kunnen aandoen.
Het is niet voor niets dat wanneer aan Jezus gevraagd wordt wat het grootste gebod is dat God heeft gegeven, Hij een ‘dubbel’-gebod noemt (Marcus 12:29-31). In het tweede deel van dat gebod gaat het om de mensen om je heen liefhebben als jezelf. Liefhebben vraagt betrokkenheid bij en zorg voor elkaar. We worden geroepen om dat aan elkaar te geven! Maar omdat de mens geneigd is om meer voor zichzelf dan voor anderen te zorgen, gaat het in het eerste deel van het ‘dubbel’-gebod niet om de medemens maar om God. God liefhebben met alles wat in je is, omdat Hij jou liefheeft! Hoe je ook in het leven staat, wat er ook is aan stress of andere sores, Hij wil jou het goede geven!
Van harte wens ik ieder toe dat deze zomer ontspanning geeft door goede contacten met je naasten en door verdieping in de persoonlijke omgang met God, de Heer.
ds. Guda Borger


Kinderkerkewerk Augustinusga
Tijdens de kerkdiensten zijn er in principe geen activiteiten voor de kinderen. Als er activiteiten voor de kinderen zijn, wordt dat tijdig aangekondigd, o.a. in het Tsjerkefinster.
 

Algemeen

Tijd van rust en ontspanning
Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan
we zullen weer massaal op vakantie gaan
Het is een tijd om tot rust te komen
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen
Prachtige vergezichten tijdens wandelingen

Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken
we raken toch nooit uit gekeken
Op God Zijn schepping in de natuur
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt
Hij is het die over ons leven waakt

Heer,wilt U de vakantiegangers beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen
Wij bidden om Uw nabijheid
Bewaar ons overal op onze levensreis
onderweg naar Uw hemels paradijs
Mulder Zuur
bron: www.gedichtensite.nl

Wy as redaksje fan it Tsjerkefinster winskje elkenien in noflike fakânsje en in protte segen ta yn dizze simmertiid
Petra, Jorien en Tine

Fan de dûmny…

Zomer
Het zomerseizoen dient zich nu echt aan. Voor de een met de tong op zijn/haar schoenen er naartoe. Voor de ander zorgen omdat het soms extra stille weken zijn. De boeren zijn terwijl ik dit schrijf druk aan het maaien en hebben vooralsnog een beter seizoen dan vorig jaar met alle regen. Maar het blijft hard (en lang) werken, en dat is niet altijd makkelijk te midden van de grote onzekerheid en onrust die het stikstofdebat met zich meebrengt. Misschien is het mooi om eens goed om ons heen te kijken en te zien hoeveel uren en toewijding er in hun werk zit, en daar ook de waardering voor uit te spreken. Het lost niets op, maar een hart onder de riem kan wel verschil maken!

Gemeentewerk
In de kerk zijn we nog volop bezig met bijeenkomsten en hopen we in de zomer rustig te kunnen gaan plannen voor het nieuwe seizoen. Mooi nieuws is er rond de ‘nieuwe’ structuur waarmee we gaan werken wat betreft een kleine kerkenraad (bestuur) en een aantal werkgroepen die meer de praktische/ uitvoerende taken gaan beheren. Een ‘college van Beheer’ was er al (kerkrentmeesters en diaconie), een werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ (pastoraat, bezoekmedewerkers) ook, net als een werkgroep ‘Jeugd’ (kinderkerkenwerk/jeugd). Wat nog ontbrak is een werkgroep ‘Vieren’ (alles rond de erediensten en vieringen). Die is inmiddels geboren en daar zijn we héél blij mee en dankbaar voor. Meteen ook stevig in het zadel met 7 leden, dus vol goede moed gaan we verder.

De taken worden deze zomer verder uitgewerkt, we houden jullie op de hoogte!


Scriba’s gezocht!
We kunnen altijd extra versterking gebruiken in de kerkenraad, ook als deze straks als ‘kleine kerkenraad’ verder gaat.

Maar de rol van scriba is er toch één die ik hier wil noemen want we zijn hard op zoek naar mensen die (een deel) van deze rol op zich zouden willen nemen. Het belangrijkste is wel de mailbox beheren en aanspreekpunt zijn namens de gemeente. Een ander deel van de taak is het maken van de agenda voor de kerkenraad en maken van de notulen.
Deze taken zouden gesplitst kunnen worden, en we zoeken ook echt niet iemand die daar meteen voor vier jaar ‘aan vast zit’. Wie wil er voor één of twee jaar helpen om dit stukje gemeentewerk te doen? We horen graag!


Nascholing
Inmiddels is de eerste bijeenkomst van de nascholing geweest. Met 11 predikanten en geestelijk verzorgers gaan we het komende jaar stevig aan de slag om onszelf verder te ontwikkelen in ons predikantschap. Er kwamen ook in het kennismaken al heel wat thema’s op tafel waar je als predikant mee te maken krijgt en tegen aan kan lopen (en soms zelfs in vast lopen) en dat geeft meteen wel aan dat de uren die erin gestoken worden ook absoluut iets gaan opleveren, ook voor de gemeentes.

Qua agenda betekent het dat de weken dat ik in Doorn moet zijn, ik helaas niet in de gemeente aanwezig zal kunnen zijn. Voor dit najaar gaat het om 12 t/m 18 september en 21 t/m 27 november. In die weken kunnen we indien nodig gelukkig een beroep doen op de collegapredikanten van de ring Bûwekleaster.

Vakantie
En dan is er ook nog zoiets als vakantie… ook belangrijk!
Deze zomer ben ik van 25 juli t/m 14 augustus afwezig.

Contactpersonen voor dringende zaken in die periode zijn collega Erwin Kooistra en ouderling Marianna Postma.
De overige weken ben ik er en is er zeker ook mogelijkheid voor her en der een bezoekje. Dus wilt u/jij een afspraak maken, dan hoor ik dat graag!
Alle goeds gewenst deze zomermaanden en oant sjen in de kerk of bij u/jullie thuis!
Hartelijke groet,
Ds. Inge Landman
06 488 29 885 | dsingelandman@gmail.com


van de kerkenraad
nkele punten uit de vergadering van 9 juni 2022
De opening wordt verzorgd door Erwin, dit gaan over Joh. 15:7-17. Vers 7 valt op, hier staat “Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren”. Een interessant vers waar we over gesproken hebben. Hierna vraagt hij een zegen over deze vergadering.
Het jaargesprek met Erwin zal worden gedaan door Pieter en Hieke. Ook moet de plaatselijke regeling nog aangepast worden. Hieke zal voortaan het rooster ouderling van dienst met een diaken opstellen, loopt nog tot 3 juli.
Het geërfde huis van mevrouw Piso moet nog leeggehaald worden, de notaris is bezig met de inventarisatie .
De uitzending gemist van de gezinsdienst in het gebouw kwam niet overal goed over. Achteraf bleek dat de plafondmicrofoon op 2 stond ipv op 8, dit is nu aangepast.
Het jaargesprek met Inge is inmiddels geweest en gedaan door Marianne en Annie en is van beide kanten positief ervaren.
De werkgroep “vieren” is inmiddels samengesteld en zal drie keer per jaar vergaderen. Er zijn nu vier werkgroepen: Vieren, Jeugdwerk, Omzien naar elkaar en College van beheer. Marianne is het aanspreekpunt tijdens de vakantie voor noodgevallen.
Er zal een nieuwe headset worden aangeschaft omdat de andere steeds storingen geeft.
Het college van diakenen stellen voor de collecten achter in de kerk te houden.
Wat de handdruk betreft van de ouderling van dienst voor en na de dienst kan in overleg met de predikant.
 

Gemeentenieuws - Augustinusga


Met Pinksteren was de dienst om 11 uur, de meningen over dit tijdstip waren verdeeld.
Er werd tijdens de rondvraag afscheid genomen van Annie, Nellie en Sietie. Als presentje kregen ze een perenboom om in de tuin te planten, de wens wordt uitgesproken dat er veel vruchten aan mogen komen.
Tot slot willen wij u een mooie vakantie toewensen en hopen u in de diensten die gewoon gepland staan tussendoor te ontmoeten.
Namens de kerkenraad,
Pieter NicolaiJeugdwerk Augustinusga
O verstapdienst 3 juli: Alles komt goed!

Op zondag 3 juli zal een aantal groep 8’ers de overstap maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en dus van het kinderwerk naar het tienerwerk. Nieuwe dingen zijn altijd wel een beetje spannend: hoe werkt het allemaal? Zal ik in een leuke klas komen? Komt het allemaal wel goed?

Daarover gaat deze overstapdienst: ‘Alles komt goed!’ Want je bent niet alleen.

Wees van harte welkom in deze dienst op zondag 3 juli om 9.30uur in de Augustinitsjerke. We zullen samen zingen, bidden en plezier maken rondom het thema speciaal voor de nieuwe tieners!

Namens het Kinderkerkenwerk
Erwin Kooistra

Jeugdwerk

Voor de kinderen
Hallo allemaal! Het is bijna zomervakantie, heerlijk! God geeft ons de herfst, de winter, de lente én de zomer. In de zomervakantie kunnen we allemaal leuke dingen doen! Hieronder staat een code, kun jij hem ontcijferen? Hint: waar ben jij allemaal dankbaar voor?Jeugdwerk Augustinusga
Clubkamp 2022!
Wat was het leuk!! Als feestelijke afsluiter van het seizoen zijn we op clubkamp geweest van 18 tot 19 juni in De Westereen op een bijzondere locatie. Namelijk: het gebouw van de Protestantse Gemeente De Westereen. Een mooie grote locatie en een leuke kans om eens ergens anders een kijkje te nemen.
A an het begin van de middag hebben we al onze spullen uitgepakt en ons slaapplekje ingericht, vervolgens gingen we op pad om te gaan kanovaren. Met z’n allen in verschillende kano’s zijn we gaan varen waarbij we halverwege een stop hebben gemaakt om te zwemmen.
J e kunt je voorstellen dat iedereen wel behoorlijk hongerig was na zo’n activiteit. De patat en snackjes waren dan ook zomaar op. Meteen na het eten zijn we begonnen met de bingo en voor de nacht hebben we nog een dropping gedaan. Dan denk je dat iedereen wel zin heeft om te gaan slapen, maar nee hoor…
Na bij het kampvuur te hebben gezeten werden er nog veel potjes verstoppertje gedaan. Steeds meer van ons gingen slapen maar, zo heb ik begrepen, sliepen de laatsten om half 6 nog niet.
Met kleine oogjes vonden een paar de moed om een frisse ochtendduik te maken, terwijl de meesten nog lagen te slapen. Na een stevig ontbijt hebben we opgeruimd en nog samen gezongen. Wat was het een gezellig weekend. Iets om ontzettend dankbaar voor te zijn! Op naar volgend seizoen.

Namens het kinderkerkenwerkteam,
Erwin Kooistra

 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 24-09-2023 om 9.30
Avondmaalmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.