PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juli en Augustus 2023 Tsjerkefinster Juli en Augustus 2023 TsjerkefinsterDe Geest waait waarheen zij wil …
O jee! Gras!
Lang, wuivend gras.
We kunnen er niet bovenover.
We kunnen er niet onderdoor.
O nee! We moeten er wel dwars doorheen!


Woorden uit het prachtige prentenboek: ‘Wij gaan op berenjacht’. Ze komen bij me op wanneer ik mij een weg moet banen dwars door het hoge gras van de weilanden rondom Jorwert. En dan zijn er hekken. Maar we kunnen er overheen en we kunnen er omheen.
Weilanden gevuld met boterbloemen. Wellicht niet meer met pinksterbloemen, maar wél met de Pinkstergeest. Die van zich laat ‘horen en zien’ In de stilte. In de ontmoeting met jezelf, je tochtgenoten, de natuur.
Wij, mijn man en ik, lopen de wandeltocht van het vierde Nijkleaster Pinksterpaad, met als thema: WIND. En die is volop aanwezig in dit wijdse land. Frisse wind in je longen, frisse wind in je lijf. Maar ook de wind als teken van de heilige Geest, zegenend, helend en verfrissend.
We zijn met een grote groep mensen op pad gegaan, nadat er in de kerk van Jorwert eerst werd gezorgd voor de inwendige mens. Kofje mei Kleasterkoeke. In een korte viering kregen we als geestelijk ‘proviand’ de Pinksterzegen mee voor onderweg en zongen we elkaar toe: Vrede voor jou.
En dan ga je op pad en kan het zomaar gebeuren dat je, met iemand die je helemaal niet kent, aan de praat raakt over de vraag voor deze pelgrimstocht: ‘Welke wind heb jij nodig om te komen tot wie je werkelijk wilt zijn? Storm, windstilte, zachte bries of frisse wind?’
Gebeurt dit zomaar? Na de slotviering kregen duiven de vrijheid, toen ze werden losgelaten en wegvlogen. De blauwe lucht in…de hemel tegemoet en/of naar huis?
Het ontroerde mij onverwacht en voelde als een soort thuiskomen. Alles klopt, alles valt op een goede manier samen. Een gelukkig en vredig moment. Zomaar… verscheen de Pinkstergeest in Jorwert.
Ik beschrijf hier een ervaring van een aantal jaren geleden. De Geest waait waarheen zij wil…
En zo is in 2012 de pioniersplek Nijkleaster ontstaan. Inmiddels is Nijkleaster, zo klein begonnen, uitgebreid met klooster ‘It Westerhûs’, een plek waar vaste bewoners (kleasterlingen) bidden en werken, wonen en gastvrijheid bieden.
Nog maar kortgeleden vierden wij het Pinksterfeest. Wij vieren dat God in de Heilige Geest aanwezig is op aarde en in onze levens. Maar eigenlijk weten wij er niet zo goed raad mee. Enerzijds ervaren we verlegenheid met en een ongemakkelijk gevoel bij het noemen van de Heilige Geest en anderzijds bidden wij toch iedere zondag in de kerk om de aanwezigheid van de Geest!
Geven wij Gods Geest de ruimte en ons vertrouwen om haar werk in ons en in deze wereld te doen? Wat merken wij van de Heilige Geest? De Geest uit zich op vele manieren. Groots, overweldigend, massaal en zichtbaar voor anderen, maar ook klein, in het onzichtbare.
Het kan een mens zomaar onverwacht overkomen en soms wordt het pas achteraf geduid en gezien als teken en aanwezigheid van de Geest. De Geest is ongrijpbaar als de wind, laat zich niet opsluiten in de kerk, maar is in de wereld te vinden. De Geest waait waarheen zij wil...
Ook in de richting van het visioen van recht en vrede en zij geeft ons daarbij ook een zetje in de rug als het nodig is. Dat hebben de leerlingen van Jezus ervaren, toen zij na Jezus’ dood geen spirit meer hadden. Maar wat er dán gebeurt… Petrus, de andere leerlingen en de vele volgelingen van Jezus laten een durf en vrijmoedigheid zien die ze niet voor mogelijk hadden gehouden.
Vanaf de eerste eeuwen heeft de kerk op drie manieren over God gesproken. Over God de Vader, Schepper van al wat leeft. Over God die wij herkennen in Jezus van Nazareth. En over God die als een heilzame kracht werkzaam is in deze wereld, de Heilige Geest.
Direct bij de schepping komen we de Geest tegen, die zweeft over de oervloed. De mens komt pas tot leven wanneer God hem van deze Geest, adem, levenskracht, inblaast. Diezelfde Geest bezielde Mozes, Elia, Jezus.
In de bijbel komen we de Geest tegen als bron van kracht en wijsheid. Wanneer ze in de leiders van Israël tot leven komt, gaan ze met nieuw elan een weg van bevrijding en gerechtigheid. Hun charisma is te vergelijken met het charisma van mensen als Mandela, Majoor Bosshardt. Het is God in actie! Zijn dynamische aanwezigheid in deze wereld. Plekken waar aarde en hemel elkaar even raken. Mensen ervaren op zo’n moment iets van diepe troost en geborgenheid, of raken bezield door nieuwe inspiratie en levenslust.
Door de eeuwen heen herkennen gelovigen Gods Geest in de zachte krachten, waarmee zij mensen in beweging brengt, in vuur en vlam zet, op doet ademen, bemoedigen en tot leven wekt. En dan kan het gebeuren dat je een weg gaat die je niet voor mogelijk hebt gehouden! En komen wij op plekken in ons bestaan terecht die wij niet voor mogelijk hadden gehouden.
De Geest waait waarheen zij wil...
En laat zich zien in veelkleurigheid, want er zijn verschillende manieren om uiting te geven aan je geloof. De Geest uit zich in stilte, tussen mensen, en je voelt…hier gebeurt iets.
De Geest is Gods aanwezigheid in mensen. Midden in het leven van alledag waait ze binnen!

Gerda Bekius,
Kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente van Kootstertille
Kerkenpad” Ring Buwekleaster
Op zondag 3 september zijn ’s middags alle kerkdeuren in onze Ring open. De gemeenteleden worden op deze zondag deze middag uitgenodigd om per fiets alle kerken van Ring Buwekleaster te bezoeken. Natuurlijk hoeft dan niet het hele rondje te worden afgelegd, daar is iedereen vrij in.
Centraal in onze Ring ligt de PKN kerk van Harkema, zowel voor de ‘noorderlingen’ als de gemeenteleden uit ‘het zuiden’ centraal gelegen. Hier kunt u genieten van een kopje koffie of thee.
Het idee om eens een Kerkenpad per fiets te organiseren in Ring Buwekleaster is tijdens de laatste bijeenkomst ontstaan. De kerkgebouwen zijn vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur open. De koffie/thee staat vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur in Harkema klaar.
In augustus wordt iedereen nogmaals herinnerd aan deze tocht door de prachtige Friese Wouden.
Hartelijke groet, Ring Buwekleaster

Tsjerkepaad 2023: 1 juli tot en met 9 september
D it jaar wordt in ons mooie Fryslân, met zijn mooie fryske tsjerken, weer Tsjerkepaad gehouden.


Thema Tsjerkepaad 2023:
Kerk als plaats van ontmoeting".


Onze Augustinitsjerke is open op zaterdag 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 16 augustus en 9 september. Van 13.30-17.00 u.

Ook zijn er weer kinderboeken, romans, thrillers (ook literaire) e.d. te koop, voor een zacht prijsje. De opbrengst is voor Trinke Miedema, voor de stichting Porto do el mundo in Bolivia.

Wees welkom, het is echt een bezoekje waard! Geef het door!

Namens de werkgroep Tsjerkepaad
Rommie Miedema en Atsje Hiemstra
en natuurlijk onze groep vrijwilligers, die treft u als u langs komt in onze mooie Augustinitsjerke.

Tsjerkepaad 2023
De ‘Doarpstsjerke’ in Surhuizum zal deze zomer alle 11 zaterdagen, van 1 juli tot en met 9 september, tijdens het ‘Tsjerkepaad 2023’ open zijn.

Naast het openstellen van de kerk zullen er ook nog verschillende activiteiten zijn.
Op enkele zaterdagen is er o.a. (orgel)muziek met zang, een expositie van schilderijen, die gemaakt zijn door oud inwoner Lutzen Nicolai, Bijbelverhalen verbeeld door postzegels en
liggen er bijbels in diverse talen in de kerk ter inzage.

Kortom, een bezoekje aan de kerk in Surhuizum is tijdens het ‘Tsjerkepaad’ beslist de moeite waard.

Mocht u thuis nog iets hebben, bijvoorbeeld krantenknipsels, foto’s, e.d. over de historie van de ‘Doarpstsjerke’, dan zouden we dit graag (in bruikleen) willen gebruiken voor een tentoonstelling tijdens ‘Tsjerkepaad’. We gaan uiteraard zorgvuldig met uw inbreng om.
U kunt hiervoor contact opnemen met Siep Folkerts op telefoonnummer 0512-351542.

Weet u/je van harte welkom op één of meerdere open dagen in de ‘Doarpstsjerke’ in Surhuizum.

Vriendelijke groet, ook namens alle ‘Tsjerkepaad’ vrijwilligers,
Siep Folkerts.

Informatieavond over het Israëlisch-Palestijns conflict
Op 20 september 2023 organiseert de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan een informatieavond over het Israëlisch-Palestijns conflict.
Wat houdt dit conflict in, hoe is het ontstaan. Hoe zit het met de claims op het land. Er zijn toch ook christelijke Palestijnen, moeten we hen niet helpen. En niet te vergeten de Palestijnse vluchtelingen, hoe zit dat? Dit zijn enkele van de vele vragen die er leven onder christenen.
Je leest over de VN die vele resoluties tegen Israël aanneemt, meer dan tegen landen met een dictatuur, hoe zit dit dan, zij hebben toch wel de kennis in huis.
Sommigen denken: het is een ver van bed gebeuren. Het zal toch niet opgelost worden. Wat gaat het mij aan. Anderen willen wel een mening hebben, maar hebben te weinig informatie.
Het is goed om als leden van de kerk hier meer informatie over te krijgen, want het gaat ons wel degelijk aan. Het gaat namelijk over Gods land en volk.
Als sprekers hebben we uitgenodigd Ds. Kees Kant, predikant van de PKN en dhr. Andrew Tucker. Ds. Kant zal de Bijbelse betekenis van Israël bespreken en Andrew Tucker, als jurist Internationaal Recht, gaat iets vertellen over de geschiedenis van Israël de laatste 100 jaar en over de achtergrond van het conflict. 
Er wordt genoeg tijd ingeruimd voor vragen.
Datum en tijd : woensdagavond 20 september, 19.30 uur
Locatie : Lantearne, Jan Binneslaan 49, Surhuisterveen

Vrije entree, collecte voor de onkosten.

Voor meer informatie:
Mattie Bruining-Hoeksma – 0512362973 - scriba@pgsb.nl

Informatieavond over het Israëlisch-Palestijns conflict
Op 20 september 2023 organiseert de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan een informatieavond over het Israëlisch-Palestijns conflict.
Wat houdt dit conflict in, hoe is het ontstaan. Hoe zit het met de claims op het land. Er zijn toch ook christelijke Palestijnen, moeten we hen niet helpen. En niet te vergeten de Palestijnse vluchtelingen, hoe zit dat? Dit zijn enkele van de vele vragen die er leven onder christenen.
Je leest over de VN die vele resoluties tegen Israël aanneemt, meer dan tegen landen met een dictatuur, hoe zit dit dan, zij hebben toch wel de kennis in huis.
Sommigen denken: het is een ver van bed gebeuren. Het zal toch niet opgelost worden. Wat gaat het mij aan. Anderen willen wel een mening hebben, maar hebben te weinig informatie.
Het is goed om als leden van de kerk hier meer informatie over te krijgen, want het gaat ons wel degelijk aan. Het gaat namelijk over Gods land en volk.
Als sprekers hebben we uitgenodigd Ds. Kees Kant, predikant van de PKN en dhr. Andrew Tucker. Ds. Kant zal de Bijbelse betekenis van Israël bespreken en Andrew Tucker, als jurist Internationaal Recht, gaat iets vertellen over de geschiedenis van Israël de laatste 100 jaar en over de achtergrond van het conflict. 
Er wordt genoeg tijd ingeruimd voor vragen.
Datum en tijd : woensdagavond 20 september, 19.30 uur
Locatie : Lantearne, Jan Binneslaan 49, Surhuisterveen


Vrije entree, collecte voor de onkosten.


Voor meer informatie:
Mattie Bruining-Hoeksma – 0512362973 - scriba@pgsb.nl

Beste gemeente,

Wij hebben regelmatig contact met onze collega's in Odessa. Nu de spanningen weer oplopen willen we graag het verhaal van onze kinderbijbelclubs met jullie delen.
Hartelijke groet, Team Mission Possible Nederland

De impact van kinderbijbelclubs in Oekraïne

Mission Possible is een organisatie die zich inzet voor moeders en kinderen in Oost-Europa en Rusland. Kinderbijbelclubs spelen een belangrijke rol in ons werk. Wekelijks is er contact met honderden kinderen bezocht tijdens clubbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Albanië, in de moslimwijk Bathore, in Bulgarije in verschillende Romadorpen en ook in Oekraïne. Lyudmila, een collega van ons uit Oekraïne, deelt een verhaal over de impact van het werk op de kinderen:

"Wanneer de kinderen ons busje in het dorp zien aankomen, rennen ze opgewonden naar ons toe. Terwijl we samen naar het clubterrein lopen, delen de kinderen wat er gedurende de week is gebeurd. Nu de oorlog gaande is, bevatten deze updates details over explosies en het geluid van luchtaanval sirenes. Dit is de realiteit waarin we leven. Te midden van al deze enge dingen bieden we positieve activiteiten voor de kinderen, bieden we hen steun en de geruststelling dat ze er niet alleen voor staan; er is een God die van hen houdt en hen nooit zal verlaten of in de steek zal laten.

Een klein meisje zei: 'Als jullie komen, ben ik zo blij dat ik begin te springen en te dansen!' In de Bijbelclub voelen de kinderen zich veilig genoeg om deel te nemen aan de lessen en luisteren ze aandachtig. Ook is er aandacht voor ontspanning met sport en spel. In deze dorpen is er voor kinderen niet veel te doen.
Wij geloven dat zelfs de kleinste stappen in de goede richting belangrijk zijn. Elke clubbijeenkomst brengt de kinderen dichter bij God terwijl ze meer leren over Zijn liefde voor hen."

Een van de kinderen die deelneemt aan de clubs is Alina, een twaalfjarig meisje. Ze verloor haar moeder toen ze nog erg jong was en haar vader zit in de gevangenis. Alina woont bij familieleden en leeft constant in angst om naar een weeshuis gestuurd te worden. Er is voor haar gebeden.
"Wat betekent de Bijbelclub voor jou?" vroeg Lyudmila aan Alina. "Het is hier heel fijn en er zijn goede mensen die me gelukkig en veilig laten voelen", antwoordde ze.


We hebben duidelijke veranderingen in Alina gezien sinds ze tijd met ons doorbrengt. Toen we haar voor het eerst ontmoetten, was ze erg verlegen en sprak ze niet in het bijzijn van anderen. Nu is ze socialer en zelfverzekerder. Het is een voorrecht om kinderen te laten weten dat ze geliefd zijn, en het is geweldig om de transformatie in hun leven te zien wanneer ze zich dat gaan realiseren!”

V oor het werk van de verschillende kinderbijbel-clubs is geld nodig. Voor o.a. lesmateriaal, benzine voor de bus en voor eten en drinken tijdens de lessen. Voor € 100 steunt u één van onze kinderclubs voor een week. Wilt u dit werk steunen? Elke gift is welkom!

Maak uw gift over naar NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible Nederland
of scan hier het tikkie

Uw gift is belastingaftrekbaar.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten in Oekraïne en in andere landen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en stuur een mailtje naar info@missionpossible.nl


In vreugde en in zorgen leven wij als gemeente van harte met elkaar mee. Laten naar elkaar blijven omzien en voor elkaar bidden.

Is er iets wat u of jij wil delen, zorgen of dankbaarheid, zijn we iets vergeten? Laat het ons weten.

Ondergetekende heeft van 22 juli t/m 20 augustus vakantie. In die periode is Marianna Postma contactpersoon van de kerkenraad en het pastorale team.

Hartelijke groet namens het pastorale team,
Erwin Kooistra


Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 23 mei
Allereerst zijn we dankbaar dat Pieter Nicolai zich zo goed voelde dat hij de vergadering kon en wilde voorzitten.
Er werd geopend met Handelingen 1:4-8 waarbij werd genoemd dat we niet vooraf al hoeven te weten wat de toekomst ons zal brengen, maar ons mogen laten leiden door de Geest in vertrouwen op God.
Ds. Beintema ondersteunt ons bij het pastoraat tijdens het verlof van ds. Inge. Tijdens de vakantieperioden van ds. Beintema kan er bij crisispastoraat, zo nodig, een beroep worden gedaan op de collega’s binnen het samenwerkings-verband, ds. Glas en ds. Van der Sleen. Het is fijn om te weten dat we ons daar niet druk over hoeven te maken en er altijd mensen zijn om ons te ondersteunen.
Op 20 februari jl. is er een inspiratieavond geweest voor jeugdleiders. Dit krijgt een vervolg op 1 november a.s.

En mogelijk komt er een jeugdevent begin 2024. Mooi dat dit samen kan worden vormgegeven, zodat niet elke gemeente dat apart hoeft te organiseren.
Omdat de huidige ‘gezinsdiensten’ niet alleen voor gezinnen zijn maar voor iedereen, is besloten deze diensten vanaf september ‘Ontmoetingsdiensten’ te noemen. Omdat ontmoeting met God en elkaar centraal staan in deze dienst en iedereen hier van harte welkom is.
In het college van beheer is voorgesteld om maandelijkse collectedoelen te bepalen in plaats van wekelijks, zodat er per maand grotere bedragen kunnen worden opgehaald en we ons bewuster op deze projecten kunnen richten. Hierop is positief gereageerd.
De werkgroep vieren heeft laten weten dat de saxofoongroep van Drachten is gevraagd om te spelen in de kerstavonddienst.
Tot slot zijn de eerste voorbereidingen weer getroffen voor de startzondag van 10 september a.s. We kijken uit naar een feestelijke dienst. Hierover in het kerkblad van september meer.
Laten we God danken voor al het goede en mooie dat Hij doet in onze gemeente. Een goede zomer toegewenst.
Namens de kerkenraad,
Erwin Kooistra

Zondag 2 juli: Overstapdienst
Thema: ‘Schuilen in de schaduw’
Een gezellige informele kerkdienst voor jong en oud met liederen, spel, gesprek en zingeving. Dit keer over het thema: ‘Schuilen in de schaduw’. Tijdens deze dienst zal een aantal clubleden van groep 8 overstappen naar het tienerwerk. In deze dienst willen we samen ontdekken hoe we kunnen schuilen bij God, onze veilige schuilplaats. En willen we leren dat Hij altijd met ons meegaat, ook als ons nieuwe avonturen te wachten staan. De dienst zal zijn onder leiding van Erwin Kooistra en met muzikale begeleiding van Bert Spijkerman.

Wanneer: zondag 2 juli
Plaats: Augustinitsjerke
Tijd: inloop vanaf 9.30 uur met koffie/thee, ranja en wat lekkers. We beginnen om 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur

S nein 16 juli
It Kwartettekoar
in de Augustinitsjerke.
It tema is: Reisgenoaten
De tjinst begint om 9.30 u.
Fan herte wolkom!

Jeugdwerk Augustinusga
Terugblik op Clubkamp in Ureterp
Wat was het fantastisch! Op 16 juni 2023 kwamen we aan in Ureterp, in de Ontmoetingskerk, waar we een weekend vol plezier tegemoet gingen.
Bij aankomst was er eerst eventjes tijd om de locatie te verkennen en onze slaapplekken klaar te maken, voordat we aan de maaltijd begonnen. De sfeer zat er meteen goed in zodra de patat en snackjes op tafel kwamen, smullen! Na de maaltijd werd iets verteld over ‘Proeven en genieten van Gods goedheid’ (Psalm 34) én over ‘al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar want U bent bij mij’ (Psalm 23). Aan het einde van de avond zouden we namelijk nog naar buiten gaan.
Eerst werd de avond vervolgd met een Pubquiz over verschillende onderwerpen: inschatten, Bijbelvragen en…. Ook ‘weetjes over Erwin’ was een onderwerp! De quiz zorgde niet alleen voor de nodige strijdvaardigheid, maar ook voor veel plezier en gelach. Na de quiz was er tijd om met elkaar te ontspannen. Er werd met een bal gespeeld, spelletjes werden tevoorschijn gehaald en natuurlijk werd er verstoppertje gedaan.
Toen het donker werd was het eindelijk zo ver: tijd voor de dropping! Geblinddoekt werden we in auto’s weggebracht zonder te weten waarheen of hoe ver. Bang waren we niet, want: ‘ik vrees geen gevaar want U bent bij mij’ (Psalm 23). Verschillende foto’s die ons bij de start werden gegeven gaven onze route aan.
Eenmaal teruggekomen stond het kampvuur al aan. Daar deelden we verhalen, zongen we liederen en genoten we van de geroosterde marshmallows. Ook waren er nog twee geïnteresseerde jongens uit het dorp even bij ons vuur komen zitten, gezellig! De avond werd afgesloten met een paar potjes 'Weerwolven van Wakkerdam' voordat we ons klaarmaakten voor bed. Al kreeg de een wat meer slaap dan de ander.
Na langzaam op gang te komen begonnen we de zaterdagochtend met een smakelijk ontbijt. Er werd na de maaltijd weer een korte overdenking gehouden met de woorden ‘Mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen.’ (Jesaja 40) Die nieuwe kracht konden we goed gebruiken, want we waren moe, maar mochten nog heel wat beleven! Eerst hebben we samen een paar liederen gezongen, vervolgens deden we zeskamp.In teams streden we met diverse uitdagende spellen: blikwerpen, vertrouwen, bekerpong, en meer. In verband met het mooie weer was er een extra spel toegevoegd: bekertjes water achteruit overschenken en verzamelen in de emmer. Niemand kon hier helemaal droog blijven!
doen voor de middagactiviteit: lasergamen. Met laserguns in de hand gingen we de strijd aan, rennend en verstoppend tussen bomen en obstakels. Het was een avontuur en wat waren we fanatiek! Na al die inspanning in het warme weer was er nog maar één ding te Tijdens de lunch konden we genieten van een smakelijke maaltijd en nieuwe energie op verlangen: een lekkere verfrissende duik!
Na het afdrogen gingen we terug om onze spullen op te ruimen, schoon te maken en Ureterp achter ons te laten. Rond 17.00 uur namen we afscheid van elkaar en gingen we moe, maar voldaan, weer huiswaarts.
Het clubkamp was een onvergetelijke ervaring, waarin we elkaar beter leerden kennen, leerden te vertrouwen op God en waardevolle herinneringen creëerden. We kijken goed terug op dit geslaagde clubkamp en kijken we uit naar nieuwe avonturen in de toekomst.
Namens het Kinderkerkenwerkteam,
Erwin Kooistra


E xamens
Iedereen de is geslaagd, van harte gefeliciteerd!

Ben je helaas niet geslaagd voor je examen of moet je opnieuw? Dan wensen we je daarbij heel veel zegen en onthoud dan deze quote:
Clubwerk
Heb je het clubwerk een beetje gevolgd en ben je nieuwsgierig geworden? We zijn nog opzoek naar nieuwe clubleiders.


Je mag hierover altijd eventjes contact opnemen met mij, bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com of met iemand anders van het kinderkerkenwerk. Wij hoor het graag!

Namens het jeugdwerk,
Erwin Kooistra

 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.