PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juni 2019 - Overdenking Juni 2019 - Overdenking

Pasen en Pinksteren op één dag

En Jezus blies op hen en zei: Ontvangt de heilige Geest. (Johannes. 20:22) 


Kent u het gezegde: 'Ja, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...' Dan bedoelen we te zeggen dat iets onmogelijk is. 'Er moet wel een wonder gebeuren.' Want dat is pas echt onmogelijk: dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Nou, kerkelijk gezien is dat helemaal waar. Maar zoals wel vaker gebeurt: Jezus doorbreekt ons denken en onze kerkelijk orde. Bij Hem vallen Pasen en Pinksteren wel op één dag.
Op de avond van de eerste Paasdag komt Christus bij zijn discipelen. Ze weten nog niet goed wat ze nu moeten denken van alles wat zich die dag heeft afgespeeld. En plotseling staat Jezus dan bij hen. Hij spreekt: 'Sjaloom', zegt Hij, 'Vrede voor jullie'. En Hij laat zijn wonden zien, de littekens van het kruis waaraan Hij stierf. En de discipelen worden er blij van: ze zien de Here Jezus. Hij is het echt! Hij is het zelf! Hij is er weer! Wat heerlijk is dat!
En dat zegt Jezus nog een keer: 'Sjaloom voor jullie'. En het klinkt nu nog dieper. Want sjaloom dat is: dat God ons het goede gunt. Dat God ons het leven gunt. En Christus is door de dood heen gegaan en kan juist daarom zegen en leven en vrede wensen. Sjaloom! En gedragen door die vrede mogen de discipelen de wereld ingaan om Christus voor te stellen aan de mensen.
En wat doet Jezus dan? Hij blaast. Hij be-ademt zijn discipelen. Wij blazen ook wel eens op een ruit, of op een brilleglas. Of in de winter be-ademen we onze handen wel eens als ze heel koud zijn. Zo blaast Jezus op Pasen op zijn discipelen. En het wordt Pinksteren. Hij blaast zijn Heilige Geest op hen. Het doet ons denken aan wat er bij de schepping gebeurde, als God de mens maakt: 'God blies de levensadem in zijn neus en zo werd de mens tot een levend wezen' (Genesis 2:7).


En dan moet u weten dat in de talen van de bijbel er voor 'adem' en 'Geest' maar één woord is. In het Hebreeuws is dat: ruach. In het Grieks is dat pneuma. De Geest dat is de Adem van Jezus.
Ziet u Hem daar staan? Bij zijn discipelen? Hij blaast op hen. Jezus beademt zijn discipelen met zijn Heilige Geest. En dat is ook nodig, want ze krijgen een belangrijke opdracht: ze moeten het evangelie van Christus gaan vertellen. Ze worden uitgezonden om -niet in eigen kracht maar in de kracht van de Geest van Christus- bekend te maken wie Jezus is.
Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen gaan we niet alleen vreugde ervaren, maar ook vrede ervaren. En ik hoop dat u dat ook kent. Dat je bij alle moeite die er kan zijn in je leven, bij alle pijn en verdriet, in conflicten en teleurstellingen, toch in je hart de diepe vrede ervaart van de opgestane Heer. Hoe het er ook mag toegaan in je leven, in Christus is het toch goed. Want Hij is ons heil en onze vrede.
Bij Christus vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Zijn Adem, waarmee Hij op ons blaast, doet ons ervaren: vreugde, vrede, vrijspraak. En als je dat allemaal ziet gebeuren in je leven, dan gebeurt er ook dit: dat je met heel je hart ernaar gaat verlangen dat nog veel meer mensen Christus mogen leren kennen. Christus stuurt ons er in de Geest daarom op uit om Hem voor te stellen als de opgestane Heer die leeft: 'Zie, Ik zend ook u.' Het kan! Christus voorstellen aan de mensen! Het is een wonder, maar het kan, want bij Jezus vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Hij blaast op u. Hij be-ademt u met zijn Heilige Geest.
Nyncke Woudstra,
jeugdouderling Augustinusga
Bron – www.josdouma.nl
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.