PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juni 2020 Overdenking Juni 2020 Overdenking
Overdenking

Volg Mij

Op de zondagen tussen Pasen en Pinksteren hebben we in de online-diensten uit Surhuizum stil gestaan bij de verschijningen van Jezus Christus. Eerst gedurende 40 dagen aan zijn leerlingen, tot aan zijn hemelvaart. Maar ook daarna is Jezus weer verschenen, zoals aan Stefanus, de eerste leerling van wie beschreven wordt dat hij vanwege zijn getuigenis over Jezus gestenigd is, totdat de dood erop volgde. Vlak voor die tijd zei hij: Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat (Handelingen 7:56).
Volgens de evangelist Johannes heeft Jezus tijdens één van zijn verschijningen tot Petrus gezegd: Volg Mij! (Johannes 21:19) Eerder was dat een lastige opdracht geweest voor Petrus, want hij meende het vaak beter te weten dan Jezus. Hij maakte het zelfs een keer zo bont, dat Jezus tegen hem zei: Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. En vervolgens sprak Jezus zowel tot zijn leerlingen als tot de menigte: Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zó achter mij aan komen (Marcus 8:31-34)?
Het zijn voor velen waarschijnlijk vertrouwde woorden. Ja, we weten dat de navolging van Jezus onplezierige kanten kan hebben. Maar in tegenstelling tot wat veel broeders en zusters in het geloof elders in de wereld te verdragen hebben aan discriminatie, onderdrukking, vervolging, marteling en soms zelfs executie, valt het voor de meesten van ons nogal mee. Dat heeft als risico dat wij ons gaan gedragen als de eigengereide Petrus en ons kunnen herkennen in het volgende gedicht:
Hij zei: volg mij.
En dat deed ik.
Maar bij elke kruising
kregen we een meningsverschil
over de juiste route.
Tot ik hem zo had overtuigd van mijn eigen gelijk
dat hij achter mij ging lopen.
Dacht ik.

Want toen ik mij omdraaide
was ik alleen in een uitgestrekt landschap
waarin ik nog geen boom herkende.

Jezus volgen op je ‘eigen voorwaarden’ betekent uiteindelijk je eigen weg alleen gaan. Zoals Petrus na zijn verloochening van Jezus volstrekt op zichzelf werd teruggeworpen. Hij bleef wel bij de andere leerlingen, maar had geen eigen rol. Pas nadat Jezus hem persoonlijk had aangesproken en hem de gelegenheid bood om zijn liefde voor Jezus uit te spreken, werd hij opnieuw aangesteld tot herder over de kudde van Jezus. Daarin zit een grote troost. Je mag weten dat als je tekort geschoten bent, het voor Jezus niet meteen over en uit is in het contact met jou. Maar het vraagt wel om het belijden van je eigen tekorten en fouten én om erkenning van Jezus als meester en Heer. En vervolgens opnieuw gehoor geven aan het: Volg Mij!
De vraag is wat dat volgen van Jezus van ons vraagt in deze bijzondere tijd. Een tijd waarin het coronavirus ons hier allerlei beperkingen oplegt waar we niet blij van worden. Maar ook een tijd die voor miljoenen mensen elders levensbedreigend is omdat de beperkingen vanwege het coronavirus voor hen leiden tot het gevaar van de hongerdood. En het is waar, wij kunnen de wereldproblemen niet oplossen. Dat wordt ook niet van ons gevraagd. Maar de opdracht van Jezus plaatst ons wel voor de opgave om te zien wat prioriteit moet hebben in ons doen en laten. Wat kunnen wij - juist ook in deze tijd - voor anderen doen met ons geld, maar ook met onze (vrije) tijd en met de ons gegeven kwaliteiten? Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat onze Heer en meester het ons heeft voorgedaan. Én omdat Hij zijn belofte heeft vervuld. Met Pinksteren is de Heilige Geest neergedaald om ons met kracht van boven toe te rusten tot onze taak hier op aarde.

ds. Guda Borger


 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 04-12-2022 om 9.30
2e adventmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.