PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Juni 2021 - Overdenking Juni 2021 - Overdenking
Het feest van Pinksteren gaat verder
Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.” Handelingen 1:14

De afgelopen maand hebben we mogen toeleven naar Hemelvaart en Pinksteren. Nu die feesten volgens onze agenda’s alweer ‘zijn geweest’, mogen we beseffen dat het feest niet stopt 50 dagen na Pasen, maar juist begínt! We mogen altijd weer beseffen dat Jezus ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar ons de Heilige Geest heeft geschonken.
Meteen na de Hemelvaart van Jezus geven de leerlingen gehoor aan de opdracht die hen werd gegeven: ze wijdden zich aan het gebed voor de komst van de Heilige Geest. In het bovenstaande vers lezen we de treffende woorden eensgezind en samen. Vaak als we in de Bijbel lezen over wonderlijke gebeurtenissen, is het zo dat gelovigen in eenheid ergens voor staan. In de 10 dagen van Hemelvaart tot Pinksteren kwamen de gelovigen samen om te bidden. In vers 15 kunnen we lezen dat er een groep bijeengekomen was van ongeveer 120 mensen. De leerlingen mochten niet uit Jeruzalem vertrekken maar moesten blijven wachten tot de belofte van de Vader in vervulling zou gaan (vers 4). Deze belofte is de Heilige Geest die de leerlingen nodig hadden voor de verkondiging van het goede nieuws: de komst van het Koninkrijk van God.

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.” Handelingen 2:1-4

Op de tiende dag na Hemelvaart zijn de leerlingen weer samen om eensgezind te bidden om de komst van de Heilige Geest. En dan is het zover: De Heilige Geest is gekomen! Alle leerlingen worden vervuld en overspoeld met de Geest van God. Hun hart wordt zozeer vervuld dat hun mond ervan overloopt. En allerlei geluiden en vreemde talen beginnen te klinken. Meteen wordt gehoor gegeven aan de opdracht van Jezus om het goede nieuws bekend te maken: alle aanwezigen horen in hun eigen moedertaal de apostelen spreken over Gods grote daden.

Bizar eigenlijk, zo’n gebeurtenis, vindt u ook niet? Het heeft vreemd moeten klinken. Immers: “sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn’” (vers 13). In de Bijbel lezen we over veel wonderlijke (en bizarre) gebeurtenissen door het ingrijpen van God. Soms is dit moeilijk voor te stellen. Voor anderen is dit herkenbaar in hun eigen leven. Wat mij opvalt in deze tekst is dat er iets nieuws gebeurt. Het is nieuw voor de apostelen en nieuw voor de toehoorders. Ook is het niet te vergelijken met eerdere gebeurtenissen in zowel het Nieuwe als Oude Testament. Dan besef ik ook dat het eigenlijk niet zo vreemd is dat sommigen spottend reageren. Hoe reageert u als u iets nieuws of bizars meemaakt? Dat kan soms best spannend zijn.
In het geloofsleven worden wij telkens uitgenodigd en uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen. Jezus roept ons op om Zijn leerlingen te zijn. Wanneer wij altijd maar in onze comfortzone blijven zitten, zullen wij niets nieuws leren. Voor de een is het spannend om te praten over God en geloven. Een ander heeft moeite met samen bidden. Weer een ander wordt gevraagd voor een taak in het gemeentewerk, als ambtsdrager of iets heel anders. Dan kunnen we denken: ‘kan ik dat wel?’ of ‘dit is vreemd, daar begin ik niet aan.’ Vergeten wij dan niet dat wij ook op deze momenten een beroep op God mogen doen? Hem vragen wat de juiste weg is en vertrouwen op Zijn Geest. Immers: “wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen” (Handelingen 1:8).
Vergeet ook niet dat wij het niet alleen hoeven te doen. God roept ons, niet mij of jou, maar ons. Als gemeente zijn wij geroepen, mogen wij elkaar tot steun zijn, elkaar bemoedigen en aanmoedigen. Wat zou er gebeuren als wij ons vurig en eensgezind wijden aan het gebed? Wie weet worden dan krachtige manifestaties van het Koninkrijk van God ook voor ons zichtbaar. Dan stroomt ons hart vol met Zijn Geest waardoor onze mond overloopt met Lof en Dankbaarheid voor Gods grote daden.
Zo mogen wij samen op weg gaan: vervuld van de Heilige Geest, sprekend over Zijn grote daden. En vol van vertrouwen: Hij gaat met ons mee.

En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.” Marcus 16:20

Erwin Kooistra
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.