PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 

zondag 23 januari 2022 om 9.30

Augustinitsjerke
Voorganger(s): Ds. G. den Dikken
Organist: Andre

Orde van dienst 23 januari 2022, Augustinusga, “Augustinitsjerke”, 9:30 uur

Voorganger: Ds. Gera den Dikken, Drachten

Thema van de dienst: “Een oord van bronnen scheppen zij”

Lied voor de dienst: NLB 835: 1, 2 en 4 Jezus, ga ons voor

Welkom

Aanvangslied (staande): Psalm (NLB) 84: 1 en 4: Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

Aanvangswoorden uit de Bijbel: Psalm 36: 10
“Bij U is de Bron van het Leven,
Door úw licht zijn wij licht.”

Votum en groet

Klein Gloria (staande)

Thema van de dienst: “Een oord van bronnen scheppen zij”

Lied: NLB 653: 3 en 7 U kennen, uit en tot U leven

Gebed van ontferming en gebed om de Heilige Geest

Lied: NLB 84.a Wat hou ik van uw huis (Psalmen voor Nu)
https://youtu.be/ApLReosJd0s

1 Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw
om de levende God.

2 Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers,
een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans
om te zingen voor U.

3 Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in zijn heilige stad.

4 Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn
in een duistere tent.

5 De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij
die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.

Bijbellezing: Psalm 84 (NBV)

Luisterlied: Vreugde van mijn hart (Sela)
https://youtu.be/obaBgTMHNUQ

Ziet U mijn rusteloze hart
dat naar U vraagt, op antwoord wacht?
Luister o Heer, waar moet ik heen?
Ik heb U nodig, U alleen.

Geef mij het levend water, Heer.
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.
Houd mij met beide handen vast
en troost mijn rusteloze hart.

Jezus, laat uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn.
U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart.
Liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.
U, de vreugde van mijn hart.

Water dat opwelt uit een bron;
de plaats waar ik U tegenkom.
Water dat sprankelt en dat leeft:
het nieuwe leven door de Geest.

Verkondiging: “Een oord van bronnen scheppen zij”

Meditatief orgelspel

Aansluitend zonder verder aankondiging:

Lied: NLB 608 De steppe zal bloeien (door Lenny Kuhr)
https://youtu.be/hptIyJ6Vd7o

1 De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der
schepping staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken
de steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.

2 De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der
aarde een voor een, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3 De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen be-
dolven dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Dankgebed en voorbede

Collecte (bij uitgang)

Slotlied: NLB 913: 1, 2 en 4 Wat de toekomst brengen moge

Zegen

Heenzending en zegen, beantwoord met Gezongen “Amen”


 

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.