PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 

zondag 13 november 2022 om 11.00

Tsjerkegebouw
Voorganger(s): Ds. E. Rooseboom

Liturgie voor de kerkdienst in Augustinusga op 13-11-2022 om 11.00 uur 

 

 

Orgelspel 

Lied 4 minuten voor aanvang: Toen was geloof heel gewoon - Stef Bos - 3.39  (niet ondertiteld) https://www.youtube.com/watch?v=KW_93hjqScc 

Mijn vader was van voor de oorlog kind van Kuyper en Colijn mannenbroeders, orgelklanken, Institutie van Calvijn, tijd van werken om den brode, maar het kon niet met brood alleen, bidden voor het avondeten, zondagsrust en nergens heen. En op een dag werd alles anders de kerk stond niet meer in het midden en hij zat daar met gevouwen handen en zag een andere tijd beginnen maar hield zich vast aan zijn principes, man van daden bij het woord, man van houvast en tradities, samen zingen in een koor. Toen was geloof heel gewoon en onweerlegbaar was de waarheid van de Vader en de Zoon, toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land, land van wolken en van woorden, land van God en middenstand. Mijn moeder was van voor de oorlog, het leven was nog afgelijnd, altijd binnen grenzen blijven, God is groot en wij zijn klein, heel het leven stond geschreven, van de wieg tot aan het graf, een rechte weg om niet te dwalen en je wist altijd waar je was. Maar die tijd van Tien Geboden, ze viel langzaam uit elkaar, dansen was niet meer des duivels, alles lag opeens op straat. Vrije liefde, idealen, een bonte optocht trok voorbij en een deel van haar wou meegaan, maar het was niet meer haar tijd, Toen was geloof heel gewoon en onweerlegbaar was de waarheid van de Vader en de Zoon, toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land land van wolken en van woorden, land van werken en van kerken, land van God en middenstand.

 

Welkom en mededelingen door de ovd

 

(staand) Aanvangslied 903: 2 en 3 

2 Als een vogel, die zijn tere jongen met de vleugels dekt, zo houdt over mij de Here zijn beschuttende arm gestrekt. Alles wendt Hij mij ten goede, Hij is bij mij nacht en dag,

ja, van voor ik 't licht nog zag, ben ik veilig in zijn hoede. 

Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

 

3 In het duister van de tijden ben ik nooit alleen geweest, want God gaf mij ten geleide op mijn wegen woord en Geest. Ja, de Heer doet mij geloven, Hij ontstak in mij het licht van het innerlijk gezicht, - dat zal dood noch duivel doven.

Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

 

Bemoediging en groet

Stil gebed en drempelgebed

Korte inleiding op het thema

 

Kinderlied 923: 1 t/m 3

1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat, Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,

Dat je had verborgen in de zwarte grond, En waaruit een grote boom ontstond.

2 Wil je wel geloven het begin is klein, Maar het zal een wonder boven wonder zijn

Als je het gaat wagen met Gods woord alleen; Dan gebeuren wonderen om je heen.

3 Wil je wel geloven dat je vrede wint, Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, Groeit de liefde uit boven de haat.

 

Geloofsbelijdenis: Omdat ik geloof - Nederland zingt - 3.13 (ondertiteld) https://www.youtube.com/watch?v=3ozoISoRFAM 

Ik geloof in God de Vader, ik geloof ik God de zoon, in de heil’ge Geest de trooster,

drie enig God, eeuwig is zijn troon. Geboren uit de maagd Maria, is gestorven aan het kruis, opgestaan en opgevaren, bereid voor ons een hemels thuis.

Heilig, heilig, lam voor ons geslacht. Waardig, waardig, heerlijkheid en macht.

De glorie, aanbidding, de lof en de eer, aan Jezus de Heer, omdat ik geloof.

Ik geloof in een eeuwig leven, met zijn kostbaar bloed betaald,

dat wij als zijn bruidsgemeente, door hem worden thuis gehaald.

 

Gebed voor de wereld

 

Loflied: psalm 75: 1 en 7

1 U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer

is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het land al de wonderen van uw hand.

7 God is 't die ik loven zal, ik loven zal als mijn Heer. Ik vermeld zijn roem en eer, ik bewerk der bozen val. Al wie in Gods recht gelooft, gaat met opgeheven hoofd.

 

Gebed voor de lezing

 

Antwoordlied 675: 1 

1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,

als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

 

Lezing NBV: Bloemlezing van verzen over “geloven” 

 

Antwoordlied: Wij geloven - Sela - 4.09 (ondertiteld)

https://www.youtube.com/watch?v=a5hvoeJpa8U 

Wij geloven, in een keerpunt in de tijd, als Jezus komt in heerlijkheid; een dag van diep ontzag en spijt. Wij geloven, In de victorie van het kruis, in een altijddurend thuis; de dood voorbij, het leven tegemoet! In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk. Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal! Wij geloven, In een kerk God toegewijd, door Jezus Christus vrijgepleit; een kerk die leeft en Hem belijdt. Wij geloven, In de victorie van Gods rijk, overwinning in de strijd; de nacht voorbij, met haast hem tegemoet!

 

Preek: Geloven, wat is dat en hoe doe je dat?

 

Orgelspel

 

EL 246: 1 en 2 Ik bouw op U - Nederland zingt - 3.24 (ondertiteld)

https://www.youtube.com/watch?v=SXbvwzurIRA 

1 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, niet eenzaam ga ik op de vijand aan

Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming, ik bouw op U en ga in uwe naam

Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming, ik bouw op U en ga in uwe naam

2 Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen en telkens meer moet ik uw kracht verstaan

Toch rijst in mij een lied van overwinning, ik bouw op U en ga in uwe naam

Toch rijst in mij een lied van overwinning, ik bouw op U en ga in uwe naam

 

Slotgebed: voorbeden, stil gebed en OV


Collecte na afloop

 

(staand) Slotlied 512: 1, 2 en 6

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,

uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;

2 uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst,

die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,

als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor.

 

Zending en zegen A: 3x Gezongen Amen 

 

Orgelspel 

terug
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 04-12-2022 om 9.30
2e adventmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.