PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Maart 2019 - Voorwoord Maart 2019 - Voorwoord
Op weg naar Pasen
De voorbereiding op het Paasfeest stond lange tijd bekend als de lijdenstijd. Tegenwoordig wordt die voorbereidingstijd veelal aangeduid als de veertigdagentijd. Dat is een tijd van berouw en inkeer die vanouds gepaard gaat met bidden en vasten.
De veertigdagentijd begint op aswoensdag, dit jaar op 6maart. Maar wie de dagen tussen aswoensdag en Pasen telt, komt niet op het getal veertig uit. De zondagen tellen namelijk niet mee, want dat is de dag van de opstanding van onze Heer. De zondag blijft dan ook een feestdag en daarom wordt er dan niet gevast. Vanaf aswoensdag tot de eerste zondag zijn vier vastendagen en daarna volgen er tot de Paaszondag zes weken met zes vastendagen.
De naam as-woensdag hangt samen met het gebruik om aan het begin van de vastentijd door de pastor een kruisje met as op het voorhoofd te laten maken. De as verwijst naar het Bijbelse gebruik om God te bidden en te smeken, met vasten en in zak en as oftewel in rouwkleding gezeten.
We kunnen op heel verschillende manieren invulling geven aan de voorbereiding op weg naar Pasen. Je kunt je intens verdiepen in alle aspecten van het lijden van Christus, je kunt kiezen voor versoberen of vasten, voor het gebruiken van een ‘veertigdagenkalender’ dat speciaal gericht is op bezinning en inkeer, of voor bijzondere inzet voor de medemens in nood. Maar hoe je het ook doet, doel van de voorbereiding is: hernieuwde toewijding aan God. Stilstaan bij wat God ons aanbiedt in de opstanding van Christus én bij wat Hij voor ons gedaan heeft. Het liefste wat Hij had, heeft Hij uit handen gegeven!
Voorafgaand aan de viering van het Paasfeest, komen we eerst bij Goede Vrijdag. Een dag van rouw en verdriet om de dood van een onschuldig mens. En tegelijkertijd zoveel meer! Want Jezus was niet ‘zomaar’ een mens. Hij had van zichzelf gezegd: mijn voedsel is het om de wil te doen van Hem die mij gezonden heeft (Joh. 4:34).

Terugkijkend op alles wat hij over Jezus gehoord heeft, schrijft Paulus: …als een mens verschenen, heeft Hij - die de gestalte van God had - zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven [= doen opstaan]… opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen … en zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God de Vader (Fil. 2:6-11). En daarna doet Paulus een beroep op zijn geliefde broeders en zusters in het geloof en zegt: Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt! Laten we dan zo - in diep ontzag voor God en in het spoor van Jezus - verder gaan, op weg naar de viering van het Paasfeest.  

Een gezegende tijd van voorbereiding toegewenst,
ds. Guda Borger
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.