PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Maart 2019 - Uit de kerkenraad Maart 2019 - Uit de kerkenraad
Uit de kerkenraad
Er zijn enkele zaken waarover we u als kerkenraad graag willen informeren.

Gemeenteavond
Traditioneel is na de dienst van Biddag voor Gewas en Arbeid op woensdag 13 maart de halfjaarlijkse gemeenteavond. Behalve de financiële zaken zijn er nog een enkele zaken die we u graag willen voorleggen en met u willen delen. Als het goed is, hebt u bij dit kerkblad een bijlage aangetroffen met de agenda en een aantal bladen over het profiel van onze gemeente en het profiel van de predikant die we zoeken. Het zou fijn zijn deze informatie met u te delen en te bespreken op de gemeenteavond. U bent van harte uitgenodigd.


Samenwerkingsverband
In vorige kerkbladen heb ik u steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken rond het samenwerkingsverband.
Er zijn constructieve gesprekken gaande tussen de gemeenten in de Ring Buwekleaster die vacant zijn, te weten Augustinusga, Drogeham, Harkema en Rottevalle, ook Kootstertille/Twijzel, hoewel niet vacant, heeft aangegeven ook graag deel te nemen aan dit overleg.
In de samenwerking gaat het met name over de mogelijkheden die er zijn om door samenwerking te proberen de nu nog vacante gemeenten weer te ‘bemensen’.
Op de gemeenteavond willen we u hierover ook graag nader informeren.

Beleidsplan
Tijdens de maandelijkse kerkenraadsvergadering is er zoveel te bespreken en te regelen dat er nauwelijks tijd is voor bezinning over de meer beleidsmatige zaken. Vandaar dat we op zaterdag 16 februari een ‘bezinningsdag’ hebben ingelast. Buiten het uitwerken van de profielen van onze gemeente en een profiel voor de te beroepen predikant, is er ook gesproken over beleid voor de lange termijn. Iedere PKN gemeente wordt geacht iedere vijf jaar een beleidsplan te maken. Hierin geeft ze aan waar ze voor staat, wat zij de komende vier jaar van plan is en hoe zij dat wil bereiken. Het beleidsplan helpt de gemeente om keuzes te maken en knopen door te hakken. Het huidige beleidsplan eindigt dit jaar, dus ook hier moet aan worden gewerkt.
Als kerkenraad willen we graag samen met u als gemeente hiermee aan de slag, de vorm en wijze waarop we dit willen aanpakken beraden we ons nog over en vragen we ook extern advies over aan. Op de gemeenteavond willen we dit graag met u delen.
U ziet, er is werk aan de winkel, met een “Gideonsbende” als kerkenraad hebben we u als gemeenteleden nodig, immers samen zijn we een levende gemeente van Christus hier in Augustinusga.
U doet toch ook mee?

Bijbelstudie over Esther

Zoals u op de kerkgroet en op de website al kon lezen is er deze winterperiode een Bijbelstudie over het boek Esther.
Onze consulent ds. Jan Glas uit Kootstertille behandelt het boek in een aantal samenkomsten. Op 30 januari is de eerste bijeenkomst in Drogeham geweest. Wilt u ook graag de vervolg-avonden bijwonen, neem dan even contact op met Atsje Hiemstra (tel. 352536) of Anneke Zwart (tel. 351517), zij zijn ook deelnemers en kunnen u vast vertellen wanneer de volgende bijeenkomsten zijn. Wellicht kan er worden ‘gecarpoold’.

Ruurd Boonstra

 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.