PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Maart 2021 - Gemeentenieuws Maart 2021 - Gemeentenieuws
Van de dûmny…

Danken in de 40dagentijd

Waar er qua lockdown de laatste weken nog niet zoveel veranderd is, heeft de natuur ons wel verrast met een hoop wisselingen. Van sneeuw, vrieskou en ijs zijn we inmiddels beland in lenteweer en de vogels zingen vrolijk hun voorjaarsdeuntjes.

Hopelijk doet het ons goed en helpt het om de moed erin te houden. Want in de ontmoetingen en gesprekken die er zijn klinkt wel door ‘het is stil, saai, de rek is er uit’. In de bekende Bijbeltekst uit Matt.6 vanaf vers 25 (‘maak je geen zorgen om de dag van morgen’) worden de omstanders door Jezus opgeroepen om te kijken naar de vogels en de bloemen en daarin Gods trouw te zien. Door alles heen is er zoveel om dankbaar voor te zijn. Laten we proberen om elke dag om ons heen te kijken en dingen te noemen waar we dankbaar voor zijn. Probeer het maar! Elke dag 10 dingen. Het mooiste is om het te delen met een vriend(in), partner of (klein)kind en zo in gesprek te raken met elkaar. Danken betekent niet dat je zorgen en verdriet er niet toe doen of dat we die moeten weg stoppen. Het betekent wel dat we onszelf oefenen om in een moeilijke tijd het goede te blijven zien en elkaar ook steeds te bemoedigen.

Het is een manier om invulling te geven aan het thema van de 40dagentijd ‘Ik ben er voor jou’. Als het goed is hebben jullie inmiddels allemaal de 40dagentijdkalender ontvangen en ook op die manier mogen we ons met elkaar verbonden weten. Door een dagelijkse tekst en gebed met elkaar te delen. Het thema wil ons niet alleen aansporen om er voor elkaar te zijn, maar is ook een belofte van Gods liefde en trouw voor ons mensen. God wil ons nabij zijn, elke dag opnieuw. Met die wetenschap mogen we deze veertig dagen stil staan bij het leven en lijden van Jezus, en met elkaar toeleven naar Pasen.

Werken met de lockdown

De afgelopen weken mocht ik een aantal bezoeken afleggen. Jullie zullen begrijpen dat ik hierin wel voorzichtig ben. Voorlopig geen kennismakingsbezoeken, maar het pastoraat gaat natuurlijk wel door. Met de 8 uur in de week zal het misschien ook wat anders zijn dan jullie gewend waren, geen jubilea- en verjaardagsbezoeken, geen jaarlijks bezoek aan 70+, maar voornamelijk pastoraat bij ziekte en verlies en daarnaast in het gemeentewerk de focus op de generatie 20-45 jaar. Natuurlijk ben ik wel dominee voor de héle gemeente. Dus heeft u/heb jij behoefte aan een gesprek/bezoek, dan hoor ik het graag en maken we een afspraak!

Afgelopen woensdag (17 feb.) hadden we een eerste online ontmoeting met maar liefst 14 personen. We konden elkaar begroeten, horen hoe het gaat met iedereen en stonden stil bij het begin van de 40dagentijd en het thema ‘Ik ben er voor jou’ aan de hand van Jesaja 58. Mooi dat dit kon en dat er zoveel mensen meededen! De vraag was om dit vaker te doen tijdens de 40dagentijd, en dat zullen we zeker doen, namelijk elke woensdagavond om 20.00u. Wilt u/wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar dsingelandman@gmail.com en je wordt toegevoegd aan de mailinglijst.
Ook de whatsappgroep van PKN Augustinusga is handig om je voor aan te melden, stuur een berichtje naar 0628735211 om op de hoogte te blijven van het laatste kerknieuws.

Samen gemeentezijn

Wat is het mooi om jullie langzaam wat te leren kennen en mensen te ontmoeten. Wat kom ik veel creativiteit en bevlogenheid tegen, ‘hart voor de zaak’. Veel mensen geven aan dat ze de zondagse ontmoeting met elkaar missen, en uitzien naar mogelijkheden om weer samen te komen en te vieren, samen te zingen en te delen in geloof, hoop en liefde.

Er zijn veel mensen die zich nu al inzetten voor de gemeente en ook mensen die dat willen gaan doen. Wat een zegen! Er is

ook best veel te doen als je met elkaar het gemeentezijn wilt waarborgen: van de organisatie van een zondagse eredienst tot het bijhouden van de tuin, van de financiële verplichtingen tot het omzien naar elkaar in het pastoraat. De vrijwilligersbriefjes hebben hierin voor nieuwe input gezorgd, maar er zijn ook nog vragen die openstaan.

Twee dingen wil ik daar uitlichten: we hopen dat er 2 of 3 mensen zich geroepen voelen om de kerkenraad te versterken. Mensen die het niet erg vinden om te vergaderen, die graag willen meedenken over het kerkenwerk en ideeën hebben over het omzien naar elkaar in woorden en daden. In gesprek met elkaar kunnen we kijken welke rol je zou passen en of we de rol zó kunnen vormgeven dat het past bij je (agenda)mogelijkheden.

We willen ook graag de organisatie van het bezoekwerk wat verstevigen met elkaar. Daarvoor staat op 21 april een pastoraal overleg in de planning waar sowieso de ouderling, bezoekmedewerkers/wijkcontacten voor uitgenodigd worden, maar ook daar hopen we minimaal 3 extra mensen te mogen verwelkomen die wel iets willen betekenen in het bezoekwerk. We horen graag wie wil aansluiten (en je verplicht je tot niets als je er 21 april bij bent, dus ook bij twijfel júist komen!).

Voor beide punten geldt: meld je aan via de scriba of bij mij.

Een heel verhaal en er is vast nog veel meer om te noemen, maar het lijkt me wel even voldoende voor nu. Ik wens ieder een gezegende tijd en hoop jullie in maart te ontmoeten!

Een hartelijke groet vanaf de pleats!

Inge 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.