PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Maart 2023 - Tsjerkefinster Maart 2023 - Tsjerkefinster

De parel van het volgtland

Hallo lieve mensen hier het vervolg van de vier Tolsma’s in Oelsnitz Duistland om daar een huis te kopen voor hun bediening. Zoals ik in het Tsjerkefinster van februari heb geschreven hoe dat tot stand is gekomen en wat er eerst aan vooraf is gegaan.

2020/2021, in die maanden. Dromen ontvangen [van anderen] Woorden [Stem van God] Profetie [van anderen] Woorden [uit de Bijbel] Gebed [Na een gebed vroeg hij de HERE wilt U mij een woord geven die mij laat weten dat U ons dit huis wilt geven om te wonen ?] Amen. In geloof sloeg Theo de Bijbel open en kreeg Deuteronomium 6 te lezen . Bij vers 10 leek het wel of de letters vet gedrukt stonden en bij hem naar voren kwamen ? Er stond: straks brengt de Heer, jouw God jou naar het land dat hij jou zal geven, zoals hij jouw voorouders Abraham ,Isaak en Jacob onder ede beloofd heeft .Jij krijgt daar grote ,mooie steden die je niet zelf hebt gebouwd ,huizen vol voorraden, die jij niet hebt aangelegd regenputten die jij niet hebt uitgehouwen en wijnstokken en olijfbomen, die jij niet hebt geplant. Aangezien Theo evangelist is, dus zijn inkomen bestaat uit giften en voorgaan in kerken, zocht hij sponsoren en investeerders voor het bedrag van 280.000 euro om het huis te kunnen kopen. En dat was hem ook bijna gelukt, iedereen had “ja” gezegd voor een bepaald bedrag , totdat erbij de investeerders twijfels kwamen en zich terugtrokken. Hij was weer terug bij het begin
Nu even terug in de tijd, op woensdag 13 januari 2021 kreeg hij een profetie op zijn telefoon app: een geschreven woord. Hij sprak deze woorden over hem uit: Hallo, ik heb het op mijn hart de woorden van mijn Hemelse Vader met jou te delen . Ik zag een beeld van een hele grote zware deur die langzaam openging, een deur die je niet zo maar even open kan gooien door de grootte en de zwaarte ervan. Deze deur staat voor vele vragen en gebeurtenissen. God opent langzaam deze deur want op het moment dat deze deur opengaat, zie je de antwoorden en gebeurtenissen op de deur zichtbaar worden . Zodra je het gaat zien zul je merken dat in al deze antwoorden en gebeurtenissen hele bijzondere Goddelijke wijsheden zitten. God openbaart ze aan jou al lopend naar de deur. Wanneer God jou de hele deur heeft laten zien en lezen dan gaat deze open en wandel je naar een heel nieuw gebied en een nieuw seizoen. Hier zul je de mensen onderwijzen met de wijsheid die God je openbaart en het is een wijsheid die de mensen daar nog nooit hebben gehoord de woorden die jij daar gaat spreken zal als warm vuur in hun harten komen en mensen zullen de liefde en vrede van Hem op een bijzondere manier gaan ervaren. Harten zullen geheeld en genezen worden, waardoor het licht in hun ogen zal komen en gaat komen. En het gaat om vele mensen . God gaat jouw zijn wijsheid geven.
Hij neemt je mee op zijn tijd en opent jouw ogen zodat je het zal zien hoe groot zijn hart is voor al deze mensen, wees geduldig en zie dat God alles op het juiste moment doet. God heeft jou ook zo geformeerd dat Hij zijn wijsheid en informatie in jou heeft uitgegoten maar voor de mensen daar is dit allemaal nieuw, de puzzel die voor ze gelegd wordt, de lijst is bijna klaar. Je hoeft ze er alleen nog maar in te leggen. Voor jou Theo gaan de dingen ook echt veranderen, door jou heen zullen de mensen het Vader Hart gaan leren kennen en je zult vanuit een rust bepaald shaloom de woorden van God gaan door geven. Het zal soms wel zwaar worden, want de mensen hebben dikke muren om zich heen gebouwd en als je een steen weet te breken, komt het licht van God bij ze binnen, gaan de aanwezigheid van God ontdekken en je zult mannen ‘huggen’ en de liefde van de Hemelse Vader gaan doorgeven.
De buitenkant van deze mannen lijkt ruw maar de binnenkant is zacht en ze zullen trillen op hun benen voor ontzag voor God. Je hoeft er nu ook niet meer aan te trekken, doe alles uit, rust, wees jezelf, doe de dingen met passie en God opent de deuren voor jou. Je hoeft niet meer te ploeteren om geld in te zamelen er zal iemand komen die als het ware jou een zak met geld gaat geven en je zult ervaren dat God alles in de hand heeft en dat bij God alles mogelijk is. Hij wil jou onder mensen hebben , beweeg en wees één met het volk. Je bent een bijzondere man en God zegent jou in alles, wees gezegend en de Heer liet hem ook nog zien, voordat de grote zware deur open gaat zal er een periode van twee jaar voorbijgaan. Dat was de profetie van 13 januari 2021.
Op dinsdag 8 maart 2022 kregen ze bezoek van een bouwvakker, een busje werd voor hun huis neer gezet . De man kwam bij hen aan de deur en werd binnen gelaten .Hij zei: “ik kom jullie iets brengen”, ze dachten een bemoediging van de Here, een woord van God en het is een bemoediging maar het is meer dan een woord maar het is ook een daad, hij vertelde hun dat hij hun 270.000 euro kwam brengen en dat hij hun dat geld wilde geven om hun het huis in Duitsland te kunnen kopen om het koninkrijk van God daar te gaan bouwen. Ze vroegen: “is het een lening of een gift”, hij zei “ik wil het jullie drie jaar sowieso gratis geven. Je hoeft er niks te betalen, geen rente geen hypotheek en dan zien we na drie jaar wel weer hoe gewoond, gewerkt en gebouwd wordt en dan kijken we hoe het inkomen is” Hij sprak: “Ik heb het geld gekregen door verkoop, het is koninkrijk ‘s geld van God”. Het waren hele emotionele woorden die hij sprak. Hij zei: “vier jaar geleden heb ik een profetie van God gekregen, dat hij zou investeren in oost Europa”.
Zoals ik in begin schreef dat hij [Theo] zelf mensen bereikt had om geld te doneren en alle investeerders zich terug trokken, alleen 50.000 aan giften nog had. En hoe nu verder Here,? huilend en biddend op de knieën. Ik weet het niet Here, ik heb gedaan wat ik kon. Ik geef alles uit handen. God heeft hem daar beproefd. Alle investeerders had God van hem afgenomen, niet jij zorgt voor het geld, maar Ik zorg daarvoor.Zo mochten ze het huis kopen, de zak met geld is gekomen, zoals in de profetie was voorzegt.
Onze God is nog steeds een God van wonderen, dezelfde die we in de Bijbel lezen die alles geschapen heeft, en dus ook dit huis, zou voor GOD iets te machtig zijn.
Vriendelijke groet,
Andries van der Veen
Surhuizum


Fan de dûmny

Bezinningstijd
‘En God docht it deugd, as wy bringers wurde fan freugde en rjocht’ het galmt nog na in mijn gedachten. Wat een prachtig lied met een prachtige tekst, die als een soort lijftekst zomaar met ons mee zou kunnen gaan.

Geen gemakkelijk streven. Want vreugde ervaren we niet altijd, en hoe kan je het dan uitdelen? En recht/rechtvaardigheid is een begrip dat om een studie lijkt te vragen in onze wereld. Want wat houdt dat precies in, wanneer alle systemen met elkaar verweven zijn? En wanneer er geen makkelijk goed of fout is vele discussies?
Niet iets om hier verder op in te gaan, maar wel kunnen we stellen dat ‘recht’ bij God altijd te maken heeft met omzien naar en hulp bieden aan degenen die buiten de boot vallen in de samenleving: hen die lijden aan het leven, die tekort hebben aan dingen die tot onze menselijke basisbehoeften horen. Water, voedsel, onderdak, veiligheid, liefde, hoop.
De 40dagentijd is een tijd om daar bij stil te staan. Bij de gebrokenheid en het lijden in de wereld. Bij hoe dat speelt in ons leven en om ons heen, en ook waartoe we wellicht opgeroepen worden in ons dagelijks leven. Vanuit de sobere bezinningstijd leven we in 40 dagen toe naar Pasen. Heeft u/ heb jij al nagedacht over iets wat je wellicht deze 40 dagen wilt doen, of juist laten? Ik ben benieuwd!


Gesprekskring

Nog twee keer zullen we dit seizoen bij elkaar komen, namelijk woensdag 1 maart en woensdag 29 maart om 19.45u in it Tsjerkegebou. Van harte welkom voor ieder die wie wil aanhaken!


Terugblik dienstenreeks ‘Welkom aan tafel’
Het was mooi om met Erwin een dienstenreeks te bedenken en deze samen met gemeenteleden ook verder te mogen voorbereiden/uitvoeren. Teamwork! Fijn om elkaar zo wat vaker te treffen en om elke zondag een stukje van het ‘Aan tafel’ aandacht te kunnen geven. En bijzonder om te merken dat de zaal mooi vol zat en dat we met zoveel gemeenteleden ook het avondmaal konden vieren 12 februari.

Er werd ook deze week nog nagepraat over mijn blote voeten op 5 februari (geen zorgen, er zat een panty omheen). Soms zijn het blijkbaar kleine details die de aandacht trekken, zo blijf ik ook leren.
Maar ik hoop natuurlijk vooral dat de diensten geïnspireerd hebben en ben benieuwd hoe het een ieder is bevallen om dit eens zo te doen. Laat het gerust nog eens weten aan de kerkenraad, aan elkaar, aan mij of Erwin, zodat we het goede ervan mee kunnen nemen naar een eventuele volgende keer!

Bezoek?
Is er iets waar u/ jij over in gesprek wilt, laat het weten aan mij of iemand van het bezoekwerk of de kerkenraad. Ik maak graag een afspraak!

Een hartelijke groet vanaf de pleats in Aldeboarn,
Ds. Inge
dsingelandman@gmail.com
0648829885


bij de diensten


Gezinsdienst “Uit liefde voor jou!”

De Veertigdagentijd is begonnen en we leven toe naar Pasen. Het wordt ook wel de ‘lijdenstijd’ genoemd. De Here Jezus kwam op aarde, gaf onderwijs, deed wonderen gaf zichzelf. Alles wat Hij op aarde deed, deed Hij uit liefde voor jou. Daarover gaan we het op 19 maart met elkaar hebben tijdens deze Gezinsdienst. De inloop begint om 9.30 uur met koffie, thee, ranja en wat lekkers. Om 10.00 uur beginnen we met de dienst, met spel, gesprek en gezelligheid. Tot dan in het Tsjerkegebou!

Namens het Gezinsdienstteam,
Erwin Kooistra

Terugblik dienstenreeks “Welkom Aan Tafel”
Ruth, David, de weduwe van Sarefat en Zacheüs. Allemaal bijzondere Bijbelse personen met een bijzonder verhaal rond de Tafel. ‘Iedereen is welkom’ aan de tafel van God. Waar je ook vandaan komt en wat je ook gedaan hebt. In onze samenleving moet je jezelf vooral laten zien: laten zien wat je kunt en dat je er toe doet. Bij God is soms wie het minst geschikt lijkt, het meest bekwaam voor de taak die God voor hem of haar klaar heeft liggen. Dan wordt er gezegd: ‘Is iedereen aanwezig? We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is!’ Toen de vraag werd gesteld: ‘Is er genoeg?’ mochten we ontdekken dat God méér dan genoeg wil geven, als wij maar durven te delen wat we hebben, en heel ons leven durven te delen. En bij de laatste dienst mochten we dan eindelijk ‘Vol vreugde ontvangen’ van alle goede gaven die de Heer ons geven wil. Een prachtige manier om de dienstenreeks af te sluiten.
Wat was het mooi om deze diensten samen te mogen vormgeven. En prachtig om te zien dat we het met velen mochten beleven. Op naar de volgende keer!, zou ik zeggen. Jullie ook? In ieder geval mogen we van deze dienstenreeks nog heerlijk nagenieten. Erwin Kooistra


Symbolische bloemschikkingen in de veertigdagentijd
Uit liefde voor jou” is het thema van de veertigdagentijdkalender van de PKN. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen te delen van wat we ontvangen.
Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag.
In de veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en veraf.

Als basis voor de schikkingen gebruiken we kronkelige takken.
Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.
Met deze takken maken we iedere week een andere vorm.
De eerste schikkingen hebben een sober karakter.
De veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is daarom ook paars.
Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen keurrijker en uitbundiger van karakter.
Met Pasen verandert de kleur naar wit.

Marianna Postma


Punten uit de kerkenraadsvergadering van 7 februari 2023
De opening wordt verzorgd door Erwin Kooistra. Hij leest psalm 23 “waar kunnen we rust vinden”. Iedereen wordt gevraagd wanneer jouw rustmoment van de dag is. Het blijkt dat er vele variaties mogelijk zijn.
16 februari is er weer ringvergadering, deze keer in Surhuisterveen. Pieter en Marianne gaan hiernaartoe.
Op 20 februari is het de beurt aan het samenwerkingsverband, dit wordt een bijeenkomst voor voorgangers en voorzitters in Drogeham.

Voorstel om nieuw ingekomenen het kerkblad 1 jaar gratis aan te bieden, hierna kunnen ze kiezen dit te blijven ontvangen.
De agenda van de gemeenteavond op 8 maart wordt besproken. Idee is om na de pauze een bijbelquiz te doen.
Dienstenreeks is goed bevallen, de opkomst was goed en voor herhaling vatbaar.
Er komt een nieuw “Us bled” in de vorm van een nieuwsbrief. Hierin kunnen we bijvoorbeeld de paascyclus, woensdagmiddagen en jeugdwerk melden. De eerste inleverdatum is 24 februari.
Ds. Inge Landman is met zwangerschapsverlof van 1 mei tot 1 september, voorstel is om ds. Beintema te vragen voor crisispastoraat om Erwin te ondersteunen.
College van beheer: Hillie Dijkstra van de Opslach 3 is gevraagd voor het samenstellen van het Tsjerkefinster. Ze had zichzelf opgegeven als bezorgster van het Tsjerkefinster, dit was niet nodig en tot nu toe was ze nog niet gevraagd. Zij heeft dit aangenomen en zal dit om en om verzorgen met Tine van der Veen uit Surhuizum.

Financiële verslagen worden besproken, ook van de diaconie. De bidstondcollecte gaat naar het project van de familie Den Hartogh in Gambia. De collectes van de maand februari gaan naar Syrië voor hulp aan aardbevingsslachtoffers, hier is kerk in actie actief. De avondmaal collecte gaat naar het werelddiaconaat, dit is standaard.
De ouderenmiddag gaat niet door gezien het succes van de woensdagmiddagen lijkt ons hier geen behoefte meer aan te zijn, mocht dit wel zo zijn, wilt u dit dan kenbaar maken.
Werkgroep Vieren: er zijn 190 veertigdagen kalenders besteld, deze worden samen met het Tsjerkefinster bezorgd. De werkgroep verzorgt Goede vrijdag en Stille zaterdag.
De diensten: 14 mei is er een tentdienst, deze begint om 14.00 uur. Het plan is om één keer per maand een laagdrempelige dienst te houden vanaf de tweede helft van 2024. Dit moet nog uitgewerkt worden. De komende diensten van maart worden ook weer in het gebouw gehouden. Op 19 maart is er weer een gezinsdienst gepland. Wilt u ook weer eens een dienst meebeleven, er is altijd plaats. U bent van harte uitgenodigd.
Namens de kerkenraad,
Pieter Nicolai

Bericht van de diaconie
De adventcollectes ten behoeve van Oekraine hebben het mooie bedrag van € 500 opgebracht.
Ook de kerstcollectes, bestemd voor “het vergeten kind “ zijn met een bedrag van € 277 bijzonder goed te noemen, ook zijn we de opbrengst van de dankstondcollecte nog niet vergeten, de opbrengst was voor de voedselbank en bedroeg € 450.
Hartelijk dank hiervoor.
Verder kunnen wij U vertellen dat de opbrengst van de Bidstondcollecte op 8 maart a.s. bestemd gaat worden voor het Project GAMBIA (fam. Den Hartogh/Hoogsteen)
Overige activiteiten:
Wij denken dat aan de ouderenmiddag, meestal in de maand maart, eigenlijk geen behoefte meer is.
De inloop-woensdagmiddagen zijn een groot succes, deze middagen voldoen ruim in de behoefte om elkaar te ontmoeten.
Mocht U er toch anders over denken dan horen wij dit graag.


Hieronder nog een overzicht van de giften/doelen van de afgelopen maanden september 2022 t/m januari 2023:

Lyndensteyn, Beetsterzwaag 50
Het vergeten kind 50
De Kledingbank 50
Werelddiakonaat 150
Por Todo El Mundo (T. Miedema) 100
Stichting Mensenkinderen 50
Stichting Kinderfonds Mamas 50
Unicef 50
Dorcas 50
Artsen zonder Grenzen 50
Lilianefonds 50
War child 50

Jeugdwerk Augustinusga

Tienerclub en Club 7/8
Met de tienerclub zijn we bezig met het boek ‘Samen Leven’ van Reflect. Hoe voelen wij ons in onze clubgroep, wat zouden we nog graag willen veranderen? En ook hebben we mogen leren over de Bijbel. Wat zegt de Bijbel zelf over wat de Bijbel is en hoe we de Bijbel kunnen toepassen?
Met Club 7/8 hebben we onszelf de vraag gesteld: wat is eigenlijk het verschil tussen planten en dieren, en meer nog tussen dieren en mensen? Wij hebben samen mogen ontdekken dat we zijn gemaakt naar Gods beeld. We lijken op God en mogen met Hem leven.
Natuurlijk werden tijdens deze bijeenkomsten ook weer gepingpongd en verstoppertje gedaan. Het is altijd weer een feestje om elkaar te mogen ontmoeten!
Elke twee weken in het winterseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken!

De volgende bijeenkomsten zijn op:
5 maart 11.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
7 maart 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
19 maart 11.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
21 maart 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)

Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen of opmerkingen? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Ik hoor het graag!

Namens het Kinderkerkenwerk,
Erwin Kooistra
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.