PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Maart 2024 Tsjerkefinster Maart 2024 Tsjerkefinster
Op weg naar Pasen…

overdenkingOp weg naar Pasen…

overdenking

De hele maand maart staat dit jaar kerkelijk gezien in het teken van het toeleven naar de viering van Pasen op 31 maart en 1 april. Met als centrale boodschap: Jezus leeft! Hij is opgestaan uit de dood. Geen grap, maar pure genade. Een geschenk van God aan ons. In Christus is de samenhang van schuld en dood doorbroken ten gunste van het leven! Zoals ook in de overdenking van het vorige Tsjerkefinster stond, schreef Paulus aan gemeenteleden: U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold (Kolossenzen 2:13).
Zo groot is de liefde van God voor ons, dat Hij ons niet blijft aanrekenen waarin wij tekort geschoten zijn. Voor velen van ons zal dat bekend en vertrouwd klinken. Maar raakt het ons ook of nemen we het min of meer als ‘kennisgeving’ aan? Realiseren we ons nog dat Jezus heeft gezegd dat Hij is gekomen om ‘verlorenen’ te redden? Durven we toe te geven dat wij ‘verlost’ moeten worden van een leven waarin ‘ik’ centraal sta, als wij deel willen hebben aan het leven in Christus?
We leven in een tijd waarin het individualisme hoogtij viert. Het is niet voor niets dat sociale media zo populair zijn. Een bijna perfecte computer zoekt met behulp van AI (kunstmatige intelligentie) uit wat jij graag wilt horen en zien. Je weet dus zeker dat je niet wordt lastig gevallen met dingen die jij niet leuk vindt. Dat past goed bij het motto: ‘zorg goed voor jezelf’. Maar goed voor jezelf zorgen heeft als keerzijde: ‘de ander zoekt het zelf maar uit’.
De weg die Jezus wijst, is een andere. Hij heeft in zijn aardse leven laten zien en horen dat voor Hem niet zijn eigen rust en veiligheid centraal stonden. Integendeel, Hij koos bewust voor een leven met aandacht voor de mensen om Hem heen. Allereerst voor kwetsbaren, zieken en ‘zondaren’, maar ook voor de geestelijke leidslieden die meenden goed te weten hoe de wetten van God zijn bedoeld. Door zijn leven-brengende daden en zijn indringende boodschap wilde Jezus allen brengen tot het inzicht dat we als mens bedoeld zijn om deel te krijgen aan dat grotere geheel van het Koninkrijk van God.

Dat Koninkrijk waarin het grote gebod geldt: Heb God lief met alles wat in je is en je naaste als jezelf.
Ook dit gebod klinkt velen vertrouwd in de oren. Maar wat betekent dit voor de invulling van ons dagelijks leven? Christenen kiezen daarin heel verschillend. De een zet zich in voor duurzaamheid om de strijd aan te binden met onze consumptieve manier van leven en met onze verslaving aan spulletjes en speeltjes. Een ander zet zich daadwerkelijk of door middel van giften in voor het ondersteunen van mensen in grote nood, dichtbij of verder weg. Weer een ander spant zich in om het kerkelijk leven gaande te houden en zo zijn er nog heel wat activiteiten te noemen. Bij een christelijke invulling van het leven denken we al snel aan iets ‘doen’. Maar daarin schuilt een groot gevaar! Denk aan die korte passage over Martha en Maria in Lucas 10:38-42.
Het verhaal van Martha en Maria is een schrijnend voorbeeld van hoe we onszelf vaak in de weg zitten. We willen voortdurend productief en zinvol bezig zijn en daarbij vooral zelf zin geven aan ons bestaan, of aan de kerk, of aan de samenleving. Maar door die nadruk op ons eigen werk verliezen we al snel het contact met de ander en met de Heer. En schieten we dus voorbij aan de invulling van het grote gebod!
Martha is alleen maar bezig en komt niet tot een ontmoeting met Jezus en ook niet met haar zus. Martha wil geven! Maria wil ontvangen – van Jezus! Van Jezus die op de vraag ‘Wie is mijn naaste?’ in de voorafgaande passage reageerde met het verhaal over de barmhartige Samaritaan. Het punt van Jezus lijkt dus niet te zijn, dat er niet gewerkt moet worden, maar wel dat we ‘anders’ moeten werken.
Niet wat jij te brengen, te zeggen of te doen hebt, moet centraal staan! Maar wat je wilt leren door stil te worden en te luisteren naar wat God – in Jezus – tot ons wil zeggen. Als dat jouw grondhouding is, dan beïnvloedt dat alle terreinen van je leven.
Dan kan het zomaar zijn dat je op weg naar Pasen andere prioriteiten gaat stellen. In je koopgedrag, in het besteden van tijd aan sociale media, in het altijd maar ‘druk’ zijn, maar ook in het je realiseren dat wij – ook als christenen – redding nodig hebben van Godswege.


Redding van alles waarin we toch weer voor onszelf kiezen, in plaats van voor onze naasten en voor God. Ondanks al ons gepruts, al onze fouten en onze vuile handen is er het ongelooflijke nieuws van het doorbreken van het Koninkrijk van God. Door de kruisdood heen kwam Jezus door de kracht van God tot nieuw leven. In dat leven mogen wij delen, als we horen naar zijn stem en invulling geven aan dat grote gebod van de liefde.
ds. Guda Borger

Meditatie
De sneeuwklokjes en krokussen bloeien weer. Ik vind dat zelf altijd een van de mooiste periodes van het jaar. Op het moment dat ik dit schrijf, schijnt de zon weer eens de hele dag. Heerlijk. Alles ziet er toch anders uit als de zon schijnt. Maar dat heeft niet alleen voordelen, want doordat de zon op mijn bureau schijnt, valt het ook ineens op dat er allemaal stof op mijn bureau ligt. De zon brengt ook alles aan het licht. Zo zal, denk ik, ook alles in ons leven aan het licht komen op het moment dat we voor God verschijnen.
God is licht en in Hem is helemaal geen duisternis. Nou kunnen we daar misschien tegenop zien, maar dat hoeft helemaal niet. Als we ons leven leggen in de doorboorde handen van Jezus Christus dan mogen wij ons in Hem geborgen weten. Zijn liefde voor ons is onvoorstelbaar groot. We zullen dat ook weer nadrukkelijk ervaren in de veertigdagentijd. Als we in de kerk de weg gedenken die Jezus voor ons ging. Maar we mogen daarna ook Pasen vieren. Jezus heeft de dood overwonnen. De dood heeft niet het laatste woord. En dat zie ik ook altijd zo mooi in het voorjaar. De bomen lijken helemaal dood. De grond lijkt niets meer voort te brengen. En dan zomaar ineens komen er kleine scheurtjes en breekt de grond open. Komen er knopjes aan de bomen en de struiken en gaat er weer blad aan de bomen groeien. Geweldig. Wat een schepping. Wat een zegen. God laat niet los wat zijn hand begon.
Het begin van het jaar is vaak ook een periode met veel overlijdens. Maar we mogen getroost worden door wat we zien in de natuur. Er is een nieuw begin. In Christus mogen we weten dat er een nieuw begin is voor ons leven. Een leven op een nieuwe aarde waarop de hemel is neergedaald. Wat ook een geweldige tijd moet dat zijn. Houdt moed, God maakt het goed.


ds. Johan van der Sleen
 

AlgemeenAfgelopen januari is Gerande Sikkema, van Mission Possible, samen met haar collega Bert Dokter naar Tsjeljabinsk in Siberië gereisd. We hebben verschillende vrouwen ontmoet, hierbij delen we graag een aantal verhalen.


Echte armoede is meer dan het
ontbreken van kleding en voedsel”


Een uitspraak die ik las, vlak voordat ik als onderdeel van mijn werk voor Mission Possible op reis ging. En nu ik hier om me heen kijk in de huiskamer in Tsjeljabinsk, Siberië, terwijl ik één van de kinderen op schoot heb, voel ik aan alles wat er met deze uitspraak wordt bedoeld. Op dit moment wonen hier 16 moeders, met hun 24 kinderen. Ze hebben eten, drinken, kleding en onderdak, dankzij ons centrum. Maar daarmee zijn hun problemen nog lang niet opgelost.
Eén voor één hoor ik de schrijnende verhalen. Over verwaarlozing, huiselijk geweld, drank- en drugsgebruik. Ik zie de doorleefde gezichten van de, soms nog piepjonge, moeders. De voorzichtige glimlachjes en de afwachtende blikken in de ogen van de kinderen. Het kindje dat ik op schoot heb, is hier nog niet lang en ik voel de ribbetjes door haar hemd heen als ik even over haar ruggetje aai. Gelukkig weet ik dat ze de komende weken en maanden hier goed te eten krijgt en aan zal sterken. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal wordt er met de kinderen gewerkt. Dit meisje heeft dat zeker beide nodig.


Olga & Sveta
Eén van de moeders heeft haar arm in een spalk, kapot gemaakt door haar partner en nu nog steeds bezig met de hersteloperaties. Haar naam is Olga. Als ik in haar lieve gezicht kijk, zie ik de littekens rondom haar oogkassen. Ze heeft haar zoontje Nikita, op schoot en zorgt niet alleen voor hem, maar ook voor de kinderen van andere moeders. Waar haalt ze haar kracht vandaan?

Even later ontmoet ik Sveta. Vol liefde kijk ze naar haar jongste zoon. Constantin is 3 weken oud. Ze geeft hem een flesje. Ondertussen spelen haar drie andere kinderen om haar heen. Wat me opvalt is de liefde die deze moeder uitstraalt. Ze is vol geduld naar haar kinderen en lacht veel en lief naar ze. Als ze niet met de kinderen bezig is, loopt ze bezig heen en weer. Ze hangt de was op, ruimt wat speelgoed op, maakt het aanrecht schoon. Ik sta te kijken van haar energie. Zo lang geleden is de bevalling niet, maar het is haar niet aan te zien. Zou het komen omdat ze nog zo jong is? Ze is net 23 geworden. Ze is hier nog maar kort, vanuit de kraamkliniek waar Constantin geboren is, kwam ze met haar kinderen hiernaartoe. De zusters in de kliniek constateerden dat er iets niet klopte bij haar thuis. Haar man was niet goed voor haar. De term ‘huisslaaf’ valt. Gelukkig was er op dat moment ruimte in ons opvanghuis. Ze deelt een kamer met een andere moeder met twee kinderen.

Als ik haar verhaal hoor, weet ik ineens wat ik aan haar zie. Ik zie opluchting. En hoop. Ze voelt zich bevrijd en ziet het leven weer zitten. Deze vrolijkheid straalt ze uit, ook naar haar kinderen en de andere vrouwen. Als ik afscheid neem, doe ik dat van haar met vol vertrouwen. Zij komt er wel, deze jonge en opgewekte vrouw.

Opnieuw geboren
De moeders vertellen me stuk voor stuk dat het centrum hier in Tsjeljabinsk letterlijk een Godsgeschenk voor ze is. Ze noemen het woord ‘opnieuw geboren’. Ze krijgen hier weer hoop en kans op een nieuw leven. En niet alleen zij, maar ook hun kinderen. Er wordt hard gewerkt. Niet alleen in de huishouding van dit grote huis, maar er zijn psychologen die gesprekken voeren, er is therapie, er is juridische bijstand, er is Bijbelstudie, scholing en liefde. Heel veel liefde. Ik ben onder de indruk van de vele persoonlijke verhalen. De verhalen van Olga, Sveta en andere persoonlijke verhalen zijn te vinden op de website www.missionpossible.nl

Een nieuwe bus
Als ik met Olga, de directrice, aan de thee zit, vertel ik haar hoe ik onder de indruk ben en vraag ik haar wat ze nodig heeft.
Ze vertelt dat alles goed gaat en ze geen gebrek hebben. God zorgt voor ze. Er zijn bedrijven in de omgeving die regelmatig eten, drinken, kleding en luiers doneren. Ze heeft alleen een probleem met de auto. Daar zijn ze als team voor aan het bidden.

Doordat er zoveel kinderen en moeders zijn, hebben ze behoefte aan een grote 12 persoonsauto om iedereen naar school, dokter, sportactiviteiten, kerk en uitstapjes te vervoeren. Ze laat me een plaatje zien van wat ze nodig hebben. Nu hebben ze maar één 7 persoonsauto. Soms stoppen ze een paar kinderen in de kofferbak, net als hier in Nederland vroeger. Of ze moet een auto bij huren. Dat is op de lange termijn duurder dan een goede tweedehands kopen voor gebruik voor het centrum. Ik vraag door en Olga vertelt dat ze al (omgerekend) 23.000 euro heeft gespaard, ze mist nog 10.000 euro. Een behoorlijk bedrag. Maar als ik ’s avonds in mijn hotelkamer alles op een rijtje zet, denk ik bij mezelf: Dit moet toch mogelijk zijn? 10.000 euro. We gaan ervoor. Doe je mee? Alle beetjes helpen!

Bij voorkeur geef via deze link: https://missionpossible.nl/doneer/?actie=1477
U kunt ook het tikkie scannen.
Of u kunt uw bijdrage overmaken naar NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible Nederland o.v.v. auto Tsjeljabinsk.
Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan even een mailtje met uw (email)gegevens naar info@missionpossible.nl
 Update: vanuit een ondernemer kregen we 2.500 euro. Het totaalbedrag dat we nog nodig hebben is dus nog 7.500 euro.
Hartelijke groet,
Bert Dokter en Gerande Sikkema
Team Mission Possible Nederland
Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl
 

Algemeen


Geachte donateur of belangstellende,
Deze keer geen nieuwsbrief met mooie foto's, maar een oproep voor uw hulp. In Bolivia is de gezondheidszorg anders geregeld dan in Nederland. Verzekeringen bestaan wel, maar zijn alleen voor de mensen die voor de overheid werken en dan is het nog maar de vraag of dat wat je nodig hebt ook echt gedekt is. 
De medewerkers van het project Por Todo El Mundo hebben geen zorgverzekering, maar nu staan er wel grote medische uitgaven aan te komen, vandaar dat we u om hulp vragen. 
Evelin is afgelopen week met Ahias, haar middelste zoon van 17, naar de hoofdstad La Paz geweest. Hij heeft veel last van bloedneuzen, zo erg dat hij er duizelig en niet lekker van wordt en eigenlijk rustig aan moet doen, wat erg lastig is voor deze altijd energieke jongeman. Dit is goed op te lossen, want ze zijn er achter gekomen dat zijn neusschotje niet goed staat. Door hem hieraan te opereren zou het bloeden moeten stoppen. Deze operatie kost echter veel geld, veel meer dan ze in Bolivia bij elkaar kunnen sparen. Het gaat om omgerekend € 3225,- wat alleen de operatie dekt. Daarnaast heeft Evelin een oogafwijking, waardoor ze dure lenzen en een bril nodig heeft om niet constant hoofdpijn te hebben. Deze kosten € 675,-. Dit samen komt dus op € 3900,-, wat veel geld is. Het bestuur heeft financiën voor dagelijks onderhoud, maar kan deze kosten niet dragen. Vandaar uw hulp. We hebben al een deel opgehaald, maar zonder uw hulp komen we niet aan het totaal bedrag. 
Evelin heeft het project in 2011 mee opgericht en werkt al sindsdien hard om de boel draaiende te houden, er te kunnen zijn voor zoveel kinderen die dat nodig hebben. Ook haar kinderen hebben altijd hun huis en gezin gedeeld en daarnaast ook altijd meegeholpen waar ze konden. 

Voelt u zich geroepen om nu hen te helpen, zodat zij zich gezond kunnen blijven inzetten voor een ieder die dat nodig heeft?! Uw gift kunt u gift overmaken op:  NL54RABO0118053515 van Stichting Por Todo El Mundo te Groningen. Dit mag o.v.v. Medische kosten Ahias en Evelin. Alvast heel hartelijk bedankt!


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Por Todo El Mundo

Er zijn van die liederen …
Veel kerkmensen houden van zingen. Zo ontstond in de vergadering van de ring Bûwekleaster het idee: laten we samen zingen!Met leden van onze elf protestantse gemeenten kunnen we vast de Flambou vullen. Wat zal het geweldig zijn om daar met velen voluit bekende liederen te zingen. We gaan het gewoon doen op: zondag 17 maart vanaf 16:00uur
De vaste organist van de Flambou, Caroline van der Laan, zorgt voor de begeleiding.Musicus Anne van der Sluis zorgt voor achtergronden en verdieping bij de liederen. Het geheel duurt een uurtje. De toegang is gratis; bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Kom en zing mee!


projectkoor zingt passie oratorium ‘De Kruisiging’

In de periode voor Pasen worden drie uitvoeringen gehouden van het passie-oratorium ‘The Crucifixion’ van John Stainer, maar dan in Nederlandse vertaling. Dit klassiek Engelse koorwerk is, net als Bach’s Mattheus Passion, een meditatie op het lijden van Jezus. Het kent ook recitatieven, solo’s en prachtige koralen met samenzang. Het orgel speelt een orkestrale rol in dit vijf kwartier durende oratorium.
Het projectkoor met 80 enthousiaste zangers heeft als basis het koor ‘Looft den Heer Wijnjewoude’ en staat onder de bezielende leiding van dirigent Annejaap Soldaat die ook de tenorsolo’s voor zijn rekening neemt. Concerten:
  • Vrijdag 22 maart in Kollum. Oosterkerk, Oostenburgstraat3
  • Zaterdag 23 maart in Drachten. Zuiderkerk, De Drift 4
  • Woensdag 27 maart in Wijnjewoude. PKN kerk, Merkebuorren 34 Aanvang 20.00 uur. Vrij entree. Collecte voor bijdrage in de kosten.
Voor meer informatie:
Bijlage: poster ‘De Kruisiging’
PS. De zangers in het projectkoor komen sinds 17 januari wekelijks op woensdagavond vanuit Dokkum tot aan Appelscha naar de repetitie in Wijnjewoude. Dat zij zulke afstanden willen afleggen om deel te kunnen nemen aan De Kruisiging heeft niet alleen te maken met de mooie muziek en tekstinhoud maar zeker ook met de stijl van onze inspirerende en humorvolle dirigent. Hij weet wekelijks een ontspannen sfeer te creëren waarin je van samen hard werken enorm kunt genieten.

Mocht u overwegen om een redactioneel artikel te wijden aan ons bijzondere passie project, wat we erg zouden waarderen, u bent van harte welkom op een van de repetities in kerkelijk centrum Het Trefpunt, achter de PKN kerk in Wijnjewoude.
Graag vooraf even contact opnemen.
Hartelijke groet,
Looft den Heer Wijnjewoude Janny Janssen, pr 06-22686526
 Passieconcert door Concertkoor Gloria Deo

 Concertkoor Gloria Deo zingt onder leiding van Jeroen Helder
het Stabat Mater van Rheinberger en als hoofdwerk Membra Jesu Nostri van Buxtehude op zaterdag 23 maart 2024 om 20.00 uur in het kerkgebouw De Oase te Drachten.

In de tijd voor Pasen worden vaak de bekende passiewerken van Bach uitgevoerd, maar er is nog veel meer prachtige muziek geschreven over het lijden van Christus. Concertkoor Gloria Deo heeft er deze keer voor gekozen om het minder bekende, maar prachtige werk van Dietrich Buxtehude Membra Jesu Nostri uit te voeren. Deze compositie is een belangrijke voorloper van de grote passies van Bach. Membra Jesu Nostri, dat voor zover bekend voor het eerst in Drachten kan worden beluisterd, is zonder twijfel Buxtehudes beroemdste vocale werk. Het is een cyclus van zeven cantates waarin de verschillende lichaamsdelen van de lijdende en stervende Christus door koor en solisten worden bezongen: zijn voeten, knieën, handen, zij, borst, hart en hoofd. Medewerking wordt verleend door vijf jonge getalenteerde solisten, die aan het Prins Claus Conservatorium studeren, twee violisten en een cellist.
Het Stabat Mater van Rheinberger is een koorwerk met orgelbegeleiding door Pieter Pilon. Het Stabat Mater en Membra Jesu Nostri gaan beiden uit van de lijdende Jezus aan het kruis, maar ieder vanuit een andere invalshoek. Waar het Membra Jesu Nostri de mystieke extase en hartstocht van geestelijken uitbeeldt, vertelt het Stabat Mater over de smart en wanhoop van Maria bij het kruis van haar zoon Christus. Rheinberger weet op prachtige wijze de sfeer van lijden en pijn om te zetten in hoop en verlossing. De in vier delen gecomponeerde muziek met aan het slot een schitterende fuga zal ongetwijfeld weten te ontroeren.
Laat u door deze prachtige passiemuziek verrassen! Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de websi

Zondag 14 april om 10.00u. is er een speciale themadienst in de Augustinitsjerke in Augustinusga.
In deze dienst staat het verhaal van Babel centraal. Het gaat over het bouwen van een hoge toren, beroemd worden en bij elkaar blijven.
Wat voor lering kunnen we trekken uit dit verhaal en waarom wilde God ingrijpen? Het belooft een bijzondere dienst te worden!
Wij nodigen u / jullie dan ook van harte uit om deze dienst bij te wonen.
Graag tot ziens op zondag 14 april.

 

Gemeentenieuws - Augustinusga


Fan de dûmny

Stilte en bezinning
De veertigdagentijd is weer begonnen. Een tijd voor inkeer, bezinning. Een periode die veel mensen benutten om te vasten – van social media, televisie, alcohol of wat dan ook maar – en meer tijd te maken voor gebed. Ik vind het één van de mooiste periodes in het kerkelijk jaar. Dat sobere toeleven naar Pasen. Het brengt een extra verdieping. Het helpt om de aandacht te verleggen van de dagelijkse gewoontes naar vragen waar je niet altijd aan toe komt.Tegelijk is er momenteel veel te doen in de gemeente, en merk ik dat die momenten van rust en stilte ver te zoeken zijn in het pogen om alle taken zo goed mogelijk op te pakken. Niet eerder voelde ik de grenzen van de 8 uur per week zo sterk als nu.

Waarom ik dit schrijf?
Zodat jullie weten, dat ook al lukt een bezoek (nog) niet, dat niet is omdat ik het vergeten ben. Gelukkig weet ik mij deel van een ‘team’, wat een zegen dat collega Erwin, de ouderlingen en de bezoekmedewerkers er zijn en we mét elkaar vorm mogen geven aan de pastorale zorg in de gemeente.

En daaromheen staat de héle gemeente en wordt het omzien naar elkaar gelukkig breed gedragen. We hebben elkaar nodig!

Ga mee! Bezoek aan Nijkleaster in Jorwert – 23 maart
Zaterdag 23 maart zijn we (ieder die dat leuk vindt!) van harte welkom in Jorwert voor een middag met ontmoeting en bezinning. Naast een viering en korte kuier zullen we ook rondgeleid worden in het nieuwe kloostergebouw, it Westerhûs (zie ook www.nijkleaster.frl).

Het programma is (ongeveer) als volgt:


13.45 Inloop met koffie/thee in de Redbadtsjerke te Jorwert
14.00 Viering
14.30 Kennismaking en kuier(ke) in de drieslag Stilte, Bezinning en Verbinding
15.30 Richting Westerhûs in auto's en daar een rondleiding
16.15 Afsluiting in de kapel


De kosten voor deze middag bedragen €15,- pp. Mocht dit een probleem zijn, geef dit even aan bij je aanmelding.
Graag voor 10 maart aanmelden bij ds. Inge. Vermeld bij het aanmelden ook of je vervoer hebt en eventueel plek voor anderen, of dat je vervoer zoekt.
Deze middag is speciaal voor ons samenwerkingsverband, dus gemeenteleden uit de PKN gemeentes van Augustinusga, Drogeham, Harkema, Kootstertille en Twijzel worden uitgenodigd.
Van harte aanbevolen!


Met een hartelijke groet vanaf de pleats in Aldeboarn,
Ds. Inge Landman 0648829885
dsingelandman@gmail.com


van de kerkenraad

 Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering -6 februari 2024
De opening wordt door Inge gedaan met de vraag: Wanneer heb je God in je leven ervaren? Dit is geen gemakkelijke vraag om zo even te beantwoorden. Er moest wel even over nagedacht worden. Maar er kwam toch een hele serie momenten ter tafel wanneer dit was en iedereen had wel een moment van ervaring gehad.
Bij de notulen kwam naar voren dat de school op 20 december het kerstfeest heeft gevierd in de kerk. Erwin heeft de opening gedaan waarin verschillende stukjes werden opgevoerd en kerstliedjes gezongen werden. De kerk was tot de laatste stoel bezet. Een geslaagd evenement was de conclusie en voor herhaling vatbaar
De ring Buweklooster vergadert 15 februari aanstaande. Pieter en Atsje gaan ons vertegenwoordigen. De veertig dagen kalender is besteld, helaas kon deze niet met het laatste kerkblad bezorgd worden omdat deze nog niet binnen was.
Uitnodigingen voor de gemeenteavond van 13 maart na de bidstond zal Erwin opstellen zodat deze met het volgende tsjerkefinster erbij kan. Erwin moet nog 2 keer op nascholing,13 maart en in mei voor het laatst. Het is wel intensief maar wel een positieve ervaring. Inge heeft inmiddels haar nascholing afgerond Gefeliciteerd!
College van beheer: De afrekening van Aaltje Piso is weer vertraagd. Er was nog een vraag van een gemeentelid: Wat is het verschil tussen vrijwillige bijdrage en kerkbalans? Dit is exact hetzelfde, wij doen dit in december zodat wij aan het begin van het nieuwe jaar deze binnen hebben om in januari weer te kunnen afschrijven. De landelijke kerkbalans is in januari dan loop je al een maand achter.
Diaconie: Voedselbankproject heeft 9 dozen opgebracht en zijn door Atsje en Rommie naar de voedselbank gebracht. Ook de collectes van januari zijn daar naar toegegaan.
Afgelopen en volgende diensten: de dienstenreeks van vier wordt erg fijn ervaren, misschien volgend jaar met eigen voorgangers. Verdere diensten, vooral met de kerstdagen waren goed bezocht, deze waren in de kerk.
Wil je ook een dienst meemaken? Jullie zijn van harte uitgenodigd voorlopig nog in het gebouw.
Namens de kerkenraad,
Pieter Nicolai-
diaconie
--Collecte in maart voor Israël en Gaza---
De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijfelijk. Kerk in Actie ondersteunt wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu dus ook in Israël en Gaza, kerk in Actie is hiervoor een noodhulp actie gestart.
In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.


In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk en samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld ongeacht hun geloof of afkomst. De oorlog tussen Hamas en Israël roept in Nederland en ook binnen onze kerk veel emoties op. Als kerk weten we ons verbonden met alle slachtoffers van dit geweld, zowel aan Israëlische als aan de Palestijnse kant, en willen we hulp bieden daar waar dat het hardst nodig is. Daarom geef wat je missen kunt. Namens de diaconie,

Rommie Miedema

jeugdwerk

Club 7/8 en Tienerclub
De laatste keer hebben we bij Club 7/8 tijd gemaakt voor allerlei spellen. Geen gewone spellen, maar spelletjes met een Bijbelse link. En wat was het een feest! We hebben ‘wie ben ik’ gespeeld, gelinkt aan Mozes die zegt ‘wie ben ik dat ik naar de Farao zou gaan?’ We deden stoelendans, omdat de Geest ons in beweging zet, zoals de muziek ons bij dit spel in beweging zet. En zo nog een aantal spellen. We zien uit naar de volgende keer!


Bij de Tienerclub hebben we ook iets nieuws gedaan. We hebben de clubavond bij ons thuis gehouden. En wat was het gezellig. Jitske had iets lekkers gemaakt. We hadden leuke gesprekken, zongen een paar liederen. En hebben geleerd over het Koninkrijk van God. Johannes 3 vers 16 hebben ze de laatste tijd mogen leren en zit er nu aardig in. Deze avond zijn we begonnen met Johannes 10:10 en de vraag: ‘wat houdt een overvloedig leven in?


Hierbij werd onze ‘kennis van goed en kwaad’ getest door allerlei woorden op de juiste deur te plakken. Er was een deur met ‘het rijk van de dief/tegenstander’ en een met ‘het Koninkrijk van God’ wat hoort waar bij?’
Iedereen was het er over eens: de volgende keer mag het wel weer bij Erwin en Jitske thuis!

De volgende bijeenkomsten zijn op:
5 maart 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
10 februari 19.00 uur bij Erwin en Jitske (Tienerclub)
19 februari 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
24 februari 19.00 uur bij Erwin en Jitske (Tienerclub)
2 april 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
7 april 19.00 uur bij Erwin en Jitske (Tienerclub)


Heb je het clubwerk een beetje gevolgd en ben je nieuwsgierig geworden? Je mag hierover altijd eventjes contact opnemen met mij, bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com of met Iemand anders van het kinderkerkenwerk. Wij hoor het graag!

Namens het jeugdwerk,
Erwin Kooistra

Ontmoetingsdienst 24 maart ‘Palmpasen!’
O p zondagochtend 24 maart is er weer een ontmoetingsdienst om 10 uur in het Tsjerkegebou! Ontmoeting, gastvrijheid en inhoud staan hier centraal. Op een gezellige manier hopen we elkaar daar te ontmoeten met natuurlijk koffie/thee en ranja en wat lekkers. Het thema deze keer is: ‘Palmpasen!’ Heb je wel eens een Palmpasen stok gemaakt? Het zit vol symboliek en betekenis. Het hele paasverhaal kan worden uitgelegd aan de hand van zo’n bijzondere stok. Veel kinderen hebben het wel eens gemaakt, ouderen vroeger waarschijnlijk ook wel. Maar welke betekenissen zitten er allemaal in? In deze dienst willen wij dat samen ontdekken waarbij Jong en Oud met elkaar mogen samenwerken! We hopen dat u/jij erbij bent!

Namens het ontmoetingsdienstteam,
Erwin Kooistra

Wanneer: zondag 24 maart
Plaats: Tsjerkegebou
Tijd: inloop vanaf 9.30 uur met koffie, thee, ranja en wat lekkers. We beginnen om 10.00 uur

Terugblik Brainstormavond Ontmoetingsdiensten

Op 14 februari hebben we een brainstormavond gehad voor iedereen die wilde komen. Om samen na te denken over thema’s, spellen, liederen, knutsels, activiteiten etc. voor de Ontmoetingsdiensten van 2024. Het was natuurlijk valentijnsdag, dus is er ook deze avond gezorgd voor allemaal lekkers voor iedereen: chocolaatjes in de vorm van hartjes, snoepjes in de vorm van hartjes, nog een heerlijke Red Velvet cake met hartjesstrooisel gemaakt door Jitske met het recept
van Jikkestyn.

Er lagen allemaal grote papieren,stiften, voorwerpen en tijdschriften verspreid door de ruimte om inspiratie op te doen en ideeën op te schrijven. Niets is te gek tijdens een brainstorm, je mag buiten je eigen kaders denken. Het was een gezellige en inspirerende avond met veel resultaat! Eén van de resultaten is de dienst van 24 maart. Alle andere ideeën worden goed bewaard om op het juiste moment te gaan gebruiken. Een succes!

Namens het ontmoetingsdienstteam,


Erwin Kooistra


Namens het ontmoetingsdienstteam,


Erwin Kooistra


 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09:30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.