PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Mei 2019 - Uit de kerkenraad Mei 2019 - Uit de kerkenraad
Uit de kerkenraad

Beleidsplan
Zoals in een eerder kerkblad al gemeld en op de gemeenteavond in maart al besproken, moet er een nieuw beleidsplan worden gemaakt voor de komende vier jaar. Gelukkig is er een aantal gemeenteleden bereid gevonden dit samen met missionair werker Sytse Wijbenga uit
Kootstertille, aan te pakken. Ze gaan voortvarend te werk, als u dit leest zijn ze al twee keer bij elkaar geweest om samen na te denken over de toekomst van onze kerkelijke gemeente in Augustinusga, de kerkenraad wordt steeds op de hoogte gehouden. Ze proberen nog voor de gemeenteavond in november een conceptbeleidsplan op papier te hebben en voor te leggen aan de kerkenraad. Daarna zal het op de gemeenteavond worden voorgelegd. Fijn dat we zo samen mogen werken aan de toekomst van onze gemeente. We wensen jullie gezegende bijeenkomsten toe.

Ambtsdragerverkiezingen
Zoals op de gemeenteavond ook is besproken, zullen er dit jaar geen verkiezingen worden gehouden op de traditionele manier. Wel zullen we proberen de (te) kleine kerkenraad uit te breiden. Daarvoor zullen we gericht mensen gaan benaderen om een taak op zich te nemen. Zo moet het toch mogelijk zijn de werkzaamheden waarvoor een kerkenraad zich ziet gesteld, samen als gemeente dragelijk te maken. Als er een beroep op u wordt gedaan, zeg dan niet direct nee, ik heb het al zo druk. Nee, help mee om de taken en lasten die er zijn eerlijk te verdelen. We rekenen op U!

Samenwerkingsverband
We hebben u steeds op de hoogte gehouden over de stand van zaken rond het samenwerken met buurgemeenten en zo samen een predikant te beroepen.
Op de gemeenteavond heeft de kerkenraad groen licht gekregen om deze samenwerking te concretiseren. Op de laatste vergadering van het samenwerkingsverband bleek dat ook de andere gemeenten groen licht hadden gekregen om verder te gaan. De gemeente van Rottevalle heeft besloten om niet verder te gaan met de samenwerking.
Zo blijven er over Drogeham, Harkema Kootstertille/Twijzel en Augustinusga. Deze gemeenten hebben op 23 april een samenwerkingsovereenkomst op papier gezet en die wordt voorgelegd aan de classis Friesland. We hopen van hen snel toestemming te krijgen om met beroepingswerk te mogen beginne, we houden u op de hoogte.

Kerkelijk werker
De kerkenraad heeft besloten na overleg met de gemeente van Drogeham, om op zoek te gaan voor een kerkelijk werker in onze gemeente. Met Drogeham is afgesproken dat we als gemeenten in principe afzonderlijk een kerkelijk werker gaan zoeken. Mocht de kerkelijk werker zijn aangesteld voor er een predikant is beroepen, dan zal deze zich voornamelijk bezighouden met het pastoraat in de gemeente. Zodra er een predikant is aangesteld in onze gemeente, kan er een nieuwe taakverdeling worden afgesproken.
Ook hierover houden we u uiteraard op de hoogte.

Ruurd Boonstra
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9.30
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.