PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Mei 2019 - Voorwoord Mei 2019 - Voorwoord
Paastijd: van Pasen tot en met Pinksteren

Vijftig dagen: feest.
Liturgische kleur: wit.
Toonhoogte: Paasjubel!
Hoe houdt een mens dat vol?

Het is goed om elk jaar weer het Paasfeest te vieren als middelpunt en hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Zo is dat al vanaf de tijd van het Oude Testament. Pesach/Pasen was het centrale feest waarin de uittocht uit de slavernij in Egypte werd herdacht. De benauwdheid van een doodlopend bestaan kreeg een keer ten goede. Nadat het lam was geslacht en bloed aan de deurposten gesmeerd, mocht het volk op weg naar een nieuw leven in het land van de belofte.
In het Nieuwe Testament krijgt Pasen een nog diepere betekenis. De Bijbel zegt dat de dood van Jezus aan het kruis niet het laatste was. Juist toen het kwaad over hem leek te zegevieren, bracht God Jezus weer terug in het leven. De dag van de opstanding van Jezus uit het dodenrijk is als de schepping van een nieuw en onvergankelijk licht. Niet voor niets ontsteken we met Pasen een nieuwe Paaskaars. Het licht van Christus nodigt ons tot een lofzang:   

        Laat de aarde zich verheugen,
        En heel de wereld zich verblijden
        Over het stralende licht, dat alle duisternis verjaagt.

En toch … We kijken om ons heen, leggen ons oor te luisteren en raken opnieuw in de ban van de duisternis. Er is zoveel ellende door wat mensen elkaar aan doen. Meisjes die worden ontvoerd en als koopwaar worden aangeboden. Steden die worden omsingeld, afgesloten van de buitenwereld en uitgehongerd. Gevechten tussen bevolkingsgroepen. Strijd om geld, macht en aanzien, in het groot en in het klein. Wat heeft het leven, de dood en de opstanding van Jezus nu eigenlijk veranderd?

Dat hangt ervan naar welke kant je kijkt. Kijk je naar de mens en de wereld, dan is er niets veranderd. De Bijbel spreekt over een doorgaande strijd tegen het kwaad. Dat is herkenbaar. Zelfzucht, machtswellust, ziekte, angst, eenzaamheid en uitsluiting zijn er nog steeds. En wie kent niet het gevoel muurvast te zitten in een systeem dat niet deugt, maar je niet bij machte voelen het te veranderen?
Wie zich verzet tegen het kwaad, betaalt daarvoor een hoge prijs. Dat is nu niet anders dan tweeduizend jaar geleden. Je eigen belang wegcijferen, anderen dienen, uitgestotenen, armen, verdrukten en vluchtelingen bijstaan, bevrijding brengen: het staat op gespannen voet met onze hang naar een comfortabel leven. Ook wij zijn ongelooflijk goed in mooie woorden: we willen ‘een menswaardig bestaan voor iedereen’, ‘goed zijn voor natuur en milieu’, ‘een eerlijke samenleving’. Maar we zijn ongelooflijk slecht in de zelfopoffering die daarvoor nodig is.

Maar … Jezus Christus ís opgestaan, na zijn vernedering en dood aan het kruis! Met belangeloze liefde als wapen heeft Hij de macht van het kwaad gebroken! En Hij roept zijn volgelingen op hetzelfde te doen! Jezus wijst ons een weg die voorbij gaat aan de aardse schijn. Hij wil onze ogen openen voor Gods wereld: een wereld die voor ons soms ver weg lijkt, maar die tegelijk zeer reëel is en blijvender dan alles om ons heen. Dat is de blijde boodschap van het Evangelie, dat is het Licht van Pasen!
       
Hoe houd je het vol om daarop te hopen, daarin te geloven? Dat is niet eenvoudig. Dat vraagt bereidheid om jezelf weg te cijferen, offers te brengen die ingaan tegen je gevoel en zo te beantwoorden aan Gods oproep om bij te dragen aan recht, trouw en liefde. Zoals Paulus schreef: hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen (1 Tim. 4:10). Hét advies is dan ook: blijf dichtbij Jezus. Luister naar zijn onderwijs, kijk hoe Hij omging met mensen en neem een voorbeeld aan zijn vertrouwelijke omgang met zijn Vader in de hemel.

ds. Guda Borger
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Corona-update

De kerkenraad heeft besloten het advies van de landelijke PKN op te volgen rondom corona. Vanaf 23 januari worden er weer diensten gehouden in de Augustinitsjerke te Augustinusga. Wel blijft de 1,5 meter regel gelden. Wees van harte welkom in onze kerkdiensten. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN 

 

 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.