PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Mei 2022 - Tsjerkefinster Mei 2022 - Tsjerkefinster
Overdenking

Hemelvaartsdag


Hemelvaartsdag is misschien wel de minst bekende van de christelijke feesten. Alleen al het woord ‘hemel’ kan vervreemding oproepen. In de tijd dat de evangelist Lucas schreef over Jezus die in de hemel werd opgenomen, hadden veel mensen daar een concreet beeld bij. Voor hen bestond het wereldbeeld uit drie ‘lagen’. In het midden was de aarde - als ‘platte schijf’ waarop het menselijk leven plaats vindt. Onder de aarde bevond zich de onderwereld met de chaoswateren en het dodenrijk. En boven de aarde waren de hemelse gewesten met helemaal bovenin Gods troonzaal. Daarvandaan voerde God het gezag over heel zijn schepping.
Inmiddels is ons wereldbeeld volstrekt anders. Wie enige interesse heeft in sterrenkunde of ruimtevaart weet van de bijna eindeloze kosmos, met talloze sterrenstelsels, zwarte gaten en voor ons niet te verklaren processen. Daarin vormt de aarde slechts een minuscuul klein stipje. Bovendien weten we dat de aarde rond is en je daarom dus niet zomaar kunt spreken over iets dat ‘boven’ of ‘beneden’ de aarde is.
Maar kunnen we dan ook niet meer spreken over de ‘hemel’? Zeker wel, maar dan niet als een aanwijsbare ‘plaats’ ín de materiële werkelijkheid. In de Bijbel wordt de hemel aangeduid als de woonplaats of - beter gezegd - de ruimte van God. Zoals al in Psalm 115:16 staat:
De hemel is de hemel van de HEER,
de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven.

Dat klinkt als twee gescheiden ‘werelden’. Maar zo strikt is die scheiding niet. Al in het boek Genesis wordt verteld dat de aarde een onderdeel is van Gods schepping, waarbij Hij intensief betrokken is. Met name het wel en wee van de mensen trekt Hij zich aan. De mens heeft van God de aarde ontvangen als leefgebied en daarbij de vrijheid om zelf invulling te geven aan het leven. In de praktijk bleek de mens echter graag zijn eigen gang te gaan, zonder zich veel gelegen te laten liggen aan God.
Als we eerlijk zijn, moeten we vaststellen dat wij ook tegenwoordig niet in staat blijken te zijn om ‘een hemel op aarde’ te realiseren. Hemel dan in de betekenis van een plaats waar het volstrekt GOED is om te leven. Goed zoals God de aarde gemaakt heeft én beloofd heeft dat zij weer zal worden. Er komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13).
In Openbaring staat dat Johannes in een visioen al een blik mag werpen op die nieuwe aarde. Hij hoorde daarbij een stem die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen (21:3). Dat is waar de geschiedenis van de mens op uitloopt. Op het ingrijpen van God op aarde die gezegd heeft: Alles maak Ik nieuw (21:5).

Niet alleen de aarde, maar ook de hemel wordt nieuw. En het begin daarvan is al gemaakt! Met het ‘opvaren’, het ‘omhoog gaan’ van Jezus naar de hemel. Zoals Lucas in zijn evangelie beschrijft: Terwijl Hij hen (de leerlingen) zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel (24:51). Niet als gestorvene, maar als de opgestane! Met lichaam en ziel wordt Jezus opgenomen in Gods tegenwoordigheid, zonder dat de dood nog tussenbeide treedt. Immers, Jezus is na de kruisiging niet in het dodenrijk gebleven, maar uit de dood opgestaan en in die ‘veranderde’ hoedanigheid opgenomen in de hemel. Je zou kunnen zeggen - een deel van ‘de aarde’, namelijk het menselijk lichaam van Jezus, is nu al thuis in de hemel!
Voor ons is dat nu nog niet mogelijk, zoals Jezus duidelijk maakte aan Petrus toen die vroeg: Waar gaat U naartoe, Heer? Het antwoord van Jezus was toen: Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen (Johannes 13:36). Maar, zo vervolgt Hij iets later: In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? (Johannes 14:2)
Jezus is naar de hemel gegaan - dat is naar zijn Vader -, om daar een plaats klaar te maken voor ons. Daarnaast is er de belofte dat God zelf op de nieuwe aarde bij ons komt wonen. Kortom, de hemelvaart van Jezus wijst ons op de belofte van God dat eens hemel en aarde verenigd zullen zijn. Tot die tijd
leven wij op de aan ons gegeven aarde. Als gemeente van
Christus mogen we op deze aarde laten zien dat er door de dood en de opstanding van Jezus iets wezenlijks veranderd is.
In alle evangeliën klinkt namelijk de oproep van Jezus om van Hem te gaan getuigen! Te getuigen van zijn gang - door de kruisdood heen - naar het nieuwe leven. Als teken dat de doodsmacht van welk regime dan ook, fundamenteel ondergraven is. Niet de dood, maar Gód heeft alle macht in handen. En aan zijn rechterhand zit de ten hemel gevaren Jezus. Onder het toeziend oog van Hen zijn wij geroepen om in ons eigen leven al iets te laten zien van de nieuwe schepping die God voor ogen heeft.
Een grootse taak voor ieder die gehoor wil geven aan de oproep van Jezus Christus. Maar er is de belofte van Jezus die heeft gezegd: Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (Matteüs 28:20). Bovendien is het na Hemelvaart Pinksteren geworden en weten wij van Geestkracht uit de hemel, die ook in ons en door ons heen wil werken.

ds. Guda Borger

Blijf niet staren naar de wolken

Blijf niet staren naar de wolken,
maar ga staan in Jezus’ kracht.
Maak Hem zichtbaar voor de volken,
maak Hem groot, die ‘t al volbracht.
Hij is koning – in de hemel,
Hij regeert met alle macht.

Blijf niet zitten op je eiland,
kijk eens verder om je heen.
Hoor de woorden van de Heiland,
want Hij laat ons niet alleen.
Hij is met je – alle dagen,
Hij heeft hart voor iedereen.

Wees niet bang om te getuigen.
Jezus helpt je door zijn Geest.
Heer, help ons het onrecht buigen,
mensen leiden naar het feest.
Geest, leer ons geloven, hopen
en de liefde ‘t allermeest.


Piet Hulshof - gedichtensite.nl
 

Gemeentenieuws - Augustinusga

.
Fan de dûmny

Opstanding
Wat was het prachtig om met zovelen het paasfeest te mogen vieren. Met jong en oud vertelden we en zongen over de opstanding van Christus. Over nieuw begin, over donker en licht, de lente. Wat is het belangrijk om het goede nieuws met elkaar te delen, juist in een tijd van onzekerheid en donkerte in vele
mensenlevens wereldwijd.

Ook in onze kleine kring is er verdriet, zijn er zorgen en was het niet voor iedereen mee te vieren, deze paasmorgen. Ik bid dat we als gemeenschap elkaar mogen dragen. Dat wanneer we de blijdschap niet mee voelen, we wél merken dat er naar ons wordt omgezien en dat anderen voor ons zingen en bidden als onze stem stokt.


Marinus van den Berg – rouwen in de tijd
Driemaal scheepsrecht: op 31 maart mochten we dan eindelijk Marinus van den Berg in ons midden ontvangen. Verhalenderwijs deelde hij met ons zijn ervaringen met rouw. Wijze lessen die hij op zijn beurt heeft geleerd van mensen die hij ontmoette in zijn werk als pastor en op zijn levensweg. Ieder mens rouwt op zijn/haar eigen manier. Er is geen schema naast te leggen, geen tijdspad, geen ‘goede manier’. Het is belangrijk dat we elkaar daarin de ruimte geven. Goed luisteren, niet invullen. Door de vele voorbeelden was er voor iedereen wel een moment van herkenning, van aangesproken worden, en dat deed goed. Fijn dat we dit met elkaar mochten beleven, vanuit de vijf gemeentes van het samenwerkingsverband waren er maar liefst 40 mensen aanwezig in it Gebou.

Bezoek
Zodra ik wat bekomen ben van de intensieve tijd rond Pasen hoop ik de bezoeken weer op te pakken. Wie graag wil dat ik langs kom: laat het mij, een van de ouderlingen of bezoekmedewerkers weten, dan maken we een afspraak!

Hartelijke groet vanaf de pleats in Aldeboarn,
Ds. Inge
0648829885 of dsingelandman@gmail.comGezinsdienst: Ware Vriendschap


Een tijdje terug hebben we onze eerste Gezinsdienst gehad, wat een succes bleek te zijn. Na de vele positieve reacties mogen we nu de volgende gezinsdienst organiseren op 22 mei met het thema: Ware Vriendschap. Wat is nou een goede vriend(in), hoe kun je dat zijn en is het ook mogelijk om vrienden te zijn met Jezus? Tijdens deze dienst is er veel gelegenheid voor ontmoeting, interactie, gezelligheid en meer. Een dienst voor alle leeftijden! We zien jullie graag verschijnen op 22 mei om 10uur in het Tsjerkegebou (inloop met drinken en lekkers vanaf 9.30u). Tot dan!

Namens het KKW-team,
Erwin Kooistra

Jeugdwerk AugustinusgaTienerclub


Het stond al eventjes gepland maar werd steeds verschoven:
pannenkoekenfeest! Met onze mooie groep tieners hebben we pannenkoeken gemaakt en gegeten. De ene was wat beter gelukt dan de andere, maar dat maakte het juist ook leuk. Tijdens het bakken werd eentje een beetje aangebrand, toen zei ik: “het stinkt hier nu wel écht” waarop ik heerlijk verbeterd werd: “nee Erwin, dat ruikt naar een leermoment!” Zo is dat, het was ook nog leerzaam! Ook Jitske mocht van de jongens wel meebakken en eten. Zo hebben we er met z’n achten erg van genoten. Na het eten hebben we nog muziek gemaakt, gesproken over het Koninkrijk van God en de avond werd afgesloten met het traditionele spel verstoppertje. Bekijk de foto’s.

Club 7/8
Bij club 7/8 wilden we ook graag iets leuks doen. Spelletjes doen in het mooie bos! Het weer was alleen niet heel mooi die dag, daarom hebben we een prachtige film gezien: De Prins van Egypte. We hopen de film nog af te kijken, we zijn benieuwd hoe hij verder gaat!
Zit je in groep 7 of 8? Dan ben je van harte welkom bij Club 7/8 in het jeugdhonk. Hieronder staan de datums en tijd. Wanneer je op het voortgezet onderwijs zit ben je van harte welkom bij de Tienerclub! Dit doen we in het Tsjerkegebou.
Elke twee weken in het kerkseizoen komen we samen om bij te kletsen, te leren over Jezus en natuurlijk ontzettend veel plezier te maken! Benieuwd naar het jeugdwerk, heb je vragen of opmerkingen? Bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com. Ik hoor het graag!


De volgende bijeenkomsten zijn op:
1 mei 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
3 mei 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)
15 mei 19.00 in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
17 mei 14.30 in het jeugdhonk (Club 7/8)
26 mei 9.00 naar Strandheem Festival! (Tienerclub)

Erwin Kooistra, jeugd-/kerkelijk werker


Paasproject
O p naar Pasen! De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij de lijdensweg van de Here Jezus als voorbereiding op Pasen. Speciaal voor alle kinderen van groep 1-6 zijn we samengekomen om te luisteren naar een verhaal, een lied en zijn alle kinderen druk bezig geweest met het maken van een echte Palmpasenstok. Alle onderdelen van de stok hebben elk apart een betekenis. Dit is de kinderen ook uitgelegd en op een papiertje meegegeven zodat ze nog eens kunnen opzoeken wat welke betekenis heeft. Wat was het elke zondag weer gezellig en wat zijn de Palmpasenstokken ontzettend mooi geworden. Goed gedaan jongens en meisjes!


Namens het Kinderkerkenwerk
Voor de kinderen


Hallo allemaal! In de weken na Pasen verschijnt Jezus meerdere keren aan zijn leerlingen. Die tijd duurt 40 dagen, want de laatste keer dat de leerlingen Jezus zien is op Hemelvaartsdag. Een bijzondere gebeurtenis die we kunnen lezen in Lucas 24:50-53 “Toen nam Jezus de leerlingen mee de stad uit, tot bij het dorp Bethanië. Hij stak zijn armen uit en zegende hen. En terwijl hij dat deed, ging hij weg. God haalde hem naar de hemel. De leerlingen eerden Jezus. Daarna gingen ze vol vreugde terug naar Jeruzalem. Daar waren ze voortdurend in de tempel om God te danken.” Wat een bijzonder verhaal! Weten je ouders ook wat daarna gebeurt? De tekening hieronder heeft nog wat kleur nodig. Wil jij hem inkleuren?


Van de kerkenraad

Enkele punten van de kerkenraadsvergadering van dinsdag 5 april

Na de opening gaan we ons buigen over vragen over Handelingen 1-14 wat ons zoal opvalt bij dit paasevangelie. Hierna gaat Erwin voor in gebed.

Anneke Zwart, onze preekvoorziener, was uitgenodigd, ze had voor 26 mei nog geen dominee en kon ook niemand hiervoor krijgen, ook bleek de organist en de ouderling dezelfde te zijn. Besloten wordt deze Hemelvaartsdienst te laten vervallen en te verwijzen naar de dienst bij Strandheem die dit jaar wel doorgaat, verder was alles ingevuld voor 2022. Voor 2023 valt nieuwjaarsdag op een zondag, besloten wordt dan wel een dienst te houden. Voor 2023 staan nog maar 11 diensten open, we kunnen nog enkele tips geven voor nog te benaderen predikanten. Wegens vakantie van Sietie vanaf half april tot eind mei zal ze Nynke vragen om de mail en beamteam te verzorgen.

Op 17 maart ben ik naar de ringvergadering geweest in de Petruskerk in Twijzel, de vergadering was in de hervormde kerk omdat ze een te klein vergaderzaaltje hebben waar wel tien maar geen twintig mensen in kunnen. Onze Classis predikant was uitgenodigd om te spreken hoe het moet als ambtsdragers gaan ontbreken. Conclusie we hebben ander soort ambtsdragers nodig, dit zijn vrijwilligers die samen met de ambtsdragers één bepaalde taak doen bijvoorbeeld bezoekmedewerkers die dan het pastoraat doen. Hier zijn wij al mee bezig om verschillende groepen samen te stellen. Er zal ook een brief naar de Generale synode gaan om de financiële administratie in kleine gemeente te vereenvoudigen. Vanuit de ring komt het voorstel een vertrouwenspersoon aan te stellen omtrent het gedrag voor vrijwilligers wat momenteel nogal actueel is. Drogeham is nog steeds op zoek naar een nieuwe predikant, Oostermeer wordt binnenkort vacant. Surhuisterveen heeft ook problemen met voldoende ambtsdragers en willen ook een kleine kerkenraad met werkgroepen.

Na dit verhaal de mededelingen van de ouderlingen. Hoe doen we het als er dienst is in het gebouw met de organist, wil of kan deze op het kleine orgeltje spelen. De beamer en de koster krijgen ook een andere taak. De gezinsdienst op 22 mei zou ook een dorpsdienst kunnen worden, hier wordt aan gewerkt.

Terugblik gemeente avond; Conclusie, men wil toch doorzetten met een kleine kerkenraaden dan met werkgroepen, dit wordt uitgewerkt.

Imke Nicolai en Jikke Stien den Hartogh hebben zich gemeld als bezoekmedewerkers, nu zijn deze vacatures vervuld en is er voor elke wijk iemand inzetbaar.

26 juni is het afscheid van Nellie, Sietie en Annie en bevestigen van Wilco den Hartogh, Inge zal dan voorgaan.

Als Sietie uit de kerkenraad is hebben we een nieuwe scriba nodig, deze is nog niet gevonden, u kunt zich aanmelden.

Koffiedrinken op de eerste zondag van de maand is inmiddels hervat. Met ingang van oktober gaat dit naar het gebouw.

De collecteschalen blijven nog achter in de kerk.

Mevrouw Piso-Postmus heeft de PG Augustinusga testamentair als enige erfgenaam genoemd. Nadere informatie volgt nog. Haar in memoriam komt deze keer in het kerkblad.

Afgelopen en komende diensten: Volgens ons kunnen deze beter bezocht worden nu de corona is geweest. Het aantal kerkleden neemt maar langzaam toe vandaar onze uitnodiging om toch de stap weer te zetten

Namens de kerkenraad

Pieter Nicolai


Geachte lezers van ons kerkblad ”Tsjerkefinster”

Elk jaar ontvangt u elf keer het kerkblad “Tsjerkefinster”

Het kerkblad geeft ons informatie over activiteiten en nieuws inzake lief en leed van de gemeente.

Voor het produceren en verspreiden van het kerkblad worden uiteraard kosten gemaakt.
Wij vragen u daarom om een bijdrage over te maken om ervoor te zorgen dat het Tsjerkefinster kostendekkend gedrukt kan worden.
Elk bedrag is welkom, richtlijn is € 10,00.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL91RABO0304250848 t.n.v. PKN Kerk Augustinusga met de vermelding “ bijdrage Kerkblad ”

Alvast bedankt voor uw bijdrage namens de Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Augustinusga.

 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 04-12-2022 om 9.30
2e adventmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.