PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
November_2021 - Van de kerkenraad November_2021 - Van de kerkenraad
Van de kerkenraad
nkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 5 oktober 2021
De opening wordt verzorgd door Erwin Kooistra. Naar aanleiding van Handelingen 7:41-47 had hij drie vragen die in duo's beantwoord werden. Het meeste wat aansprak was "Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden" zo vormden ze een gemeenschap. De vraag was wat wij als kerkenraad/gemeente hiervan kunnen leren. Dit werd een interessante discussie.
Naar aanleiding van de moderamenvergadering op 2 september jl. is besloten om tweemaal per jaar een moderamenvergadering te houden en bij speciale gebeurtenissen een extra. Functioneringsgesprekken met de predikant en kerkelijk werker 1 keer per jaar. Erwin heeft dit in mei, toen hij een jaar in dienst was, ook al gehad.
Er wordt besloten een teambuilding vergadering te houden met de kerkenraad bij camping Blauforlaet in februari 2022. We kunnen dan bekijken hoever we met het beleidsplan 2020-2024 zijn gevorderd.
Bij de ouderlingen is nog een vraag binnen gekomen vanuit de gemeente, wanneer de kerkgroet weer komt. Dit wordt nader onderzocht.
Tevens wordt het plan geopperd om een dienst te houden op een zondagmorgen in het gebouw in plaats van in de kerk met de hele gemeente. Zodat de mensen die wel in het gebouw, maar niet in de kerk kunnen komen de dienst ook bij kunnen wonen. Dit zal ook worden bekeken.
Omdat er nog steeds geen diaken is gevonden ter vervanging van Hieke Brandsma is besloten de diaconie in te laten voegen bij het college van kerkrentmeesters. Voor de pauze komt de diaconie aan bod en na de pauze de kerkrentmeesters. Het blijven dus twee afzonderlijke colleges.
De indeling van de kerk blijft zoals het nu staat, rijen op anderhalve meter, dan is er geen vaccinatie of test nodig.
In het Tsjerkefinster zal voortaan de woonplaats van de voorgaande dominee worden vermeld.
Bij de rondvraag wordt afscheid genomen van Hieke als diaken, ze wordt bedankt voor haar jarenlange inzet. Ze blijft wel meedraaien in de diensten en maakt het rooster, verder blijft ze actief in het kinderkerkenwerk.
Het valt ons op dat bijzondere diensten zoals de jeugddienst (65) beter bezocht wordt dan de reguliere diensten (20-30). Misschien kunnen we daar met elkaar wat aan doen. Iedereen is dus van harte welkom in alle diensten!!
N amens de kerkenraad,
Pieter Nicolai
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.