PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Oktober 2020 - Overdenking Oktober 2020 - Overdenking
Het Goede Leven – Bloeien in Gods licht.
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Mattheüs 6:33
Het jaarthema vanuit de PKN is ‘Het Goede Leven – Bloeien in Gods licht.’ Een bijzonder thema welke ook voor de startzondagen wordt gebruikt, zo ook bij ons in Augustinusga. Vaak is de startzondag een feestelijke dienst waarin we ook vieren dat alles weer van start gaat. Dit jaar ging dat met gemengde gevoelens. Niet alleen met het oog op de coronacrisis, maar met name door het plotselinge verlies van onze geliefde voorzitter en broeder Ruurd.
Bij gebeurtenissen zoals deze, maar ook als er gekeken wordt naar al het andere leed in de wereld: bosbranden, verwoeste vluchtelingenkampen, armoede en geweld, dan vragen wij ons af wat we met zo’n thema moeten. Er is zoveel leed waar we ons zorgen over kunnen maken. Het leven is zo vaak helemaal niet ‘goed’. Hoe kunnen we dan toch spreken over ‘het Goede Leven’? Dit is de vraag die centraal stond tijdens de startzondag in Augustinusga.
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Een mooie en hoopvolle boodschap van Jezus. Wat nou als Hij van ons vraagt niet in de eerste instantie naar het lijden in de wereld te kijken, maar allereerst naar Hem te kijken en Zijn Koninkrijk te zoeken. Met het ‘Koninkrijk’ (Grieks: Basileia) wordt bedoeld: ‘Gods heerschappij’, ‘waar God Koning is’. Kortom: het Koninkrijk is dáár waar Zijn heerschappij zichtbaar wordt, in zowel de wereld als in de harten van mensen.
Jezus leert ons dus dat als wij God de heerschappij over onze harten, huizen, gemeenten en dorpen geven, dat Híj dan wel voor ons zorgt. Immers, onze Vader wil niet dat we ook maar enkel gebrek lijden.
Jezus maakt ons duidelijk dat de dief (de tegenstander) komt om te stelen te moorden en te vernietigen, “maar Ik ben gekomen om leven te geven in overvloed” (Johannes 10:10).
Het lijden komt niet van God, maar van de tegenstander. Daarom mogen wij er steeds op blijven vertrouwen dat Hij goed is. En wanneer wij Hem de heerschappij geven over onze harten, huizen, gemeenten en dorpen, zullen wij overweldigd worden door Zijn goedheid en zullen wij zelf een zegen zijn voor anderen. Jezus geeft ons het tegenovergestelde van wat de dief ons brengt: geven in plaats van stelen, leven geven in plaats van moorden en Hij wil dingen met ons opbouwen in plaats van vernietigen. En wij, als Zijn medewerkers, mogen daarin delen.
Betekent dit dat wij geen moeilijkheden of ellende meer zullen meemaken als wij Hem de heerschappij geven over onze levens? Zeker niet. Moeilijkheden, lijden en beproevingen zullen helaas blijven komen. Maar wij weten wel hoe we hiermee moeten omgaan: door éérst het Koninkrijk van God te zoeken. Voor wie daarin volhardt geldt dat je zult groeien en bloeien in Gods licht. Wij zijn geen wezen, wij hebben een Vader die weet wat wij nodig hebben.
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.”
Mattheus 6:32


Erwin Kooistra
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 14-04-2024 om 10:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.