PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Oktober 2021 - Van de kerkenraad Oktober 2021 - Van de kerkenraad
Van de Kerkenraad

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 24 augustus 2021:

De opening wordt verzorgd door Inge Landman. In duo’s krijgen we de vraag wat komt in je op bij het begrip genade? “Uw genade is mij genoeg” wordt vaak genoemd en de conclusie is dat dit een heel diep en breed begrip is, zoals ook vermeld in het Tsjerkefinster van september.

Willy Sijens zal de nieuw ingekomenen begroeten.
Er wordt afgesproken dat het moderamen bestaande uit Pieter Nicolai, Inge Landman, Erwin Kooistra en Sietie Dijkstra, voortaan 1 of 2 keer per jaar vergaderen om richting aan te geven en dieper in te gaan op bepaalde thema’s.

Vanuit het pastoraat komt het idee om eventueel een viering te houden in het gebouw voor gemeenteleden die moeilijk in de kerk kunnen komen.

Er zal bij iedere bijzondere dienst voortaan kinderoppas worden aangeboden, te beginnen bij de startdienst.

Inge geeft aan dat bij de PKN in Harkema spontaan nieuwe ambtsdragers zich hebben aangemeld met als reden weer betrokken te raken bij de kerk, voelt u dit ook? meld u aan!!

De diaconie heeft besloten gemeenteleden die elders verblijven niet meer in de wekelijkse bloemengroet op te nemen, maar in overleg met de ouderling tijdens een bezoek bloemen aan te bieden.

Het orgel speelt vals en blijft hangen, dus is aan onderhoud toe. Hier wordt aan gewerkt door de kerkrentmeesters.

Op 3 november hopen we weer een gemeente avond te houden, na de dankstond. Hier wordt ook het financiële verslag getoond. In verband met corona kon de gemeente avond na de bidstond niet doorgaan.

De kerkdienst, met name de startzondag, is goed bezocht door ongeveer 55 persoon. De meerderheid ging koffiedrinken in het gebouw en vervolgens was er een digitale puzzeltocht of een film over de bejaardentochten en feestweekactiviteiten vanaf 1951. Twaalf uur was iedereen weer terug voor de broodmaaltijd, hier waren ongeveer 50 personen.

Wij houden de anderhalve meter bij de stoelenrijen in stand, ondanks de versoepelingen, dit om besmettingen te voorkomen door een betere verdeling over de kerk met een ruimere instap. Voor de kerken is volgens de nieuwe regels geen vaccinatiebewijs of testbewijs nodig.
Iedereen is van harte welkom!!

Namens de kerkenraad,
Pieter Nicolai 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 04-12-2022 om 9.30
2e adventmeer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.