PKN
Protestantse gemeente Augustinusga
 
Oktober 2023 Tsjerkefinster Oktober 2023 Tsjerkefinster
Overdenking

Wat een verademing, dacht ik…
Eindelijk eens een verhaal over een gemeente dat niet uitloopt op een goede afloop. Dat niet vertelt hoe mooi en goed het allemaal is in de gemeente van… Hoe de plannen voor vernieuwing ook echt werken en de gemeente is succesvol in zichzelf en in het dorp. Geen verhaal met een methode over hoe je je kerk succesvol kunt maken met een bijna zekere toekomst.
Heel vaak horen we de succesverhalen en de methodes en inzichten over hoe je een kerk kunt laten groeien. Je kunt je kerk laten bloeien als de adviezen navolgt uit boeken over christelijk leiderschap en theorieën van economen en sociologen. Vaak hoor je zeggen dat de methoden werken in organisaties en bedrijven en als ze daar werken dan werkt het in de kerk ook.
Ik word altijd onrustig van deze verhalen, want ze klinken zo mooi en de theorieën zijn zo prachtig. Als je het leest dan moet toch mogelijk zijn om een bloeiende gemeenschap op te bouwen. En toch wil het lang niet overal lukken.
Het zogenaamde succes is vaak minder dan dat het wordt voorgesteld. In de praktijk is het vaak veel moeilijker. Niet iedereen wil meedoen, niet iedereen ziet de oplossing zitten en soms willen mensen gewoon bij het vertrouwde kerkgevoel blijven. Je voelt je tenslotte thuis bij de manier waarop het altijd ging in de kerk en veranderen is altijd moeilijk. De mooie dingen die geschreven worden over die zekere toekomst blijken in de praktijk veel weerbarstiger te zijn. In de ‘succesgemeenten’ is het echt nog geen zevende hemel.
We merken dat we in een hele korte tijd in een hele andere leefwereld zijn terechtgekomen en dat de maatschappij sterk veranderd is. Geloof en geloofsgemeenschappen staan onder druk en dat geld niet alleen voor de kerken.

Ook uit andere geloofsgemeenschappen zoals moskeeën klinken vergelijkbare geluiden. De maatschappij is veel minder maatschappij en veel meer een (losse) verzameling van mensen. Mensen die zich niet meer voor langere tijd verbinden aan maatschappelijke organisaties. Van vakbond tot voetbalvereniging, overal hoor je dezelfde geluiden. En dat werkt door in de kerk.
Als Paulus zegt dat we ‘niet van de wereld zijn maar wel in de wereld’ dan heeft hij groot gelijk. We leven wel van een andere toekomstbelofte, maar we zijn wel gewoon in de wereld met alles wat daarbij hoort. We zijn er meer mee verbonden dan we in de gaten hebben en alles wat er in die wereld gebeurt, gebeurt ook in de kerk. En de mooie theorieën die vaak stammen uit de wereld werken niet altijd in de kerk. Omdat de kerk geen organisatie van werknemers is die een opdracht krijgen van een werkgever. De kerk is een toevallige gemeenschap van allemaal individuen die toevallig bij elkaar in één dorp wonen. Een groep mensen die elkaar treffen vanuit het geloof in Christus. Christus die met ieder van ons een persoonlijke relatie heeft die voor ieder persoon uniek is. We hebben allemaal ons eigen levensverhaal, onze eigen kijk op wat Christus voor ons betekent. En die ervaringen zijn allemaal heel verschillend.
Deze zomer las een verhaal over een gemeente in Engeland. Een gemeente die worstelde met de toekomst, die niet wist welke kant het op moest. Ook daar dachten de mensen heel verschillend over de toekomst van hun gemeente. Er werd veel gepraat tot er iemand (die niet bij de gemeente hoorde) de vraag stelde ‘help mij om God te vinden’. De gemeente ontdekte dat is geen eenvoudige vraag is, maar er kwam wel gesprek. Gesprek over wie God dan wel of niet is en of je God eigenlijk wel kunt vinden in een zoektocht. De conclusie was dat dat niet lukte. Je moet wachten tot God jou vindt, en dan wordt je eigen weg wel duidelijk.

Het verhaal vertelt prachtig over deze zoektocht. Over wat het voor de mensen persoonlijk betekent dat je een relatie hebt tot God. In de gesprekken verdween de vraag over de toekomst van de gemeente steeds meer naar de achtergrond en het gesprek over God kwam op God. Er kwam een grote verandering in de gemeente en de krampachtige manier waarom men in de gemeente bezig was met de toekomst verdween. De spanning raakte er af en de gemeenteleden vormden weer meer een gemeenschap.
Natuurlijk komt dan de vraag naar boven – is aan het einde van dit verhaal deze gemeente een succesgemeente? Zien we hier dan hoe je de toekomst van de gemeente kunt verzekeren? Het antwoord is: ja en nee.
Het ging beter met de mensen in de gemeente omdat er nu echt over God en de ontmoeting met God werd gesproken. Men was veel meer ontspannen en er was rust in de gemeente. Toch werd deze gemeente geen bloeiende gemeente volgens de maatstaven die wij vaak horen over een gemeente. De gemeente heeft het niet vol kunnen houden.
Voor mij was het een verademing om eens geen succesvol gemeenteverhaal te lezen maar een succesvol geloofsverhaal.
Ds. Jan Glas


Vakantie
Voor de meeste van ons zit de vakantie er weer op. Voor sommige nog net, maar anderen zijn al weer een hele tijd aan het werk. Vakantie komt van het Latijnse woord vacare dat leeg zijn, of vrij zijn betekent. We kennen het ook van het woord vacature, of als een gemeente vacant is, de predikantsplaats leeg is.
Vakantie is een tijdje leeg zijn, vrij zijn van verplichtingen. Vaak vullen we die periode in door eens wat anders te doen dan we gewend zijn en vaak ook op andere plaatsen dan waar we gebruikelijk zijn. Sommige mensen zijn wel meerdere keren per jaar ‘leeg’, hebben meerdere keren per jaar vakantie. Soms heeft men dat ook nodig omdat men meestal ‘overvol’ is. De tijd waarin we leven wordt immers gekenmerkt door drukte en stress. Door de werkzaamheden die we uitoefenen, maar zeker ook door het altijd maar bereikbaar zijn.
De vakantie is weer voorbij. Ik hoop dat u, dat jij weer genoeg opgeladen bent met frisse energie om de dingen weer aan te pakken. De jongeren gaan misschien wel naar een andere school. Naar het voortgezet onderwijs. Best spannend. Met de fiets naar Buitenpost of Drachten. Of misschien voor het eerst naar het hoger onderwijs: MBO, HBO of universiteit. Een nieuwe fase in je leven. Een goede tijd toegewenst.

Als gemeente beginnen we ook aan een nieuw winterseizoen. De vergaderingen komen weer op gang, cursussen, jeugdwerk enz. Alles hopelijk tot opbouw van onze relaties onderling en van onze relatie met God. Tot lof en eer van Zijn grote naam. We kunnen dat niet op eigen kracht. We kunnen het winterwerk alleen met Gods hulp. Door de leiding van de Heilige Geest. Ons gebed mag dan ook zijn: Kom, Heilige Geest, maak ons vol van U. Vol van Gods Geest is wat anders dan ‘leeg zijn’, vacant zijn.
Nu wil ik niet al te filosofisch of theologisch worden, maar eigenlijk zouden we dus nooit vakantie (leeg zijn) moeten houden. Okay, ik speel de dingen wat te veel tegen elkaar uit. Ze hoeven elkaar niet uit te sluiten. Ik zou zelfs willen pleiten om ze dicht bij elkaar te houden. Als we vakantie houden om tot rust te komen, dan zou ik willen stellen dat we de werkelijke rust alleen bij God en Zijn Geest vinden. Zo kunnen we zelfs als we druk zijn met het werk, of misschien ook met kerkenwerk, de rust van Gods nabijheid ervaren.

Ik bid dat we een heel goed winterseizoen mogen hebben vol van Gods Geest. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ds. Johan van der Sleen


Kom-op-adem midweken
Leven met verlies’ en ‘Mijn familie en ik’

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan voor mensen die tot rust willen komen en uitzien naar nieuw perspectief. Als je je eenzaam, uitgeput of gespannen voelt of als geloofs- of zingevingsvragen je erg bezighouden, ben je van harte welkom. Heb je er weleens aan gedacht, maar twijfel je of het wat voor je zou zijn, bel gerust een keer tijdens het spreekuur.
Naast dit herstelarrangement zijn er binnenkort, in november, weer twee Kom-op-adem midweken:
- ‘Leven met verlies’ voor mensen die een dierbare hebben verloren (15-17 november)
- ‘Mijn familie en ik’ voor wie familierelaties ingewikkeld zijn (20-22 november)
Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er zijn themabijeenkomsten en er is ruimte voor je verhaal. Het geeft herkenning en erkenning en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, want er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband en er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Voor meer informatie, neem een kijkje op www.pdcdeherberg.nl.

Je kunt je aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch 026-3342225.

De ontmoeting met Tanya uit Oekraïne
Ik heb een kop thee in mijn handen. Zwijgend kijk ik eroverheen naar de overkant van de ontbijttafel. Daar is Bert in gesprek met Tanya. Een kleine, vrolijke en vriendelijke jonge vrouw. Mijn directe collega uit Odessa, Oekraïne. Ze spreken Russisch, de taal die ze beiden beheersen. Af en toe versta ik een woordje, maar ook zonder dat ik het gesprek kan verstaan, weet ik hoe het met haar gaat. De diepe wallen onder haar ogen spreken genoeg.
Ze vertelde me dat ze eerst dacht dat de oorlog een week zou duren. Daarna hoopte ze op drie weken. Nu zijn we al anderhalf jaar verder. Anderhalf jaar diepe onzekerheid. Vrienden zijn gevlucht. Families zijn verscheurd. Haar nachtrust wordt steeds vaker onderbroken door gillende sirenes. De aanvallen op haar stad nemen toe. En dan heeft ze daarnaast dagelijks te maken met allerlei praktische problemen als onstabiele elektriciteit. Als ik eraan denk om zo te moeten leven, duizelt het me al. Ze lacht als ik haar vraag: “Hoe houd je dat vol?”
Volgende week wordt ze ingezegend tot leider van haar kerk. De mannen zitten aan het front. Daarnaast heeft Tanya de leiding over Mission Possible Oekraïne. Ze vertelt me dat als ze ’s ochtends wakker wordt, ze dankbaar is voor weer een nieuwe dag. ‘In de Bijbel staat: elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Ik kende dit Bijbelvers goed, maar pas nu weet ik écht wat het betekent. Deze tekst is echt voor mij gaan leven.’ Ze lijkt zo sterk als ze getuigt van de kracht die God haar elke dag geeft.
Maar ze is ook eerlijk. Af en toe slaat de hopeloosheid en de moedeloosheid toe. “Als je bidt en er lijkt niets te veranderen, is dat heel erg zwaar. Ik overtuig mezelf er af en toe van dat we echt de kracht van de Heer mogen verwachten. Ik moet heel bewust op die momenten mijn vertrouwen op de Heer stellen.” Ze vertelt dat de steun van de gelovigen uit de rest van Europa ontzettend belangrijk is op die momenten.
En dan kijkt ze weer vrolijk: ‘ik was zo blij met de hulpgoederen die jullie uit Nederland hebben gestuurd. Ze waren echt een antwoord op mijn gebed.’ Vrijmoedig vraagt ze of ze nog meer spullen mag. Ze zijn zo hard nodig. Met name de thermoskannen, thermoskleding, warme hoodies en het elektrische apparatuur zijn erg goed bruikbaar. Zonder dat Bert en ik overleg hebben, knikken we allebei. Uiteraard sturen we meer deze winter. Gaan we regelen.
Hoe zit het met de literatuur die we hebben gestuurd? De gewone Bijbels en de kinderbijbels?’ vraag ik via Bert als tolk. Tanya ogen gaan glimmen. ‘Ja, heel graag! De mensen nemen de Bijbels vaak aan en ik kan regelmatig in gesprek over het geloof. Het geeft me elke keer weer moed, dat juist in deze omstandigheden zoveel mensen over Jezus mogen vertellen. Uiteindelijk is dat onze échte Hoop!’
Inmiddels ben ik weer thuis. Veilig bij mijn gezin. Tanya is ook weer thuis. Ons dagelijkse werk wacht. Ik ga bellen om het transport te regelen. En als we straks gaan eten, bidden mijn kinderen. Voor de mensen in de Oekraïne. Ik bid mee, en in gedachten zie ik Tanya.
Halverwege oktober gaat er een transport naar Oekraïne. Omdat we merken dat mensen ook graag zelf inzamelen en/of boodschappen doen, hierbij een gericht boodschappenlijstje. Je kunt ook een inzameling starten in je kerk, je school, of je familie. Laten we er samen voor zorgen dat Tanya en haar team vol vreugde de vrachtauto uit kunnen pakken! Lees hier over onze ontmoeting met Tanya.

Let op: in verband met het invoeren in de Oekraïne, de douane regels en het uitdelen aan mensen die al niets hebben, willen we alleen nieuwe spullen. Zo laten we zien dat we echt om deze mensen geven en dat ze niet onze afdankertjes krijgen.
 • Nieuw ondergoed maat 104 – 176. Ook hemden!
 • Warme sokken. Diverse maten
 • Nieuwe warme pyjama’s. Maat 86 – 176
 • Nieuwe tandenborstels, deo, shampoo, tandpasta etc.
 • Nieuwe set muts/sjaal/handschoenen. Diverse maten
 • Nieuwe warme hoodie of een dik vest. Diverse maten
 • Nieuwe fleecedekens
 • Knutselspullen voor de kinderbijbelclubs. Denk aan kraaltjes, veertjes, stickers, gekleurd karton etc.
Je kunt het inleveren of opsturen voor 12 oktober 2023 naar:
Gerande Sikkema / Hoofdweg 11 / 9796 PA Sint Annen. Een leuk kaartje voor onze collega’s in de Oekraïne erbij in wordt zeker door ze gewaardeerd!
Een financiële gift is ook van harte welkom. Voor het transport en voor het inkopen van materialen. Maak uw gift over naar NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible Nederland o.v.v. Oekraïne transport of scan het tikkie!
Uw gift is belasting aftrekbaar. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten in Oekraïne en in andere landen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en stuur een mailtje naar info@missionpossible.nl
 

Algemeen


KENNISMAKINGSUITNODIGING PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)
Onze Ouderenbond PCOB heeft inmiddels haar activiteiten voor het nieuwe seizoen(2023/24) weer opgestart. Het seizoen loopt van september tot en met mei. Misschien is het nu een goed moment om ALS GAST eens kennis te maken met onze vereniging.
Onze PCOB-afdeling telt ca. 130 leden die afkomstig zijn uit Augustinusga, Buitenpost, Drogeham, Harkema, Surhuisterveen en Surhuizum.
De PCOB stelt zich tot doel de belangen van de ouderen in de samenleving in de breedst mogelijk zin te behartigen. Vooral de contacten met overheden zoals gemeenten, provincies en de landelijke politiek zijn in ieders belang!
Ook organiseren wij 10 ledenbijeenkomsten in De Lantearne te Surhuisterveen, meestal op de tweede maandag van iedere maand. Wij bieden een afwisselend programma met sprekers over een actueel of interessant onderwerp.
Naast cultuur, natuur en levensbeschouwing is er ook voldoende ruimte voor ontspanning en onderling contact. Ook krijgen onze leden 10x per jaar ons ledenmagazine KBO/PCOB boordevol informatie en interessante artikelen, met name gericht op 50-plussers.Wij willen u graag geheel vrijblijvend als gast ontmoeten op één van onze bijeenkomsten.
De eerstvolgende bijeenkomst in De Lantearne Surhuisterveen is: Maandagmiddag 9-10-2023, aanvang 14.00 uur
Spreker mevr. Landberg: Verhalen voor vermaak.
Voor meer informatie: secretaris: Sjoerdtsje Willemsma-Helder Tel.: 0512 845089, e-mail: t.willemsma@upcmail.nl
 

AlgemeenVerslag van de bijeenkomst van de ring Bûwekleaster,
gehouden op donderdag 14 september 2023 in de Rank
te Harkema.

De voorzitter van de kerkenraad van Harkema, Willem Feenstra, opent de vergadering met een welkomstwoord. Behalve Kootstertille zijn alle kerken vertegenwoordigd. Ds. Inge Landman van Harkema en Augustinusga verzorgt de opening. Onder verwijzing naar het jaarthema van de landelijke kerk - Ga mee. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde - leest zij een verhaal over vier blinde mannen en een olifant. Dat maakt duidelijk dat het zicht dat je hebt op de dingen om je heen afhankelijk is van de positie die je inneemt. Zo geldt dat ook voor de verscheidenheid in de gemeente. Zoals Paulus in Efeziërs 3 heeft verwoord kan de uitwisseling van de verschillende inzichten in de gemeente leiden tot een meer brede en volle kennis van de liefde van Christus. In het gebed klonk de vraag aan God of we elkaar zo ook in de ring mogen verrijken.

Na een voorstelrondje van de veertien aanwezigen werd het verslag van de vorige keer doorgenomen. We hebben stil gestaan bij het voorstel van de Synode om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht te stellen voor vrijwilligers in de kerk, met name in het pastoraat en het jeugdwerk. De meningen daarover liepen uiteen. De Synode moet hierover nog een definitief besluit nemen.
Het verslag van de ring werd goedgekeurd, met dank aan de notulist, Piet Boelens. Helaas kon hij zelf in verband met ernstige ziekte niet aanwezig zijn. We wensen hem de kracht en zegen van God toe op de weg die hij moet gaan.

Met enthousiasme werd teruggekeken naar het kerkenpad voor fietsers van de ring-gemeenten. In de verschillende kerken zijn veel bezoekers geteld, op het plein voor de kerk van Harkema wel tachtig. Een geslaagd evenement dat voor herhaling vatbaar is, te meer omdat niet iedereen tijdig de aankondiging had gezien.

Uitleg werd gegeven bij het initiatief van de agendacommissie om deel te nemen aan het theaterproject “In Gods Naam” in het Barontheater. Zoals eerder in de kerkbladen heeft gestaan, is het een missionair project. Het is de bedoeling om iemand mee te vragen (Ga mee!) naar de voorstelling over verhalen uit de Bijbel, zodat je na afloop daarover met elkaar in gesprek kunt gaan. Mogelijk krijgt onze deelname later nog een vervolg in de ring. Op het moment van schrijven zijn er nog kaarten beschikbaar bij ds. Guda Borger (dsborger@pknsurhuizum.nl).

Naar aanleiding van de vraag wat we als ring voor elkaar kunnen betekenen, komen er aantal punten naar voren:
 • uitwisseling en eventueel samenwerking van diaconieën in de ring; diaken Jan Boersma uit Eastermar neemt hierin het initiatief. Als mogelijk thema is genoemd de armoedebestrijding in Nederland.
 • uitwisseling en eventueel samenwerking van jeugdouderlingen. Sjoerd Pultrum uit Drogeham word gevraagd om dit op te pakken.
 • voorgesteld wordt om af en toe een zangmiddag te organiseren voor de hele ring. Dat kan laagdrempelig met alleen samenzang, of met als doel iets (vierstemmig) in te studeren.
 • ook is er het voorstel om als ring iets te gaan doen met waarderende gemeenteopbouw. Daarbij staan niet de problemen in de gemeente centraal, maar begin je met leren waarderen wat je als gemeente al in huis hebt.

Er vindt uitgebreide uitwisseling plaats over lokale samenwerking met andere kerkelijke gemeenten in het dorp. Over het algemeen worden hier positieve ontwikkelingen in waar genomen.

Gaandeweg de bijeenkomst en specifiek in het uitwisselingsrondje komt er het nodige naar voren over het wel en wee in de gemeenten. Vrij algemeen is het een gegeven dat er wel vrijwilligers te vinden zijn voor concrete taken en projecten, maar niet gemakkelijk voor de invulling van de ambten. In Surhuisterveen is er gebrek aan diakenen en aan nieuwe initiatiefnemers voor de jaarlijkse bazar. De veelkleurigheid van deze gemeente vormt een uitdaging om te komen tot een goed beleid, waarin plaats is voor uitersten aan beide kanten.
In De Oerdracht in Twijzel is dringend behoefte aan jeugdleiding.
Eastermar is op zoek naar een nieuwe predikant voor 70% en merkt op dat er na corona minder mensen in de kerk komen. Het tienerwerk voor de groep 13-15 jaar vroeg in deze gemeente zoveel energie van de leiding dat deze club gestopt is.
Zowel in Eastermar als in Harkema is er in de kerkenraad gesproken over het al dan niet inzegenen van huwelijken van mensen van hetzelfde geslacht. In Eastermar heeft men besloten dat het mogelijk is; in Harkema (nog) niet. In 2030 hoopt men het onderwerp opnieuw te agenderen.

In Harkema is er helaas geen kindernevendienst meer en ook de middengroep wordt gemist in de diensten. Wél is er voor de jeugd elke maand Kings Kids en tienerdienst onder leiding van de jeugdwerker Alexandra Dantuma.
In Drogeham wordt onder leiding van de kerkenraad weer meer aandacht besteed aan beleidszaken en werkplannen voor de diverse commissies, zodat betrokkenen weten wat ervan hen verwacht wordt.

Ook Surhuizum is bezig met het uitvoering geven aan het nieuwe beleidsplan; enerzijds gericht op gemeente-brede activiteiten en anderzijds specifiek voor de leeftijdsgroep van ongeveer 25 tot 40 jaar.
Rottevalle is blij met de aanstelling van een nieuwe kerkelijk werker: Hessel Hansma. Daarnaast is er zorg over het functioneren van de kerkenraad nu door ziekte diverse taken verdeeld moeten worden over een beperkt aantal beschikbare ‘schouders’.

Augustinusga is blij weer wat op te klimmen uit het dal. Het aantal ambtsdragers is nog gering, maar er komen weer meer mensen in de kerk. Ds. Inge Landman beschrijft het als een warme, creatieve gemeente.

In de gemeenten wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan de startzondag.

Als speciale activiteiten zijn nog genoemd:
In Jistrum worden door kerk en dorp regelmatig inzamelingsacties gehouden voor Moldavië.
In de Petruskerk in Twijzel is er elke 3e vrijdagavond een meditatieve wandeling.

De agendacommissie bestaat uit drie leden, waarvan er elk jaar één wordt vervangen. Dit jaar is Albert Bosma aftredend, die vanwege de coronatijd al zo’n 5,5 jaar in de commissie zit. Van de aanwezigen stelt zich niemand meteen beschikbaar. Suggesties voor een nieuw lid graag doorgeven aan de voorzitter, Willem Feenstra (w_feenstra@hotmail.com); het hoeft niet per se een kerkenraadslid te zijn.
Na het vaststellen van de volgende vergadering sluit ds. Inge Landman deze avond met gebed en bidden we gezamenlijk het Onze Vader. Willem Feenstra bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en wenst allen wel thuis.

Met dank aan Menke Land, de notulist van deze avond,
ds. Guda Borger

Tsjerkepaad 2023
 
Tsjerkepaed 2023 is weer afgelopen. Alle vrijwilligers hierbij heel erg bedankt dat jullie weer bereid waren om mee te doen. Geweldig, een dikke pluim!!
Gemeenteleden, bezoekers fijn dat jullie onze mooie Äugustinitsjerke” hebben bezocht en bewonderd, leuke gesprekjes, ontmoetingen hebben wij als vrijwilligers gehad en daar is het Tsjerkepaed voor bedoeld. Elkaar ontmoeten!!
De boekenverkoop, kaarten en engeltjes etc. heeft het mooie bedrag van  110,00 opgebracht. Prachtig bedrag wat naar Trinke Miedema, voor het project Porto Del Mundo in Bolivia gaat.
Wij hopen dat wij u in 2024 weer mogen ontmoeten tijdens  het Tsjerkepaed en natuurlijk ook gewoon in onze mooie Augustinitsjerke.
 
Warme groetjes van,
Rommie Miedema en Atsje Hiemstra

Fan de dûmny
Wat is het fijn om na mijn verlof weer aan het werk te mogen gaan. Meteen vol in het nieuwe seizoen, dus flink aan de (inhaal)slag!
Dank allemaal!
Allereerst wil ik jullie (ook namens Hans) van harte bedanken voor jullie felicitaties en goede wensen die we de afgelopen maanden mochten ontvangen. Wat een kaartjes en aandacht kwam er vanuit de gemeente, zelfs Boaz kreeg zijn eigen post (en cadeautjes)! Heel veel dank aan een ieder en ook aan de gemeente als geheel voor het mooie cadeau! Abel is inmiddels alweer 3,5 maand en is een tevreden en vrolijke baby, die lekker doorgroeit. We zijn als gezin ontzettend dankbaar voor het goede verloop van de zwangerschap en natuurlijk voor het feit dat Abel ons gezin is komen verrijken.

Het was mooi om zondag 10 september weer te mogen starten en velen van jullie te ontmoeten en te spreken na de dienst. Er is nogal wat gebeurd de afgelopen maanden, ook moeilijke dingen. Maar wat een warmte, veerkracht en onderlinge betrokkenheid was er weer te voelen deze startzondag.
Dank aan ds. Piet Beintema, Hieke en Sietie
Met mijn terugkeer heeft ds. Piet Beintema het stokje weer overgedragen. Geweldig dat hij de afgelopen maanden beschikbaar was voor ondersteuning in het pastoraat. Een vertrouwd gezicht weer in het midden van de gemeente. Vanuit

de gemeente wordt er binnenkort nog een bedankje in tastbare vorm bij hem gebracht.
Ook Hieke en Sietie willen we bedanken, die de afgelopen tijd extra ondersteuning hebben gegeven aan de kerkenraad. Mei inoar, zo lukt het en zijn we samen gemeente in het voetspoor van Jezus.
Mei inoar – een nieuwe ouderling!
Met elkaar ben je gemeente. En dat lukt alleen als we de taken verdelen, ook wanneer het over de kerkenraad gaat. Dat was ook de motivatie van Atsje Hiemstra die afgelopen week het verheugende bericht deelde dat ze het ambt van ouderling (opnieuw) op zich wil nemen. Wat zijn we daar blij mee en dankbaar voor.
De gemeente is in de dienst van 17 september en nu ook via het Tsjerkefinster op de hoogte gebracht en wanneer er geen bezwaren zijn zal Atsje zo spoedig mogelijk al meedraaien in het pastorale team. Voor de bevestigingsdienst kijken we naar december, met de hoop en het vertrouwen dat Atsje niet de enige zal zijn om te bevestigen. De datum volgt nog.
Overweeg je ook om ambtsdrager te worden? Dit is een mooie kans om samen met Atsje te starten. Ik ga graag met je in gesprek over eventuele vragen, aarzelingen of ideeën.


Gesprekskring van start – welkom!
Zoals we vorig seizoen hebben afgesproken gaan we weer van start met de gesprekskring. Wat er zoal gebeurt op een avond? Na een rondje ‘verbinden’ duiken we in een vraag of actueel thema. Met onze uitwisseling in het achterhoofd lezen we vervolgens een bijbelverhaal en zo verbinden we onze verhalen aan het Verhaal van God. Een hoop inspirerende ontmoetingen mochten we al hebben. Dit jaar zijn we ‘verhuisd’ naar de dinsdagavond. De eerste keer is al op dinsdag 26 september (19.45u in it Gebou), maar aanhaken kan ook zeker daarna (de datum van oktober is nog niet vastgelegd, maar ook dan weer een dinsdagavond).Vragen? Bel, mail of app me gerust.


van de Kerkenraad
Enkele punten van de kerkenraadsvergadering van 5 september
Er werd geopend met Hebreeën 12:1-3 Dat refereert naar Hebreeën 11 ‘de gelovigen die ons zijn voorgegaan’. Dat zijn de schouders op wie wij mogen staan. Ons geloven ons leven staat niet op zichzelf maar er is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Hoe kunnen wij onze geloofsreis volbrengen? Door onze ogen gericht te houden op Jezus. Hij is onze leiders, voorloper en aanvoerder. Als we ons op Hem richten kunnen wij de wedloop volbrengen.
Na de opening is al snel gepraat over het lief en leed. In de zomerperiode heeft het pastoraat om veel aandacht gevraagd. Er is globaal met elkaar besproken: ‘hoe is het nu met…’ Zoals te lezen bij lief en leed.
Binnenkort komen voorgangers en voorzitters van het samenwerkingsverband weer bij elkaar. Om te zien waar we elkaar kunnen bijstaan en versterken.
Het jeugdwerk begint weer vanaf 24 september met een startactiviteit. Daarna zijn er weer jeugdclubs.
We hebben samen nagedacht over een cadeau voor Inge, die er deze vergadering nog niet bij was. Tijdens de lunch op startzondag is dit cadeau inmiddels overhandigd.
Het huis van Aaltje Piso staat te koop. De kerkenraad is blij dat het eindelijk zo ver is. Door omstandigheden buiten onze invloed om, heeft dit allemaal langer geduurd dan vooraf gehoopt.

De collectes in september zijn voor het Rode Kruis en van oktober voor de Zending. Er is gekozen om een doel per maand te kiezen (tenzij de situatie om iets anders vraagt), zodat we per doel een groter bedrag ophalen en het doel meer aandacht kunnen geven.
Ds. Els Rooseboom heeft laten weten te stoppen met het voorgaan in diensten. Voor de diensten die zij gepland stond worden andere voorgangers gevraagd. Meerdere zijn al ingevuld.
Tot slot mag gezegd worden dat we dit nieuwe seizoen weer met frisse moed tegemoet gaan. ‘Ga mee’ is het jaarthema van de PKN. Hier hebben we tijdens de prachtige startzondag bij mogen stilstaan. In de dienst, de activiteiten en tijdens de maaltijd zat de sfeer er goed in!
Laten we ook dit seizoen met elkaar op weg gaan om te getuigen van geloof, hoop en liefde.
Namens de kerkenraad,
Erwin Kooistra

bij de diensten
Ontmoetingsdienst 15 oktober ‘Zekere Hoop!’
Voorheen heetten de ontmoetingsdiensten gezinsdiensten. Maar we kwamen tot de conclusie: deze diensten zijn niet alleen voor gezinnen maar spreken zowel jongere als oudere mensen aan. Het mooie is juist dat wij elkaar, zo verschillend als we zijn, allemaal in deze diensten mogen ontmoeten. Dus: Ontmoetingsdienst is de nieuwe naam.


Op zondagochtend 15 oktober is er weer een ontmoetingsdienst om 10 uur in het Tsjerkegebou! Ontmoeting, gastvrijheid en inhoud staan hier centraal. Op een gezellige manier hopen we elkaar daar te ontmoeten met natuurlijk koffie/thee en ranja en wat lekkers. Het thema deze keer is: ‘Zekere Hoop!’ Iedereen heeft wel eens gehoord van het woord ‘hoop’. Waar hopen wij op? Wij zeggen wel eens: ‘ik hoop dat het goed gaat’ of ‘ik hoop dat ik het examen heb gehaald’. Is dit ook wat de Bijbel met dit woord bedoelt? In deze dienst willen wij dat samen ontdekken. Geschikt voor jong en oud! We hopen dat u/jij erbij bent!


Namens het ontmoetingsdienstteam,
Erwin Kooistra


Wanneer: zondag 15 oktober
Plaats: Tsjerkegebou
Tijd: inloop vanaf 9.30 uur met koffie, thee, ranja en wat lekkers.
We beginnen om 10.00 uur


Gambia
De feestweek ligt alweer een poosje achter ons, maar graag willen wij iedereen van harte bedanken voor de bijdrage tijdens de tentdienst. 
Hoe verrassend was het dat er werd gecollecteerd voor de actie die wij al jaren steunen: de kansarme moeders in Gambia" Hoe fijn dat na een week van feest er ook aan hen gedacht wordt. Heel hartelijk dank!
De bijdrage komt zeker goed terecht omdat wij werken met " korte lijntjes" ( Dit even omdat we in de wandelgangen opmerkten dat er toch wantrouwen is " Wie zegt dat het echt goed terecht komt" ?) 
Nou dat kunnen we u verzekeren en mocht u er meer van willen weten? Dan vertellen we er graag meer over. Ook bij verenigingen." De nood is hoog " Jazeker, ook hier maar vooral daar!
In ieder geval kunnen we nu weer vele monden vullen. Hartelijk dank en we gaan door zolang we de mogelijkheid hier voor hebben hen te steunen.
U / Jullie weten vast ook van de "bakacties" ? Taarten koeken cakes tegen redelijke prijzen. Bij elke bestelling gaat de opbrengst naar Gambia,  en mocht er iemand eens een kinderfeestje willen? 
Een workshop misschien? Vraag naar de mogelijkheden. 
Vriendelijke groeten, Wilco en Jikkestyn den Hartogh  
denhartogh61@gmail.com.  Tel: 0620005887

Van de diaconie
Onderstaande giften zijn gedaan in de periode mei t/m augustus:
Tentdienstcollecte voor Gambia(fam. Den Hartogh) € 210,00
Zendingscollecte € 40,00
Werelddiaconaat € 35,00
Kinderfonds Mamas (collectes in juni) € 165,00
Damdoordbraak Oekraine (collectes in juli) € 300,00
Por Todo El Mundo (co0llectes in augustus) € 225,00
Pikulan, adoptiekind, 2e halfjaar 2023 € 120,00

De diaconie heeft besloten om de collectes per maand voor een goed doel te besteden. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u dit doorgeven aan de diaconie. Aan het eind van dit jaar zullen er dan nog giften overgemaakt worden naar voornamelijk buitenlandse doelen. Volgend jaar zijn dan weer doelen in eigen land aan de beurt.
Namens de diaconie PKN Augustinusga

Terugblik op de startzondag ‘Ga mee’
Zondag 10 september 2023, 1 van de warmste zondagen die we ons kunnen herinneren in jaren en jaren in september, de thermometer steeg naar de 30 graden. Startzondag in Augustinusga!
De voorbereidingen waren al voor de zomervakantie van start gegaan, rond het thema “Ga je mee”? Om samen uit te dragen Geloof Hoop en Liefde. Een prachtige thema.
Ee waren dan ook al snel volop ideeën en de taken werden verdeeld, en dan is het bijna 10 september! Zou het animo op deze warme zondag groot genoeg zijn?
Maar wat kunnen we samen terugkijken op een zeer geslaagde dag! Tijdens de inloop naar de dienst was er koffie en mocht men op een papiertje schrijven wat geloof hoop en liefde voor jou betekende? Of wat doen deze woorden eigenlijk met jou? In de prachtige liturgische schikking kon men zijn of haar gedachte achterlaten.
Erwin had zich weer geheel ingeleefd in het thema “Ga je mee op reis”? En wat wil ik allemaal eigenlijk meenemen?
Met een rugzak op z’n rug kwam hij de kerk binnen en zo begon onze overdenking, al wandelend kreeg Erwin van gemeente leden aangereikt wat hij dacht mee te moeten nemen op reis, maar heb je het echt allemaal nodig? Is Gods onvoorwaardelijke liefde dan niet genoeg elke dag telkens met hem op reis te gaan?
Achter in de kerk aan een gezellige tafel zaten de jongste leden, heerlijk te knutselen aan een zelfgemaakte knapzak, die natuurlijk ook mee mocht wanneer ze na de dienst naar “de Bosk “zouden gaan waar ook een springkussen stond te wachten.
Wat hebben jullie je flink gehouden tijdens de dienst en wat een mooie knapzakjes zijn er gemaakt.
Na de dienst was er koffie en wat lekkers en aansluitend kon er gekozen worden mee op reis te gaan met Renske in het WB vd Kooipark waar een mooie bezinningsroute was uitgezet of er kon in het gebouke o.l.v. Jikkestyn een hart versierd worden met bloemen. De mooiste bloemstukjes werden gemaakt en er werd volop gekletst en gelachen, zelfs enkele mannen lieten zich hier van hun beste kant zien.
Inmiddels arriveerde ook Inge in het gebouke, iedereen was blij haar na haar verlof weer te ontmoeten en Inge had zelf weer erg veel zin om aan het werk te gaan. Ontzettend fijn!
Nadat iedereen uit geknutseld was en terug was van de Bosk en de wandeltocht hebben we samen een heerlijke lunch gehad. Zoals ieder jaar hadden vele gemeente leden weer voor de lekkerste broodjes, baksels , soep en salade gezorgd en het was dan ook bijzonder geslaagd. Jantina zorgde er voor samen met haar dochter dat iedereen voorzien werd .
Inge ontving tijdens de maaltijd nog een mooi cadeau van de kerkenraad nl voor “de lytse poppe” een mobiele trainer noem ik het maar ;-) een rekstokje als het ware met leuke tierelantijntjes , en daarbij ook een geknutseld hart met mooie woorden voor Inge , kortgezegd, we zijn blij met onze predikant.
Nadat iedereen voldoende had genoten van al dat lekkers hebben we maaltijd afgesloten met een dankgebed .
En wat kunnen we oprecht dankbaar zijn voor deze zo geslaagde dag, ondanks dat er misschien ook deze dag andere verplichtingen waren.
Wij waren zeer tevreden over de opkomst en geven graag het stokje volgend jaar weer door aan een nieuw enthousiast team .
Erwin, Renske, Jantina en Jikkestyn

Jeugdwerk Augustinusga

Het jeugdwerkseizoen is weer begonnen!
Ook dit seizoen zijn er weer twee clubgroepen: Club 7/8 is een clubgroep speciaal voor de kinderen van groep 7 en 8 en wordt gegeven door Erwin. De Tienerclub is voor alle klassen van het voortgezet onderwijs en wordt gegeven door Erwin en Jitske.

De volgende bijeenkomsten zijn op:
3 oktober 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
8 oktober 19.00 uur in het Tjserkegebou (Tienerclub)
17 oktober 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
22 oktober 19.00 uur in het Tsjerkegebou (Tienerclub)
31 oktober 14.30 uur in het Jeugdhonk (Club 7/8)
5 november 19.00 uur in het Tjserkegebou (Tienerclub)

Heb je het clubwerk een beetje gevolgd en ben je nieuwsgierig geworden? We zijn nog opzoek naar nieuwe clubleiders. Je mag hierover altijd eventjes contact opnemen met mij, bel/app: 06-42428824 of mail: erwin_kooistra@hotmail.com of met iemand anders van het kinderkerkenwerk. Wij hoor het graag!

Namens het jeugdwerk,
Erwin Kooistra
 
terug
 
 
 

Inloggen

Augustinitsjerke
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11:00
meer details

 
Blijf op de hoogte

meer
 
Besloten gedeelte
  meer
 
Classis Fryslân, gemeente zijn kun je niet in je eentje.
meer
 
Contact gegevens

Adressen en telefoonnummers
 
 
Huur de kerk of 't Gebou


     
huur de kerk 0512-352425 (overdag) 0512-352353 (s'avonds)
huur het gebouw 06-53665098 Joop de Vries, beheerder
 
Like PKN Augustinusga

 op facebook!
 
 
Privacyverklaring

  meer
 
Filmpje Tsjerkepaad

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.